Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND huyện Yên Châu về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
Lượt xem: 297

Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND huyện Yên Châu về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023.

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: 109 thí sinh;

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2: 03 thí sinh

Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND huyện Yên Châu về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023.

Theo đó:

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: 109 thí sinh, trong đó:

+ Vị trí việc làm: Giáo viên Mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26: 22 thí sinh.

+ Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29: 50 thí sinh.

+ Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III – Mã số V.07.04.32: 35 thí sinh.

+ Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng III – Mã số V.10.02.06: 01 thí sinh.

+ Vị trí việc làm: Thiết bị, thí nghiệm – Mã số V.07.07.20: 01 thí sinh

(Phụ lục số 01 kèm theo).

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2: 03 thí sinh

(Phụ lục số 02 kèm theo).

Xem chi tiết: Tại đây; Danh sách đủ điều kiện khối mầm non; Danh sách đủ điều kiện khối tiểu họcDanh sách đủ điều kiện khối THCS; Danh sách đủ điều kiện thư viện, thiết bị; Danh sách không đủ điều kiện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1,296
  • Trong tuần: 1,296
  • Tất cả: 1,726,446