Yên Châu quan tâm thực hiện tốt công tác chuyển đổi số
Lượt xem: 102
Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số thời gian qua trên địa bàn huyện Yên Châu đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm sâu sắc, chỉ đạo triển khai, thực hiện. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về số hóa, ứng dụng số hóa và chuyển đổi số được nâng lên, góp phần thay đổi tư duy, phương thức, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Công tác chuyển đổi số huyện Yên Châu luôn được sự chỉ đạo thống nhất của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của các cấp các ngành trên địa bàn huyện. Ban hành các văn bản triển khai kịp thời sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành trong thực chuyển đổi số. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp do tỉnh, huyện triển khai. Tổ chức các cuộc họp triển khai các nội dung cần chuyển đổi số trên địa bàn huyện.Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được chú trọng triển khai. Thực hiện tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các chủ trương, Nghị quyết và kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, của huyện… tới toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện qua các hình thức sôi động, thiết thực. các xã, thị trấn được quán triệt các nội dung cơ bản về nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng kế hoạch thực hiện tại từng cơ quan, đơn vị

Đồng thời, xây dựng các mục, chuyên mục về chuyển đổi số trong các chương trình và bản tin hàng ngày. Tuyên truyền qua các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, thông qua mạng xã hội như zalo, facebook.., Trung tâm Truyền thông Văn hoá huyện cũng đã xây dựng trang fanpage với tên: Trung tâm Truyền thông Văn hoá huyện Yên Châu và thường xuyên đăng tải các thông tin về quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, huyện...., tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Xây dựng mục chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của huyện để đăng tải các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyển đổi số của huyện. Cùng với đó Hạ tầng viễn thông tiếp tục được chú trọng đầu tư tới vùng sâu, vùng xa, đặc biệt các doanh nghiệp đã triển khai mạng di động 4G đến tất cả các khu vực trên địa bàn. Tỷ lệ xã có hạ tầng băng rộng cáp quang đạt 100% (15/15); tỷ lệ số bản, tiểu khu được phủ băng rộng cố định đạt 60% (112/182). Các tuyến truyền dẫn cáp quang được kết nối từ tỉnh đến các huyện, và 15 xã, thị trấn. 100% xã, thị trấn đã triển khai mạng di động 4G; 90% số bản được phủ sóng băng rộng di động 4G; tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 94%. 100% cán bộ, công chức cấp huyện, xã được trang bị máy tính có kết nối Internet để phục vụ công việc.

Duy trì Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử cấp huyện, xã; hệ thống quản lý văn bản điều hành; hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã, thị trấn được duy trì ổn định. Triển khai, duy trì thông suốt phòng họp không giấy tờ tại UBND huyện và liên thông đến cấp xã, thị trấn. Trong quý I/2023, UBND huyện đã tổ chức 01 lớp tập huấn phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn. Cử cán bộ, công chức tham gia 01 lớp tập huấn, hướng dẫn tra cứu, xác thực thông tin dữ liệu dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La. Hiện nay, UBND huyện đã triển khai được 104 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, huyện đã tiếp nhận 694/1151. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đã đăng 106 tin, bài và 82 văn bản phục công tác chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. 15/15 xã, thị trấn có Cổng thông tin điện tử được duy trì hoạt động thường xuyên. Đã triển khai phần mềm chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia đến15/15 xã, thị trấn.

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều đã ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh với mức độ khác nhau; có 96/96 doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử và kê khai nộp thuế qua mạng, đạt 100%. Bưu điện huyện và Bưu chính Viettel Yên Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai Kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sànthương mại điện tử (TMĐT), đặc biệt là sàn Postmart.vn (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam), sàn Voso.Vn (Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel) nhằm thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn; số sản phẩm OCOP của huyện Yên Châu được đưa lên sàn là 04 sản phẩm. huyện cũng đã Phối hợp với Sở Công thương đưa 04 sản phẩm thí điểm sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La. Các sản phẩm đã được cập nhật thông tin về 4 đơn vị sản xuất, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm khác.

Trong thời gian tới, huyện Yên Châu tiếp tục tuyên truyền về chuyển đổi số nhằm góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội trên địa bàn huyện trong việc chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chuyển đổi số. Tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình giao dịch không dùng tiền mặt ở các chợ truyền thống và một số cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú. Ngoài ra, huyện cũng tiếp tục thực hiện quét mã QR để lấy tài liệu phục vụ cho các hội nghị, cuộc họp nhằm giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp.

Lừ Chương

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1