Thông báo số 189/TB-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện Yên Châu về công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Châu
Lượt xem: 544
Thông báo số 189/TB-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện Yên Châu về công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Châu

Thông báo số 189/TB-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện Yên Châu về công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Châu;

Xem chi tiết: Tại đây; Bản đồ; Báo cáo thuyết minh

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1