• Chủ tịch UBND huyện Yên Châu công bố quyết định về công tác cán bộ (đối với ông Hoàng Văn Chức)

  Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 22/2/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Mường Lựm khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, đồng chí Hoàng Văn Chức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mường Lựm được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Mường Lựm nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 • UBND huyện Yên Châu công bố và trao quyết định công tác cán bộ

  Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND huyện về việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý có thời hạn. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kể từ ngày 18/3/2021, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

 • Kỳ họp thứ 15 - Hội đồng Nhân dân huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

  Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 17 kỳ họp theo quy định; Thường trực HĐND huyện các ban HĐND huyện HĐND huyện đã tổ chức 43 cuộc giám sát, khảo sát; tổ chức 26 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó tiếp nhận 1.042 ý kiến của cử tri. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, trong đó, đã tiếp 39 lượt công dân, tiếp nhận 29 đơn thư kiến nghị phản ảnh, các đơn thư tiếp nhận đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 • Phiên họp thứ 57 - UBND huyện khóa XX

  Tính đến ngày 15/02/2021, nhân dân đã xuống giống đạt 80% diện tích kế hoạch; làm đất được 350 ha, đạt 44% kế hoạch và tiến hành gieo cấy được 50 ha lúa vụ xuân. UBND huyện tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La. 

 • Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ

  Công bố quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Hải Yến - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện. Công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Hải Phó phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội huyện giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện giữ chức vụ Phó trưởng phòng và giao phụ trách đơn vị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

 • UBND huyện Yên Châu công bố quyết điều động, bổ nhiệm cán bộ

  Đồng chí Phạm Đức Long - Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố 02 quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Lâm - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; đồng chí Hoàng Anh Văn - Phó Chánh Văn phòng huyện ủy giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, với thời hạn 5 năm.

 • Phiên họp thứ 55 - UBND huyện Yên Châu khoá XX

  UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc và chuẩn bị các điều kiện để thu hoạch 517 ha sắn nguyên liệu; 2.425 ha diện tích mía nguyên liệu. Nhân dân các xã vùng nguyên liệu mía đã tiến hành thu hoạch mía niên vụ 2020 - 2021 được khoảng 2.000 tấn. 

 • Kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Vì Thị Vinh - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện. Kết quả, bà Vì Thị Vinh - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện đã được bầu bổ sung vào Ủy viên UBND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu nhất trí cao.

 • UBND huyện công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo

  Công bố Quyết định số 1218/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm ông Mè Văn Hải - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, với thời hạn 5 năm từ ngày 01/12/2020 - 01/12/2025; Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Kế toán viên Văn phòng HĐND-UBND huyện giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra huyện, với thời hạn 5 năm từ ngày 04/11/2020 - 04/12/2025; Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm ông Mai Việt Bách - Kế toán Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện, với thời hạn 5 năm từ ngày 07/12/2020 - 07/12/2025.

 • Tổ đại biểu số 7 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Chiềng Sàng

  Cử tri Chiềng Sàng đã có 7 lượt ý kiến thuộc các nội dung như: hệ thống nước sinh hoạt của bản Chiềng Sàng 2 chưa đủ cung cấp các hộ dân tại bản, hiện còn 1 số hộ dân vẫn chưa có hệ thống nước sạch đến nhà; cần rà soát, chấm lại điểm rà soát hộ nghèo trên địa bàn xã sao cho phù hợp với thực tế, cần có thêm nguồn hỗ trợ để bà con trong xã thực hiện thêm các đoạn đường nông thôn mới…

 • Phiên họp thứ 54 - UBND huyện khóa XX

  UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân toàn huyện đã thu hoạch được trên 6.000 tấn thóc, 46.828 tấn ngô. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho 670 ha sắn, 2.425 ha mía nguyên liệu, 10.115 ha diện tích cây ăn quả các loại đảm bảo quy trình kỹ thuật; quản lý tốt 554,1 ha diện tích cây ăn quả các loại rau đã được cấp chứng nhận VietGap...

 • Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu đối với cán bộ quản lý

  Công bố Quyết định số 902/QĐ-UBND của UBND huyện về nghỉ hưu đối với bà Nguyễn Thúy Đạt, chức vụ công tác Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Bình, được nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/12/2020; Công bố quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học gồm bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, mầm non Ánh Sao, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Nà Cài, trường tiểu học Lao Khô và bổ nhiệm lại giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ban, Hiệu trưởng trường THCS Chiềng Đông.

 • Tổ đại biểu số 5 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Yên Châu

  Cử tri thị trấn Yên Châu đã có 8 lượt ý kiến với trên 20 nội dung thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Cử tri tiểu khu 4 đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển đất đá làm rơi vãi ra đường làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sinh hoạt của người dân; Cử tri tiểu khu 1 đề nghị huyện quan tâm cử cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại huyện;...

 • Hội nghị trao đổi, thống nhất về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện khóa XX

   Kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện khóa XX sẽ diễn ra trong hai ngày 21/12 - 22/12/2020, tại trung tâm hội nghị huyện, tiểu khu 3 thị trấn Yên Châu

 • Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại xã Lóng Phiêng

  Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Lóng Phiêng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Thế Quang - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lóng Phiêng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 • Phiên họp thứ 53 - UBND huyện

  UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch nông sản vụ hè thu; trong đó, toàn huyện đã thu hoạch được trên 6.000 tấn thóc, 46.828 tấn ngô...

 • Yên Châu tập huấn công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình

  Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt 3 chuyên đề: Định hướng một số nội dung kế hoạch công tác gia đình năm 2021; Những vấn đề chung về bạo lực gia đình và luật phòng chống bạo lực gia đình; Một số vấn đề chung về câu lạc bộ. 

 • Yên Châu gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn

  UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020.

 • Yên Châu tổ chức đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước

  Có tổng số 8 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá lô tài sản bao gồm: 28.805kg gỗ Bách xanh nhóm IIA (dạng cục, cành); 18 khúc gỗ nghiến có tổng khối lượng 1,129 m3 và 5,728 m3 gỗ tạp xẻ nhóm V, với tổng giá khởi điểm là 206.648.000đ. Sau một thời gian đấu giá công khai, minh bạch, theo hình thức đấu giá viết phiếu kín, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá, lô tài sản trên đã thuộc về khách hàng Trịnh Xuân Ha, bản Tà Làng, xã Tú Nang với mức giá cao nhất là 210.000.000 đồng.

 • Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

  Đồng chí Phạm Đức Long - Phó trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định số 959/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm đồng chí Đào Quốc Khoa viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, với thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10/9/2020 đến ngày 10/9/2025. 

 • Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc điều động, bổ nhiệm công tác bộ

  Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã thông qua Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc điều động bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng và giao phụ trách đơn vị Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Y tế với thời gian bổ nhiệm từ ngày 03/9/2020 đến khi HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, hội nghị đã công bố quyết định số 936/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo đối với ông Phạm Đức Long - Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Yên Châu giữ chức vụ Phó trưởng phòng và giao phụ trách đơn vị phòng Nội vụ huyện với thời gian bổ nhiệm từ ngày 07/9/2020 đến khi HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 • Phiên họp thứ 51 - UBND huyện Yên Châu khóa XX

  Trong tháng 8/2020, UBND huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân phòng trừ sâu bệnh hại và làm cỏ, bón phân đợt 1 cho 1.112 ha diện tích lúa vụ mùa đảm bảo quy trình kỹ thuật. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng trên nương, phòng trừ sâu bệnh hại cho 9.965 ha diện tích cây ăn quả các loại đảm bảo quy trình kỹ thuật, ước hết tháng 8 năm 2020 sản lượng quả thu hoạch được 42.900 tấn. 

 • Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ

  Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong suốt quá trình công tác đã qua, đồng thời mong muốn các đồng chí được nghỉ hưu khi về nơi cư trú, với kiến thức và kinh nghiệm trong công tác vẫn sẽ tiếp tục trao đổi, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của bản thân cho đội ngũ kế cận, góp phần thúc đẩy ngành giáo dục huyện nhà ngày càng phát triển và lớn mạnh.

 • Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ ngành giáo dục

  Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã trao tổng số 10 quyết định điều động, luân chuyển đối với 10 cán bộ quản lý của 10 trường học thuộc các cấp học mầm non, tiểu học và THCS.

 • Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và nghỉ hưu đối với các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện

  Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã thông qua Quyết định số 755/QĐ-UBND, Quyết định số 779/QĐ-UBND, Quyết định số 760/QĐ-UBND của 3 đồng chí Phạm Hồng Sơn, Lại Hữu Hưng, Tráng Lao Khang

 • Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ

  Công bố Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Châu về bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế hoạch đối với ông Trần Oanh - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng huyện Yên Châu. Quyết định 635/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Châu về bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, giao phụ trách đơn vị đối với bà Vũ Thị Hải - Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Công bố Quyết định 668/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện về bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thành - Ủy viên UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

 • Phiên họp thứ 49 - UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020

  UBND huyện đã tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch xong 776 ha lúa vụ xuân đạt 100%, năng suất ước đạt 60,5 tấn/ha, sản lượng đạt 4.695 tấn. Chỉ đạo nhân dân tập trung gieo trồng cây trên nương đảm bảo thời vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm, trong tháng đã triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2020 với diện tích 50 ha. 

 • Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Tráng Lao Lanh do chuyển công tác đến Ủy ban kiểm tra huyện ủy và miễn nhiệm chức danh Phó ban pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lò Đức Việt do chuyển công tác giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tú Nang, bầu bổ sung uỷ viên UBND huyện khoá XX đối với  Nguyễn Thị Thành - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và bà Vũ Thị Hải - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Kết quả, bà Nguyễn Thị Thành - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã được bầu bổ sung vào Ủy viên UBND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu nhất trí khá cao.

 • Công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ xã Chiềng Đông

  Công bố Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với đồng chí Hà Văn Lái - Phó Chủ tịch HĐND xã

 • Phiên họp thứ 48 - UBND huyện khóa XX

  Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng đạt 15.857 triệu đồng, luỹ kế từ đầu năm đạt 272.0810 triệu đồng, bằng 47,64% dự toán giao, trong đó thu trên địa bàn 2.174 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được kịp thời theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho 302 đối tượng với tổng số tiền 1.308 triệu đồng. Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã thực hiện hỗ trợ 3.405 triệu đồng cho đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

 • UBND huyện công bố quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo

  Điều động bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với đồng chí Cao Xuân Dũng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

 • Phiên họp thứ 47 - UBND huyện

  Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng đạt trên 160 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt gần 256 tỷ đồng, bằng 44,86% dự toán giao. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện năm 2020. Đôn đốc, hướng dẫn xã Chiềng Khoi thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn kịp thời khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân các xã Chiềng Hặc, Tú Nang, Mường Lựm, Lóng Phiêng, Chiềng Tương với ước thiệt hại khoảng 11,4 tỷ đồng.

 • Hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu đối với công chức lãnh đạo

  Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Lưu Minh Huệ - Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, được nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/5/2020.

 • Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Trên tinh thần tập trung, dân chủ, kỳ họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra và các dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời, biểu quyết thông qua 5 tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng gồm: Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phân bổ chi dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị dự toán; cùng tờ trình, dự thảo nghị quyết về đề nghị HĐND huyện xem xét phân bổ kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 97 ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh trong năm 2020.

 • Phiên họp 44 - UBND huyện khóa XX

  Trong tháng 01/2020, UBND huyện đã chủ động tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chuẩn bị được 60% lượng giống, 80% phân bón phục vụ cho sản xuất lúa vụ xuân, tiến hành làm đất được 500 ha, đạt 62% kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thu hoạch cây trên nương: Trong đó, thu hoạch được 450 ha sắn nguyên liệu, sản lượng ước đạt 13.302 tấn; thu hoạch mía niên vụ 2019 - 2020 được khoảng 40.500 tấn. 

 • Phiên họp thứ 43 - UBND huyện Yên Châu

  Tính đến ngày 15/12/2019 còn 07 ổ dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa được khống chế gồm: Tiểu Khu 4 - Thị trấn Yên Châu 02 ổ dịch, xã Chiềng On 5 ổ dịch

 • Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  T ại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua  9   tờ trình và  dự thảo  nghị quyết thuộc lĩnh vực  kinh tế - xã hội  như:  Tờ trình và dự thảo nghị quyết về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện Yên Châu năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2019; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2018 chuyển sang năm 2019;  Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phân bổ nguồn vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019;  Tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Châu .  Ngoài ra, kỳ họp đã biểu quyết thông qua  2 dự thảo nghị quyết về hoạt động của HĐND huyện, đó là:  Dự thảo nghị quyết về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong năm 2020.

 • Phiên họp thứ 42 - UBND huyện

  UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; hướng dẫn nhân dân thu hoạch 100% diện tích cây nông nghiệp theo kế hoạch đề ra, sản lượng lúa mùa đạt 6.107 tấn, lúa nương đạt 1.438 tấn và trên 51.600 tấn ngô

 • Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo

  Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã thông qua 3 quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Tiểu học - Trung học cơ sở Yên Sơn đối với ông Vũ Văn Hùng - Giáo viên trường Tiểu học - THCS Chiềng Pằn, điều động bổ nhiệm ông Lưu Thế Huy - Hiệu trưởng trường Tiểu học Chiềng Đông A giữ chức vụ Hiệu Trưởng trường Tiểu học Chiềng Đông B và quyết định bổ nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu Trưởng trường Tiểu học Chiềng Đông A đối với bà Phan Thị Hoa - Hiệu trưởng trường tiểu học Chiềng Đông B

 • Phiên họp thứ 41 - UBND huyện Yên Châu khóa XX

  Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng đạt trên 56 tỷ 994 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 555 tỷ 807 triệu đồng, bằng 111,82% dự toán giao, trong đó thu trên địa bàn 7 tỷ 671 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 37 tỷ 196 triệu đồng, bằng 69,46% dự toán giao. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 41.627 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 437.406 triệu đồng, bằng 89,15% so với dự toán giao.

