Lượt xem: 34

Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 9 tháng đầu năm 2022 tổng thu ngân sách Nhà nước huyện đạt 466 tỷ 476 triệu đồng, bằng 79,66% dự toán tỉnh giao; trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 32 tỷ 808 triệu đồng, bằng 29,37% dự toán tỉnh giao, bằng 29,24% so với Nghị quyết HĐND huyện và bằng 98,92% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tòng Thế Anh đã thông tin nhanh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn huyện: Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2022 tổng thu ngân sách Nhà nước huyện đạt 466 tỷ 476 triệu đồng, bằng 79,66% dự toán tỉnh giao; trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 32 tỷ 808 triệu đồng, bằng 29,37% dự toán tỉnh giao, bằng 29,24% so với Nghị quyết HĐND huyện và bằng 98,92% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản tăng; các lĩnh vực xã hội có những chuyển biến tích cực, các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai thực hiện tốt, 09 tháng đầu năm đã hỗ trợ xoá nhà tạm được 50 hộ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện giáp biên của nước CHDCND Lào.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện  đã nghe, xem xét và biểu quyết thông qua, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (lần 2). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (lần2).  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kết luận Kỳ họp đồng chí Tòng Thế Anh nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 03 tháng cuối năm 2022, UBND huyện sớm triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung cao cho việc thu ngân sách địa phương, tiếp tục đấu giá đất, đấu thầu đất theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình dự án đầu tư; thực hiện tốt công tác cách hành chính, công tác tiêm phòng và phòng chống covid-19.

Lừ Chương

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 640
  • Trong tuần: 5,855
  • Tất cả: 910,631