Lượt xem: 33

Kỳ họp thứ 4 - HĐND xã Viêng Lán khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2021; Dự thảo chương trình giám sát năm 2023; quy chế hoạt động, nội quy các kỳ họp HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 24/6/2022, HĐND xã Viêng Lán khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thông qua các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND xã khóa XXI; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban Kinh tế - Xã hội và Ban pháp chế HĐND xã; báo cáo công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhân dân trên địa bàn đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã được triển khai thực hiện tốt và đạt được những kết quả quan trọng. Về phát triển kinh tế, tổng diện tích gieo trồng lúa thực hiện là 44 ha, đạt 100% kế hoạch; triển khai tiêm phòng cho vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Đến nay tổng đàng gia súc, gia cầm là: 20.460 con đạt 93% theo kế hoạch, trong đó Trâu là 155 con; Bò 870 con; Lợn 859 con; Chó 338 con; gia cầm các loại 13.687 con. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã được tăng cường và duy trì ổn định, đến nay xã giữ vững 19/19 tiêu chí. UBND xã cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân thực hiện đúng quy định.

Lãnh đạo UBND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, cử tri và gửi các cấp thẩm quyền xem xét trả lời trong thời gian sớm nhất. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2021; Dự thảo chương trình giám sát năm 2023; quy chế hoạt động, nội quy các kỳ họp HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                                                                         UBND xã Viêng Lán

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 693
  • Trong tuần: 5,570
  • Tất cả: 840,650