Lượt xem: 35

Ngày hội gia đình Việt Nam 28/6 “Gia đình bình an-Xã hội hạnh phúc”; Biểu dương gia đình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa thành các việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với địa phương nên đã thu hút được đông đảo các tầng lớp hội viên phụ nữ tham gia và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần quan trọng thực hiện 19 tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới rất hiệu quả

Ngày 27/6, HLHPN huyện Yên Châu tổ chức Ngày hội gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Gia đình bình an-Xã hội hạnh phúc”; biểu dương gia đình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời địa mới”. Dự ngày hội có đ/c Mè Thị Hà - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, cùng đại diện lãnh đạo MTTQVN, các cơ quan, đơn vị của huyện.

Gia đình là một tế bào của xã hội. Mỗi gia đình sẽ tạo môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người và bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác khẳng định “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Qua ngày hội nhằm nhắc nhở tất cả mọi người hãy quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Đây cũng chính là cách để giữ gìn hạnh phúc, mái ấm và giữ gìn nề nếp, gia phong của mỗi gia đình, trân trọng, bảo tồn những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa thành các việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với địa phương nên đã thu hút được đông đảo các tầng lớp hội viên phụ nữ tham gia và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần quan trọng thực hiện 19 tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới rất hiệu quả. Các phong trào do huyện phát động đã thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện, góp phần tích cực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương.

Tại ngày hội, HLHPN huyện biểu dương 15 hộ gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu được đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” huyện Yên Châu giai đoạn 2016-2021.

Hoàng Trang

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 5,241
  • Tất cả: 840,789