 • Công bố quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý

  Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã thông qua 2 quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo của UBND huyện đối với ông Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên UBND huyện khóa XX, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và ông Nguyễn Ngọc Dương - Chủ tịch UBND xã Viêng Lán giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 • Phiên họp thứ 40 - UBND huyện khóa XX

  Trong 9 tháng đầu năm trồng mới được 2.233 ha, nâng tổng số diện tích cây ăn quả toàn huyên lên 8.612 ha đạt 87% kế hoạch. Sản lượng quả các loại 9 tháng đầu năm ước đạt 43.874 tấn, đạt 91,3% kế hoạch. Chăn nuôi - thú y được quan tâm, chú trọng trong công tác phát triển đàn và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.

 • Kỳ họp thứ 9-HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

  Tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XX   các đại biểu được nghe lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông qua  8 tờ trình và dự thảo nghị quyết  thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội

 • UBND huyện đối thoại giải quyết kiến nghị của công dân

  Đồng chí Lù Văn Cường đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn thành lập đoàn công tác kiểm tra, khảo sát, thống kê lại một cách toàn diện mức độ ảnh hưởng cũng như tài sản của các hộ gia đình từ đó có giải pháp hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục những thiệt hại, giúp các hộ sớm đảm bảo ổn định cuộc sống.

 • Hội đồng nhân dân xã Chiềng Pằn tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2, năm 2019

 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Chiềng Đông sau kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2019

  Cử tri xã Chiềng Đông đã có nhiều lượt ý kiến tham gia kiến nghị với tổ đại biểu những nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, an sinh xã hội như: Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa bản, nhà trẻ, mương phai, đường dẫn nước để phục vụ sản xuất của người dân...

 • Kỳ họp bất thường lần thứ nhất - HĐND huyện khóa XX

  Kỳ họp tổ chức bỏ phiếu bầu đồng chí Lù Văn Cường sinh ngày 27/9/1976, dân tộc thái, quê quán xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, trình độ chuyên môn thạc sỹ chuyên ngành kinh tế quốc dân, trình độ lý luận cao cấp làm Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu nhất trí 30/32/33, đồng chí Lù Văn Cường được giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX. 

 • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm đối với công chức lãnh đạo

  UBND huyện Yên Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với công chức lãnh đạo đối với đồng chí Lại Hữu Hưng

 • Tổ đại biểu số 4 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Chiềng Hặc

  Các ý kiến, kiến nghị với tổ đại biểu số 4 - HĐND huyện về những nội dung như: Khu vực cống thoát nước của xóm Đoàn kết; khu vực Trung tâm xã đã bị vùi lấp lâu ngày nhưng đến nay vẫn chưa được khơi thông, mùa mưa đã đến nước bị ách tắc, tràn qua đường gây cản trở đến giao thông đi lại cho nhân dân; 

 • Tổ đại biểu số 7 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Chiềng Sàng sau Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX

  Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri Bản Mo đã có 12 lượt ý kiến, kiến nghị với tổ đại biểu số 7 - HĐND huyện về những nội dung như: Sử dụng đất sai mục đích, xử lý vấn đề xe máy tự chế gây mất trật tự, hoạt động kém hiệu quả của một số nhóm liên gia tự quản, tình hình tệ nạn ma túy, đề nghị xây cầu qua Huổi Vanh và cung cấp thêm vật liệu xây dựng đường ngõ ngách nông thôn mới, bồi thường và hỗ trợ thiệt hại do làm phai Nhòi...

 • Tổ đại biểu số 5 - HĐND huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri thị trấn Yên Châu

  Đề nghị chi nhánh điện lực huyện Yên Châu lắp cho các xóm của tiểu khu 3 hệ thống điện thắp sáng để thuận tiện cho người dân đi lại vào ban đêm, đồng thời giúp đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự an. Đề nghị chi nhánh công ty đô thị sắp xếp thời gian thu rác thải theo giờ giấc ổn định để người dân biết và tạo thói quen vứt rác cho người dân.

 • Lễ công bố quyết định về việc nghỉ tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108, Nghị định số 113 của Chính phủ đối với công chức đợt 2 năm 2019

  Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Giang - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao quyết định nghỉ hưu theo diện tinh giảm biên chế cho 3 đồng chí gồm: Ông Hà Đình Thái sinh ngày 11/9/1963, chức vụ: Phó trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Châu; ông Lường Văn Vần sinh ngày 8/11/1961, chức vụ là Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Châu và ông Hoàng Đình Ổng sinh ngày 2/01/1964, chức vụ là phó hiệu trưởng trường tiểu học Chiềng Đông B

 • Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Văn Hùng - Nguyên ủy viên Ban thường vụ, Trưởng công an huyện do chuyển công tác; đồng chí Hà Văn Bốn - Nguyên trưởng phòng Tư pháp huyện do nghỉ hưu theo quyết định 108 của Chính Phủ. Đồng thời, bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Vì Văn Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Kết quả, với 29/32 phiếu nhất trí, đồng chí Vì Văn Ngọc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

 • Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

  Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã hướng dẫn một số nội dung cơ bản về thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo đó, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện cần đánh giá sát tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019. Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và thời kỳ ổn định ngân sách; đảm bảo tính tích cực, khoa học, phù hợp với thực tiễn và có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả.

 • Phiên họp thứ 36 - UBND huyện khóa XX

  Trong tháng 5 huyện đã tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho 805 ha diện tích lúa vụ xuân, đã tiến hành trồng cây trên nương trong đó ngô vụ xuân hè trên 5.000 ha đạt 35,7% kế hoạch; lúa nương 350 ha, đạt 70% kế hoạch. Sản lượng búp chè xuân thu hoạch trong tháng ước được 200 tấn. Trong tháng huyện đã xuất khẩu được 120 tấn mận hậu sang thị trường Campuchia, 03 tấn xoài sang Mỹ, 07 tấn xoài sang Anh, 136 tấn xoài sang Trung Quốc

 • Tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Chiềng Pằn

  Cử tri xã Chiềng Pằn đã có 9 lượt tham gia kiến nghị với tổ đại biểu những nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, an sinh xã hội như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa, trạm y tế xã, cầu treo, đường giao thông nông thôn đến các bản, chi trả dịch vụ môi trường rừng, thẻ bảo hiểm y tế,....

