Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Châu tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 132
Sáng ngày 30/3/2022, đồng loạt các cụm dân quân tự vệ năm thứ nhất gồm xã Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng Đông, Yên Sơn, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng On, Chiềng Tương tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2022. 

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Châu tổ chức huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2022, thời gian tổ chức huấn luyện 15 ngày bắt đầu từ ngày 30/3/2022 đến hết ngày 14/4/2022.

Hội nghị khai mạc dân quân tại xã Chiềng Pằn

Sáng ngày 30/3/2022, đồng loạt các cụm dân quân tự vệ năm thứ nhất gồm xã Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng Đông, Yên Sơn, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng On, Chiềng Tương tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2022. Chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu dân quân tự vệ năm thứ nhất gồm các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các đồng chí giáo viên huấn luyện của từng chuyên ngành cùng hơn 107 chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất.

Lực lượng dân quân các xã đang thực hành

Nhằm làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện về trình độ chính trị, pháp luật, huấn luyện kỹ năng chiến đấu quân sự theo từng chuyên ngành được giao, huấn luyện và cập nhật kịp thời các nội dung kiến thức cơ bản nhất là các nội dung mới hiện nay cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ năm thứ nhất bảo đảm cho chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng ta xác định, phối hợp đấu tranh phòng chống thủ đoạn, âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, qua quá trình tổ chức học tập, huấn luyện trên thực tế, tất cả các cụm, các cơ sở đều có có các bước ôn luyện và kiểm tra, nhận xét và đánh giá kết quả theo quy định, bảo đảm 100% chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất đều có lập trường chính trị tư tưởng tốt, trình độ, kỹ năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với mọi yêu cầu nhiệm vụ./.

Ban CHQS huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 294
  • Trong tuần: 5,037
  • Tất cả: 1,155,291