Lượt xem: 39

Huyện Yên Châu triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Lù Văn Cường chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các xã, Thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thành lập các tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp với các bản, tiểu khu để thực hiện rà soát. Chọn Thị Trấn Yên Châu là địa phương làm điểm trong thực hiện đề án, qua đó rút kinh nghiệm để tổ trức triển khai tại các xã trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 27/4/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia  giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Châu. Đồng chí Lù Văn Cường - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội Nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu 15 xã, Thị Trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), Uỷ ban nhân dân huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình về thời gian, nhân lực nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đề án gắn với chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Đề án số 06 là đề án về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phục vụ có hiệu quả 5 nhóm tiện ích là: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Triển khai thực hiện ngay đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Thông qua việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư sẽ góp phần mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo lập tài nguyên dữ liệu số tập trung, thống nhất trên không gian số để cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm kế thừa, đáp ứng được nhu cầu khai thác, kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng bộ dữ liệu gốc trên nền tảng dữ liệu dân cư số. Đồng thời, triển khai hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và phát triển hệ thống định danh và xác thực điện tử; tối ưu, nâng cấp hệ thống bảo đảm cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, định danh và xác thực điện tử.

 Tại hội nghị các xã thị trấn đã tập trung thảo luận nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp trong thực hiện đán như: cần hỗ trợ trang thiết bị, khó khăn của người dân trong việc sử dụng điện thoại thông minh, tại một số bản vùng sâu không có Internet…

Kết luận hội nghị đồng chí chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các xã, Thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện đề án, thành lập các tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp với các bản, tiểu khu để thực hiện rà soát. Chọn Thị Trấn Yên Châu là địa phương làm điểm trong thực hiện đề án, qua đó rút kinh nghiệm để tổ trức triển khai tại các xã trên địa bàn huyện.

Hoàng Trang

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 830
  • Trong tuần: 8,101
  • Tất cả: 777,155