 • Tổ đại biểu số 06 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước tại xã Viêng Lán

  Kiến nghị một số nội dung như: Chế độ của công nhân cao su “Thấp” không đảm bảo mức sống, về cơ sở hạ tầng xuống cấp như: Cầu treo, nhà văn hóa bản Huổi Qua, Kho Vàng, sớm thực hiện việc cấp giấy quyền sử dụng đất cho 16 hộ tại bản Huổi Qua,… 

 • Tổ đại biểu số 5 - HĐND huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri thị trấn Yên Châu

  Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu số 5 - HĐND huyện thông báo về thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX, theo đó kỳ họp sẽ diễn ra vào 1,5 ngày và khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 26/6/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu

 • Hội nghị trao đổi, thống nhất về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX

  Thống nhất kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX sẽ diễn ra 1,5 ngày, khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 26/6/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu

 • Phiên họp thứ 34, UBND huyện Yên Châu khóa XX

  Về sản xuất nông nghiệp, các địa phương tập trung gieo cấy được 779 ha lúa xuân đạt 97% kế hoạch, nhân dân trong toàn huyện đã chuẩn bị được 80% lượng giống, phân bón các loại phục vụ sản xuất, tập trung phát dọn thực bì được 14.300 ha/17.775 ha đạt 80% diện tích theo kế hoạch. Trồng mới được 20 ha sắn nguyên liệu, 10 ha cây mía; thu hoạch được 30.000 tấn mía cây bán cho Công ty mía đường Sơn La, thu hoạch được 132 tấn chè búp, 30 tấn mủ cao su, thực hiện chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho 6.050 ha cây ăn quả các loại đảm bảo theo quy trình kỹ thuật

 • UBND huyện công bố Quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Châu

  Công bố Quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đối với đồng chí Nguyễn Thị Thành - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục giữ chức vụ Phó trưởng phòng phòng Tài chính - Kế hoạch với thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15/03/2019 đến ngày 14/03/2024. 

 • Phiên họp thứ 33 - UBND huyện Yên Châu

  Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo và đôn đốc làm tốt công tác sản xuất vụ xuân đảm bảo kế hoạch diện tích và lịch thời vụ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, các dự án trọng điểm trên địa bàn, làm tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đảm bảo tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tổ chức tốt tết trồng cây đầu xuân, công tác giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, số lượng và chất lượng.

 • Gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu nhân dịp đầu xuân kỷ hợi 2019

  Chiều ngày 16/01/2019, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy có buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019.  

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khóa XIV tại xã Chiềng Tương

  Sáng ngày 18/01/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Tương.

 • Phiên họp thứ 31 UBND huyện khóa XX

  Huyện có trên 6.379 ha cây ăn quả, đạt 122,9% kế hoạch. Tổng sản lượng quả các loại năm 2018 ước được 33.847 tấn. Trong tháng bà con nhân dân trên địa bàn huyện đã tiến hành gieo trồng được 1.950 ha cây vụ đông đạt 103,7% kế hoạch, trong đó: Cây ngô 470 ha; cải dầu 500 ha; tỏi 180 ha; rau, đậu các loại 800 ha.

 • Kỳ họp thứ 7 HĐND Thị trấn Yên Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

  Ngày 28/12/2018, HĐND Thị trấn Yên Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7

 • Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Chiềng Sàng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Sáng ngày 28/12/2018, HĐND xã Chiềng Sàng đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Chiềng Tương

  Sáng ngày 26/12/2018, HĐND xã Chiềng Tương khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh  6 tháng cuối năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019.

 • Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Mường Lựm khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

  Sáng ngày 24/12/2018, tại Hội trường UBND xã Mường Lựm, HĐND xã khóa XX đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 • Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Sặp Vạt khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

  Sáng ngày 25/12/2018, HĐND xã Sặp Vạt đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 • Kỳ họp HĐND xã Viêng Lán lần thứ 7, khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

  Sáng ngày 24/12/2018, xã Viêng Lán tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

 • Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân huyện

 • Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

  Trong 2 ngày 21 và 22/12/2018, tại Trung tâm Hội nghị huyện Yên Châu, HĐND huyện khóa XX đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu, đại biểu HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thị trấn dự kỳ họp.

 • Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu khóa XX

  Chiều ngày 04/12/2018, Ban thường vụ huyện ủy Yên Châu tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15, khóa XX, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm năm 2019 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Chá A Của– Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy.

 • Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Chiềng Pằn khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 tại Bản Boong, xã Chiềng Pằn

  Sáng ngày 27/11/2018, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND huyện khoá XX trước kỳ họp thứ 7 tại Bản Boong, xã Chiềng Pằn

 • Tổ đại biểu số 5 HĐND huyện tiếp xúc với cử tri tại thị trấn trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX

  Chiều ngày 22/11/2018, dưới sự chủ trì của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam Thị trấn đã tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri với tổ đại biểu số 5 HĐND huyện trước kỳ họp thứ 7. 

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 3 HĐND huyện trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX

  Sáng ngày 22/11/2018, Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Điện -Trưởng phòng NN&PTNT huyện làm tổ trưởng đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Tú Nang trước kỳ hộ thứ 7 HĐND huyện khóa XX. 

 • Tổ đại biểu số 7 HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Chiềng Sàng trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX

  Sáng ngày 22/11/2018, tổ đại biểu số 7 HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Chiềng Sàng trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX. 

 • Đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm và chúc mừng các trường học trên địa bàn Thị trấn nhân ngày nhà giáo Việt Nam

  Nhân kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Sáng ngày 20/11/2018, đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện đã đến thăm, chúc mừng các trường học trên địa bàn Thị trấn Yên Châu và dự lễ kỷ niệm tại Trường THCS Nguyễn Cảnh Toàn.

 • UBND huyện họp tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX

  Sáng ngày 16/11/2017, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX. Đồng chí Hà Như Huệ, - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 • Trao tiền hỗ trợ di dời nhà ở bị ảnh hưởng do thiên tai tại xã Lóng Phiêng

  Ngày 09/11/2018,đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đoàn công tác của huyện Yên Châu đã đến thăm hỏi, động viên và trao 200 triệu đồng cho 10 hộ dân thuộc diện phải di dời nhà ở khẩn cấp do mưa lũ và đã dỡ nhà di chuyển đến nơi ở mới của xã Lóng Phiêng.

 • Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với nhân dân xã Tú Nang năm 2018

  Sáng ngày 23/10/2018, diễn ra Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với nhân dân xã Tú Nang năm 2018

 • Hội nghị trao đổi, thống nhất về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX

  Sáng ngày 18/10/2018, tại huyện Yên Châu diễn ra Hội nghị trao đổi, thống nhất về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX.

 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Chiềng Hặc trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV

  Sáng ngày 22/10/2018, tổ đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Quản Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Chiềng Hặc trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV. 

