Lượt xem: 31

Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân xã Sặp Vạt, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân xã Sặp Vạt, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã trong năm 2023; Dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2021.

Sáng ngày 24/6/2022, HĐND xã Sặp Vạt khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Kỳ họp thường trực UBND xã đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó toàn xã có tổng diện tích lúa xuân 80 ha, năng xuất ước đạt 63 tạ/ha, sản lượng thóc ước đạt 498 tấn. UBND xã đã chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chống gió lốc cho 716,2 ha diện tích cây ăn quả với một số cây ăn quả chủ yếu: Xoài 368 ha, nhãn 163 ha, chuối 109 ha, cây ăn quả khác 63 ha, trong đó diện tích trồng mới 6 tháng đầu năm 2022 được 14 ha, đạt 35,5% kế hoạch. Sản lượng quả thu hoạch năm 2022: 5.767 tấn. Xã cũng đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện toàn xã có tổng đàn trâu 353 con đạt 42% kế hoạch, đàn bò 2.550 con đạt 129,4% kế hoạch, đàn gia cầm trên 23.900 con đạt 88,2% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay xã đã Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng thu ngân sách luỹ kế từ đầu năm đạt trên 3 tỷ 379 triệu đồng, đạt 53.76% dự toán giao, trong đó thu trên địa bàn luỹ kế từ đầu năm đạt 116 triệu 349.000 đồng, đạt 81,93% dự toán giao. Tổng chi ngân sách đạt trên 2 tỷ 555 triệu đồng, đạt 40,66% so với dự toán giao. Chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, cơ bản đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và bệnh viêm da nổi cục trâu bò; thực hiện quy trình mua sắm đảm bảo đúng quy trình và tiến độ theo quy định.

Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã trong năm 2023; Dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2021.

Lừ Chương

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 4,980
  • Tất cả: 840,060