Hội nghị ký cam kết về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Yên Sơn
Lượt xem: 45
Nhằm đảm bảo việc thực hiện cam kết được hoàn thành tốt UBND xã đã ban hành kế hoạch số 26/KH-UBND  xã và tổ chức hội nghị để ký cam kết về thực hiện các nội dung  quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường giữa bí thư, trưởng bản 10 bản với chủ tịch UBND xã,  cam kết giữa các hộ dân với BQL bản gồm có 08 nội dung ký cam kết.

Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2023 tại nhà văn hóa xã. Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn tổ chức Hội nghị ký cam kết về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Yên Sơn. Đồng chí Đỗ Văn Thiết – Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chù trì hội nghị.

anh tin bai

Thực hiện theo kế hoạch theo kế hoạch số 57/KH-UBND ngày  07/2/2023 của Ủy ban nhân dân huyện  về việc tổ chức ký cam kết thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của chủ tịch Ủy ban nhân dân xã với chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Nhằm đảm bảo việc thực hiện cam kết được hoàn thành tốt UBND xã đã ban hành kế hoạch số 26 ngày 10/2/2023 và tổ chức hội nghị để ký cam kết về thực hiện các nội dung  quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường giữa bí thư, trưởng bản 10 bản với chủ tịch UBND xã,  cam kết giữa các hộ dân với BQL bản.

 Qua nội dung cam kết nhằm nâng cao trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng bản và nhân dân trên địa bàn xã trong  công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định cuả pháp luật, lập hồ sơ, quản lý tốt ranh giới, diện tích các quỹ đất công ích, đất cộng đồng, đất trống và các quỹ đất được UBND xã giao quản lý không để lẫn chiếm mua bán, cho mượn, thuê thầu trái quy định; không để tình trạng khoan giếng, khai thác sử dụng nước ngầm khi chưa được cấp có thầm quyền cho phép; thực hiện tốt công tác thu gom, tập kết, xử lý giác thải sinh hoạt, chất thải, giữ gìn vệ sinh môi trường trong hoạt động chăn nuôi, không gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư ... Thường xuyên tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước, những hành vi bị nghiêm cấm trong công tác quản lý về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường để toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện; Quản lý tốt địa bàn thường xuyên kiểm tra, sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND xã Yên Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 606
  • Trong tuần: 5,349
  • Tất cả: 1,155,603