 • Họp làm việc với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện

  Sáng ngày 27/11/2015, Ủy ban nhân dân huyện họp và làm việc với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì và khai mạc hội nghị.

  Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử (từ ngày 12/10 đến ngày 23/11/2015). Sau một thời gian bảo trì, thiết kế lại giao diện, đến ngày 12/10/2015 Cổng thông tin điện tử huyện chính thức đi vào hoạt động, với tên miền truy cập http://yenchau.sonla.gov.vn. Cổng thông tin điện tử của huyện hoạt động bước đầu đạt hiệu quả, tuy nhiên số lượt truy cấp vẫn còn hạn chế, số tin bài gửi cộng tác của các đơn vị còn ít. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng tham gia góp ý và đưa ra những sáng kiến để giúp Ban biên tập của Cổng thông tin điện tử điều chỉnh cho phù hợp.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Thế Bình đã giao trách nhiệm cho từng phòng ban, cơ quan, đơn vị; đồng thời, yêu cầu cần kiện toàn lại thành phần Ban biên tập, thống nhất việc chi trả nhuận bút cộng tác,… Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình sưu tầm những bài viết, hình ảnh; các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện để đưa lên quảng bá về mảnh đất và con người Yên Châu.

                     Hoàng Trang

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La trước kỳ họp 11

  Sáng ngày 18/11/2015, đồng chí Lầu Sáy Chứ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La cùng đoàn đại biểu HĐND tỉnh đến tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Sàng trước kỳ họp 11 - HĐND tỉnh khóa XIII.

  Sau khi nghe lãnh đạo xã Chiềng Sàng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015 của xã, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh; theo đó, dự kiến kỳ họp lần thứ 11 - HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 16 - 18/12/2015. Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XIII. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri xã Chiềng Sàng cũng đã kiến nghị với HĐND tỉnh một số nội dung như: Naamg mức phụ cấp cho người làm công tác Mặt trận tại bản; cầu treo của bản Chiềng Sàng làm từ năm 1997 đã xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp; các cử tri cũng đã nêu lên những khó khăn mà nhân dân xã Chiềng Sàng đang gặp phải, đó là một số giống ngô không đảm bảo chất lượng dẫn đến hiệu quả thu hoạch thấp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; cử tri Hoàng Văn Chính, bản Chiềng Sàng, xã Chiềng Sàng nói: Trong vụ sản xuất năm 2015, bà con bản Chiềng Sàng mua trên 50kg ngô giống lai HT818 của Công ty giống cây trồng, có in trên bao bì bắp to, lõi nhỏ, hạt sau cho chất lượng tốt, nhưng sau khi đến thời gian thu hoạch năng suất lại rất kém, bà con kiến nghị đến cơ quan chức năng để kiểm tra xác minh nhưng chưa có câu trả lời, qua cuộc tiếp xúc hôm nay mong đại biểu HĐND tỉnh xem xét đề nghị Công ty sản xuất giống có chế độ hỗ trợ bà con bị thiệt hại. 

  Liên quan đến việc làm của công nhân cao su, cử tri Mè Văn Yên, bản Đán, xã Chiềng Sàng nói: Có nhiều hộ gia đình góp đất để trồng cây cao su đồng thời là công nhân cao su, nhưng hiện nay họ không còn đất để sản xuất vừa không có việc làm, đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu để nhân dân có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lầu Sáy Chứ ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Sàng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn; đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri để trình cơ quản thẩm quyền giải quyết.

   Lừ Chương

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc Hội khóa XIII

  Sáng ngày 04/12/2015, đồng chí Phùng Khắc Đăng - Trung tướng, Phó Chủ tịch trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ủy Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác đến tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Châu sau kỳ họp lần thứ 10 - Quốc Hội khóa XIII.

  Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, đồng chí Phùng Khắc Đăng đã thông báo tới cử tri nội dung kết quả kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII. Theo đó, từ ngày 20/10 đến 27/11/2015, sau hơn 1 tháng làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp, cơ bản hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước. Buổi tiếp xúc tri huyện Yên Châu diễn ra với tinh thần cởi mở, đóng góp và xây dựng của cử tri; có 3 lượt ý kiến phát biểu của cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII. Với niềm tin tưởng, kỳ vọng vào các vị đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Yên Châu đã nêu những kiến nghị, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ngành tiếp tục quan tâm giải quyết, tập trung vào các vấn đề như cần có chế độ kiêm nghiệm cho cán bộ các xã, thị trấn và tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách; cần có có biện pháp xử lý dứt khoát nhugx trường hợp vi phạm lấn chiếm đất rừng, cần tăng phụ cấp chi trả môi trường rừng để người dân hưởng lợi từ rừng từ đó nhận thức và có trách nhiệm với rừng hơn. Ngoài ra, các cử tri còn có ý kiến đề nghị nhà nước sớm có điện cho 3 bản (bản Cang, bản Pa Hốc, bản Co Sáy, xã Chiềng Hặc) chưa được hưởng điện lưới quốc gia . Đề nghị huyện và tỉnh phân công, bố trí một bác sỹ cho Trạm Y tế xã Chiềng Hặc, bổ sung cơ số thuốc để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn được tốt hơn

  Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đồng chí Phùng Khắc Đăng - Trung tướng, Phó Chủ tịch Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ủy Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội tiếp thu để trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

  Lừ Chương

   

 • Đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Chiềng Tương

  Sáng ngày 28/12/2015, đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Thào A Só - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về củng cố hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Sơn La và Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Yên Châu đã tiếp xúc với cử tri tại xã Chiềng Tương. Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; cấp ủy Đảng, chính quyền và rất đông cử tri xã Chiềng Tương.

  Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chiềng Tương báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã trong năm 2015, thay mặt đoàn Đại biểu HĐND tỉnh đồng chí Lò Văn Thân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Đoàn, Trưởng Ban tổ chức tỉnh Đoàn, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XIII; thay mặt Đại biểu HĐND huyện đồng chí Lò Văn Trường, Tổ Đại biểu số 8 Đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri xã trước và trong kỳ họp thứ 11. Thay mặt cử tri trong xã, Ban Mặt trận xã đã thể hiện sự đồng tình nhất trí với báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp, đồng thời nêu một số kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện như: Nâng cấp đoạn đường 4km (từ bản Pa Kha 2 đến Pa Kha 3); đầu tư nâng cấp cầu treo và phai dẫn nước tưới tiêu; xây dựng công trình nước sạch tại bản Đề A; xem xét  mức phụ cấp cho cán bộ bản theo Nghị quyết 72/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 cho phù hợp hơn.

  Đại diện lãnh đạo HĐND huyện đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, đồng thời tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát thực hiện các công trình trên địa bàn xã. Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của HDND tỉnh được đồng chí Thào A Só tiếp thu trình các cấp giải quyết theo thẩm quyền./.

