UBND huyện Yên Châu nằm trong danh sách nhóm A về chỉ số cải cách hành chính năm 2022 khối huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 68
Theo Quyết định số 94 ngày 12/1/2023 của UBNd tỉnh Sơn La về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, nghành, UBND các huyện, thành phố thì tổng điểm trung bình của các huyện đạt 87.94/100 điểm tăng 0,37 điểm so với năm 2021. Trong đó huyện Yên Châu là 01 trong 05 huyện thuộc nhóm A của tỉnh, có số điểm trung bình từ 90 điểm trở lên.

Xác định công tác cải cách hành chính là khâu quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của địa phương. Năm 2022, UBND huyện Yên Châu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực trong công tác cải cách hành chính.

anh tin bai

Để đạt được kết quả tốt trong năm 2022, ngay từ đầu năm trên cơ sở quyết định công bố chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của huyện năm 2021, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 để phân tích kết quả đạt được, làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị chưa tham mưu tốt các nội dung công việc trên các lĩnh vực cải cách hành chính. Đồng thời, kịp thời ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 để duy trì những kết quả đạt được, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị có các giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021. 

Để đảm bảo triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính của các cấp, UBND huyện đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị tham mưu cải cách hành chính trên các lĩnh vực của UBND huyện và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Định kỳ hàng hàng tháng rà soát tình hình tham mưu, tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị  báo cáo UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện định kỳ để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, để triển khai, rà soát tình hình thực hiện cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính luôn được UBND huyện đặc biệt quan tâm, tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng. UBND huyện đã chỉ đạo tập trung chỉ đạo tuyên truyền trên Hệ thống loa truyền thanh, Trang thông tin điện tử huyện; 

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, năm 2022 kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính UBND huyện Yên Châu, Theo Quyết định số 94 ngày 12/1/2023 của UBNd tỉnh Sơn La về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, nghành, UBND các huyện, thành phố thì tổng điểm trung bình của các huyện đạt 87.94/100 điểm tăng 0,37 điểm so với năm 2021. Trong đó huyện Yên Châu là 1 trong 5 huyện thuộc nhóm A của tỉnh, có số điểm trung bình từ 90 điểm trở lên.

Thời gian tiếp theo huyện Yên Châu tiếp tục thực hiện, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đáp ứng đầy đủ tính năng gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước và đảm bảo gửi, nhận văn bản liên thông các cấp chính quyền; Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh; cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, các hệ thống thông tin chuyên ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; các hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Lừ Chương

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 444
  • Trong tuần: 11,703
  • Tất cả: 1,069,733