Thông báo số 235/TB-UBND ngày 31/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu về việc tuyển chọn đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023
Lượt xem: 77
Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023

Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023

Tại đây


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1