  Hoàng Dương

 • Phiên họp thứ 53 - UBND huyện khóa XIX

  Ngày 31/12/2015, UBND huyện Yên Châu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2015 với các cơ quan thuộc UBND huyện, đồng chí Trịnh Thế Bình Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

  Phiên họp tập trung đánh giá kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội tháng 12/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2016; công tác đảm bảo hành lang giao thông trên địa bàn; kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015; tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết 40, Nghị quyết 63 của HĐND tỉnh Sơn La; chương trình công tác năm 2016 của UBND huyện.

  Toàn cảnh phiên họp

  Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo báo cáo, lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND huyện và các thành viên UBND huyện đã đóng góp ý kiến vào các nội dung được trình tại phiên họp, trong đó dành phần lớn thời gian thảo luận thống nhất các kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tháng 12 các xã trong huyện đã thu hoạch được 20 tấn chè, 168 tấn cà phê, 1.450 tấn ngô hè thu. Trên địa bàn huyện hiện có 2.487 ha cây ăn quả các loại; trong tháng, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn duy trì và phát triển ổn định, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Công tác thu, chi ngân sách được bảo đảm công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được tăng cường. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

  Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trịnh Thế Bình ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 12/2015 và năm 2015. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngay trong tháng 01/2016, phối hợp chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ đông xuân, tăng cường phòng chống rét cho gia súc gia cầm; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, rà soát ngay các hộ đói giáp hạt để có chính sách hỗ trợ kịp thời; kiểm soát đầu vào, kiểm tra chất lượng của hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ từ xa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong Tết Nguyên đán; trú trọng, tăng cường công tác an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng 86 năm thành lập Đảng và đón tết Bính Thìn 2016.

                       Lừ Chương

   

 • Họp trực tuyến - Phiên họp toàn thể thứ 57, UBND tỉnh khóa XIII

  Chiều ngày 24/02/2016, đồng chí  Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp tòan thể thứ 57, UBND tỉnh khóa XIII, họp trực tuyến với các huyện, thành phố. Phía đầu cầu huyện Yên Châu đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy - Quyền Chủ tịch UBND huyện cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành của huyện dự phiên họp.

  Phiên họp nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2016 của tỉnh. Tại phiên họp, Quyết định kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lò Minh Hùng - Ủy biên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Thuận Châu đã được thông qua. Trong tháng 02, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; triển khai có hiệu quả Kế hoạch đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thiết thực lập thành tích chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Lễ ra quân đầu xuân trồng cây gây rừng.

  Kết thúc phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện công tác tháng 3 về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tập trung cho bà con sản xuất vụ chiêm xuân cho đúng khung thời vụ, làm tốt công tác quốc phòng - an ninh.

                     Hoàng Trang

 • Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015

  Sáng ngày 24/02/2016, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015. Đồng chí Hà Như Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó bí thư huyện ủy - Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

  Năm 2015, Hội đồng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức được 142 cuộc tuyên truyền tại các bản tiểu khu với gần 23.000 lượt người được tiếp cận, tuyên truyền lồng ghép qua các vụ việc xử lý vi phạm hành chính với trên 10.000 lượt người tham gia; tuyên tuyền 48 buổi trên sóng truyền thanh, truyền hình huyện; tuyên truyền qua hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân các dân tộc trong huyện. Các vụ vi phạm pháp luật giảm, tai nạn và va chạm giao thông đường bộ giảm về số vụ và số người chết.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2015, trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, hôn nhân và gia đình, tranh chấp dân sự vẫn còn diễn biến phức tạp.

  Năm 2016, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện thực hiện phương châm: Đưa nội dung tuyên truyền đến tận người dân và tập trung ở các bản vùng cao biên giới, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống; đổi mới hình thức tuyên truyền, trong đó sử dụng tối đa hệ thống loa truyền thanh các bản, tuyên truyền hàng ngày và bằng ngôn ngữ dân tộc với những nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thực hiện.

                                        Trần Thị Đóa, Hoàng Dương

 • UBND huyện Yên Châu tổ chức Phiên họp thứ 55

  Ngày 03/3/2016, UBND huyện tổ chức Phiên họp thứ 55. Đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện trù trì phiên họp.

  Tại Phiên họp thứ 55, sau khi nghe và thảo luận, đại biểu dự phiên họp đều tán thành với đánh giá trong dịp tết Nguyên đán tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Duy trì công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân. Không có tình trạng đốt pháo nổ trái pháp luật. Thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu ổ định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, không có tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra. Các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả đầy đủ kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân duy trì hoạt động tốt. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại nên không có thiệt hại về gia súc và cây trồng. Kết luận phiên họp, đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh gieo cấy vụ xuân, những diện tích không chủ động nước chuyển sang trồng màu đảm bảo 100% diện tích. Chỉ đạo sử dụng hiệu quả xi măng được cung ứng cho xây dựng nông thôn mới tại các xã. Đẩy mạnh công tác trồng cỏ, phát triển chăn nuôi trâu, bò nhốt. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện nhanh, chủ động, đúng và kịp thời việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho người dân. Các phòng ban chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện cho kỳ họp HĐND huyện sẽ dược tổ chức vào ngày 15/3/2016.

  Lừ Chương

 • HĐND huyện Yên Châu khóa XIX tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

  Chiều ngày 15/3, HĐND huyện khoá XIX tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011- 2016. Dự kỳ họp có các đồng chí Quản Thị  Dung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng  bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; đồng chí Sùng A Giao, Phó Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX; lãnh đạo các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị.

  Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Yên Châu luôn đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động, thực hiện đúng vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 13 kỳ họp với 11 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp bất thường. Ban hành 80 Nghị quyết các loại, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, sát thực và có tính khả thi cao. Công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm qua 58 cuộc giám sát đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của các xã, thị trấn. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã giải quyết tốt mối liên hệ giữa cử tri và đại biểu phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới HĐND và các cơ quan tổ chức hữu quan. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND có nhiều đổi mới cả nội  dung và hình thức, chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri được nâng cao và đi vào thực chất. Qua tiếp xúc cử tri HĐND huyện đã tổng hợp 565 ý kiến, kiến nghị của cử tri, 87% các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết và trả lời để cử tri biết, được cử tri đồng tình đánh giá cao. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất giai đoạn  2011 - 2015 đạt 2.207 tỷ đồng, bình quân tăng 9,1% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Năm 2016, huyện phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị được củng cố, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. 

  Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 07 các tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

  Trần Đóa, Phạm  Tuyết

 • Phiên họp thứ 56 - UBND huyện khóa XIX

  Sáng ngày 04/4/2016, UBND huyện Yên Châu tổ chức phiên họp thứ 56 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3, quý I và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công  tác tháng 4, quý II, năm 2016.

