Kỳ họp thứ bảy HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 228
Ngày 18/12, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ bảy HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, kế hoạch phát triển KT- XH, QP- AN năm 2024;  xem xét, quyết định những nội dung quan trọng  khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  Đồng chí Tòng Thế Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang, Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chủ trì kỳ họp. 
anh tin bai

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu và Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

anh tin bai
anh tin bai

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024; Thông báo của UBMTTQ huyện về hoạt động tham gia xây dựng, củng cố chính quyền năm 2023; UBND huyện báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện và báo cáo tiếp thu ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp, cùng một số báo cáo, tờ trình khác…Theo đó, năm 2023, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu. Trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.370 tỷ đồng, đạt 119,41% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 63 tỷ đồng, bằng 68,14% Nghị quyết HĐND huyện giao; trên 98% người dân tham gia BHYT; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 20,25%, giảm 4,77% so với năm 2022; xóa được 443 nhà tạm; Giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất trồng trọt đạt 58 triệu đồng; Giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 5,5 triệu USD; gần 72% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 95,2% cơ quan, doanh nghiệp, trường học, 90% xã, bản, tiểu khu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Chương trình xây dựng NTM được chỉ đạo quyết liệt, bình quân toàn huyện đạt 11,57 tiêu chí/xã, tăng 1,77 tiêu chí so với năm 2022; Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường. An ninh chính trị, an ninh biên giới ổn định, bảo đảm giữ vững trật tự an toàn xã hội, công tác  đối ngoại được tăng cường, mở rộng… 

anh tin bai

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023, báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan tư pháp.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 13 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND huyện như: Nghị quyết về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện Yên Châu năm 2024; Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2024; Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện; Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;  Nghị quyết về phân bổ vốn nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về phân bổ và bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ  quan, đơn vị (lần 7); Nghị quyết về điều chỉnh tên các Đồ án lập quy hoạch chung xây dựng  nông thôn xã trên địa bàn huyện; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bổ sung cơ sở vật chất trạm cửa khẩu phụ Nà Cài, xã Chiềng On, huyện Yên Châu. Hạng mục: Đường dây điện 0,4 kV, hệ thống nước sinh hoạt; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong năm 2024; Nghị quyết về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri…

anh tin bai

Cũng tại kỳ họp, trong không khí cởi mở, trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các Uỷ viên UBD huyện với các nội dung về lĩnh vực kinh tế, vốn đầu tư công, an ninh trật tự, nông nghiệp...

anh tin bai

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp đồng chí Tòng Thế Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển toàn diện văn hóa xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân: Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2024. Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, theo phương châm 05 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng hợp lý và bền vững. Ba là, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng; đẩy mạnh công tác quản lý đất đai và xử lý các vụ việc vi phạm về đất đai. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND huyện, phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện. Bốn là: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội nhất là công tác xóa nhà tạm. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri trong huyện về kết quả của Kỳ họp, tham gia tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động của HĐND huyện; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của Kỳ họp; cổ vũ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Hoàng Dương

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1