  Sau khi nghe các dự thảo báo cáo của UBND huyện. Phiên họp đã nhận được ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy và ý kiến thảo luận của các thành viên UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Đại biểu nhất trí với đánh giá: Trong quý I/2016, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh về việc tổ chức cho nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm; đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức trang trọng, sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Sản xuất lúa xuân, hoa màu, cây vụ đông, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ xuân hè, phòng chống dịch bệnh, đói rét cho gia súc, gia cầm; quản lý bảo vệ rừng và chuẩn bị các điều kiện để trồng rừng; chỉ đạo chống hạn. Kết thúc gieo cấy lúa xuân với diện tích 766,4 ha, thu hoạch 830 ha mía nguyên liệu, ước sản lượng thu hoạch 53.130 tấn, xử lý 4 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Kiểm tra việc tuân thủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 133 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.700 triệu đồng, bằng 26,09% dự toán giao. Trong quý I vẫn  tồn tại hạn chế  đó là: Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón quá nồng độ, liều lượng, không đảm bảo thời gian cách ly vẫn còn xảy ra. Một số cơ sở kinh doanh thịt chưa đảm bảo về điều kiện vệ sinh khu vực kinh doanh do đó tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật gây hại cho thực phẩm.

  Kết luận phiên họp, đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn căn cứ nhiệm vụ trọng tâm triển khai các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, nhiệm vụ trước mắt; tổ chức tốt sản xuất vụ chiêm xuân, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, các loại vật tư phục vụ cho sản xuất; thực hiện hiệu quả công tác trồng rừng năm 2016, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giải quyết đơn thư. Tăng cường công tác an ninh trật tự, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021                    

              Hoàng Trang, Mỹ Hạnh

 • Phiên họp thứ 57 - UBND huyện Yên Châu khóa XIX

  Dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND và các đại biểu dự Phiên họp thứ 57 - UBND huyện Yên Châu khóa XIX được tổ chức vào sáng ngày 12/5/2016 đã tập trung thảo luận bổ sung ý kiến và dự thảo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh tháng 4 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 57 - UBND huyện

  Qua 12 ý kiến phát biểu của các đồng chí ủy viên UBND huyện và các đại biểu cơ quan, đơn vị thống nhất, đánh giá: Thực hiện chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND huyện các cơ quan, đơn vị phối hợp với các xã, thị trấn đã chăm sóc 766 ha diện tích lúa xuân, trồng được 150 ha sắn, thu hoạch được 50 tấn chè búp tươi, gần 67 tấn mía. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt trên 4.200.000.000 đồng, tăng 5,12% so với tháng trước. Công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn luôn được quan tâm, trong tháng đã giải ngân, quyết toán được trên 2.700.000.000 đồng trong đó vốn bồi thường, hỗ trợ 78 triệu đồng, vốn xây dựng cơ bản gần 2.700.000.000 đồng. Chủ động rà soát diện tích và cây giống để trồng rừng năm 2016, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Chuẩn bị các điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, triển khai Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không để dịch bệnh xảy ra trong mùa hè. Chỉ đạo các trường chủ động kế hoạch tổ chức xét kết quả học tập cuối năm ở các cấp học và chuẩn bị cho kỳ thi THPT. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững, duy trì thường xuyên, nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, chú trọng tình hình ngoại biên, an ninh nông thôn địa bàn biên giới.

  Tuy nhiên, trong tháng vẫn xảy ra 13 vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, vi phạm hình sự 9 vụ, ma túy 10 vụ và vi phạm về môi trường 3 vụ. Mưa to kèm theo gió lốc gây thiệt hại tài sản và hoa màu của nhân dân trị giá trên 2 tỷ đồng, cuối tháng 4 và đầu tháng 5 xảy ra 2 vụ đuối nước trên địa bàn xã Tú Nang và xã Chiềng Đông làm 5 em học sinh thiệt mạng.

  Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ tại phiên họp đồng chí Hà Như Huệ yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện cần tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là đảm bảo an ninh trước và trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Đẩy mạnh công tác trồng và quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm, triệt để các vụ vi phạm lâm luật, yêu cầu Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra an toàn  thực phẩm, các mặt hàng nông sản, cơ sở kinh doanh chế biến thức phẩm để đảm bảo an toàn cho nguời tiêu dùng. Yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sớm có kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho các cháu học sinh. Cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn để tránh thiệt hại cho nhân dân.

  Lừ Chương

 • Phiên họp lần thứ 58 - UBND huyện

  Ngày 26/5/2016, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ, UBND huyện đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6/2016. Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2016. Trong tháng 5/2016, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, địa phương tập trung cho sản xuất vụ chiêm xuân; xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2012; chỉ đạo việc bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung vào việc nắm tình hình, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đã đạt được những kết quả khả quan.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 58

  Trồng gần 3.000 cây phân tán, thực hiện có hiệu quả việc phòng chống cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý 18 trường hợp vi phạm về quản lý bảo vệ rừng; tập trung đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, trong đó chỉ đạo xã Chiềng Pằn thực hiện các tiêu chí cuối cùng để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 5 là hơn 2,5 tỷ đồng, đưa tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt hơn 10 tỷ đồng. Về nhiệm vụ tháng 6, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tập trung phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn theo kế hoạch. Tập trung cho việc thu ngân sách trên địa bàn; rà soát, kiểm soát tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương; triến khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; nâng cao hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn.

  Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, ban ngành đã đạt được trong tháng 5/2016. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của một số cơ quan như: Việc quản lý rừng, đất đai còn chưa được chặt chẽ, giải quyết thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, việc phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết công việc còn chưa chặt chẽ. Đặt ra những nhiệm vụ trong 6/2016, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các địa phương cần tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong tháng. Trước hết mỗi cán bộ, nhất là cán bộ quản lý, người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, thay đổi tư duy, phong cách làm việc, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá cán bộ, công chức; xử lý, điều chuyển làm việc khác đối với cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

             Trần Đóa, Lừ Chương

 • HĐND xã Sặp Vạt khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ nhất

  Sáng ngày 28/6, HĐND xã Sặp Vạt khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

  Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua đó, xã đã thực hiện tốt công tác bầu cử, theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. 100% cử tri phấn khởi hào hứng đi bỏ phiếu trong niềm vui chung của cả nước, công tác an ninh trước trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo. Tổng số cử tri đi tham gia bỏ phiếu là 2.969 người đạt 100%. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã: Số người ứng cử đại biểu HĐND xã là 48 người, tổng số đại HĐND xã được bầu là 26 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử nào phải tiến hành bầu lại. Tại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, các ban HĐND xã, bầu ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ các đại biểu đã bầu ông Quàng Văn Chương giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Mè Văn Quyết giữ chức Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo về nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016.

                               Hoàng Trang         

 • Phiên họp thứ 03 - UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 07/9/2016, UBND huyện khóa XX tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và giao nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2016. Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp.

  Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp

  Trong tháng 8, các địa phương trong huyện đã thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới, di dân Tái định cư, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chăm sóc 19.388 ha cây trồng trên nương và diện tích lúa vụ mùa. Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho 264ha chè chăm sóc, bón phân 270ha diện tích cây cà phê. Hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăm sóc cho 2.563ha cây ăn quả các loại, trong đó diện tích trồng mới được 295 ha. Công tác phòng, chống bệnh dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được thường xuyên quan tâm, trong tháng trên địa bàn huyện không có ổ dịch nào. Tăng cường kiểm tra, bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Trong tháng, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to kéo dài gây thiệt hại ước thiệt hại 6 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp Thương mại - dịch vụ có nhiều bước phát triển đa dạng về hàng hóa, phục vụ nhu cầu nhân dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông, giáo dục và đào tạo, công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ thường xuyên được quan tâm và đổi mới. Tiếp nhận 10 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện giáp biên của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

  Phát biểu tại Phiên họp Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị cần chủ động, phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý công việc, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai trồng cây ăn quả trên đất dốc tại đèo Chiềng Đông, công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm. Riêng về trồng rừng thì đ/c Lường Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện sẽ có buổi làm việc riêng với các xã được giao chỉ tiêu theo kế hoạch, phải phù hợp với từng loại cây trồng mà người dân có nhu cầu, về công tác phòng chống, khắc phục bão lũ sau ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn huyện (về người thì không sao nhưng về một số tuyến đường và công trình thủy lợi gây thiệt hại lớn) hiện nay đang trình các cấp có thẩm quyền xin kinh phí để khắc phục. Đề nghị Công an, phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường quản lý các hoạt động Inteet, karaoke trên địa bàn. Về xây dựng nông thôn mới: Đến tháng 11/2016 sẽ công nhận xã Chiềng Pằn đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay các công trình đang thi công đề nghị các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thành các chương trình, dự án.

  Hoàng Trang

 • Phiên họp thứ hai - HĐND huyện khóa XX

  Sáng ngày 15/9/2016, HĐND huyện Yên Châu khóa XX tổ chức phiên họp thứ hai theo luật định, bàn, xem xét một số Tờ trình thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Phiên họp.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ hai - HĐND huyện khóa XX

  Tại Phiên họp, các đồng chí thành viên Thường trực HĐND, trưởng, phó ban chuyên trách các ban của HĐND đã cùng bàn bạc và thống nhất về việc xem xét 6 nội dung trình của UBND huyện: Chủ trương đầu tư và phương án phân bổ vốn dự án xây dựng chợ trung tâm cụm xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Tờ trình về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị dự toán huyện. Tờ trình về phương án phân bổ dự án xây dựng các nhà văn hóa bản thuộc xã biên giới huyện Yên Châu. Tờ trình về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để xây dựng mô hình cây ăn quả, rau, hoa, bảo quản, chế biến, kinh tế thị trường. Tờ trình về việc phê duyệt danh mục đầu tư và phương án phân bổ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững năm 2015 và vốn thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2016. Các Tờ trình đã được Ban kinh tế của HĐND thẩm định trước khi trình tại Phiên họp. Những nội dung trình tại phiên họp được chỉnh sửa thông qua theo đúng quy định. Đại biểu nhất trí với  đề nghị của Ban kinh tế HĐND huyện là thay chủ đầu tư thực hiện dự án mô hình trồng cây ăn quả, rau, hoa, bảo quản, chế biến từ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sang chủ đầu tư là UBND huyện. Nội dung Tờ trình số 214 ngày 25/7/2016 về phê duyệt danh mục đầu tư và phương án phân bổ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững năm 2015, sẽ bàn bạc và xem xét tại Phiên họp sau.

    Hoàng Trang

 • UBND xã Chiềng Sàng - Tổ chức Phiên họp thứ 4

  Chiều ngày 25/4/2016, UBND xã Chiềng Sàng tổ chức Phiên họp thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021, nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2016. Tại Phiên họp các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, báo cáo kết quả sản xuất cây vụ thu đông năm 2016 và báo cáo thẩm định tiêu chí nông thôn mới. Trong tháng UBND xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân chăn sóc, phòng trừ sâu bệnh và tu sửa nạo vét mương, phai đảm bảo đủ nước tưới tiêu, tập trung thu hoạch cây trên nương và chăm sóc cây vụ đông. Chỉ đạo chăm sóc và tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc và gia cầm, không để xảy ra ổ dịch. Tổng thu ngân sách trong tháng đạt 297.500.000 đồng, tổng chi là 274.813.000 đồng. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được 117 lượt người, cấp thuốc cho 171 trường hợp. Bình xét danh hiệu văn hóa năm 2016, kết quả công nhận 601/1020 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. An ninh chính trị được giữ vững, chuẩn bị tốt công tác diễn tập phòng thủ chiến đấu tại xã Chiềng Sàng và xã Yên Sơn. Làm tốt công tác tiếp dân, không có đơn thư khiếu nại, chứng thực cho 635 trường hợp… Đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Việc chấp hành và thực hiện quy chế làm việc của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm, công tác tham mưu và phối hợp giữa các ban ngành còn hạn chế; một số vấn đề xã hội bức xúc như gây gổ đánh nhau có chiều hướng gia tăng,...

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 4 - UBND xã Chiềng Sàng

  Kết thúc Phiên họp đồng chí Lường Văn Cương, Chủ tịch UBND xã đề nghị các bản rà soát, kiểm tra các tuyến đường đã và đang xây dựng, thực hiện tốt công tác lâm luật, đốc thu các khoản nợ, chuẩn bị và thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ chiến đấu xã Chiềng Sàng và xã Yên Sơn, chỉ đạo các ban, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm.

                                                                         Lừ Thị Anh (UBND xã Chiềng Sàng)

 • Phiên họp thứ 5 - UBND huyện Yên Châu khóa XX

  Ngày 10/11/2016, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu chủ trì Phiên họp thứ 5 - UBND huyện khóa XX nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10 và giao nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2016.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 5

  Theo đó trong tháng 10 các địa phương trong huyện đã thu hoạch 1.065 ha lúa mùa đạt 100% kế hoạch, trồng được 200 ha rau, đậu các loại vụ thu đông và 344 ha cải dầu. Hoàn thiện hồ sơ trồng rừng năm 2016 là 184,33 ha, chăm sóc, quản lý rừng. Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 285 ha, bằng 101,71% cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được duy trì. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thường xuyên kiểm tra giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thẩm tra hồ sơ và lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét đề nghị công nhận xã nông thôn mới của xã Chiềng Pằn năm 2016. Lĩnh vực tài nguyên môi trường, tái định cư thủy điện Sơn La, quy hoạch, giao thông, công nghiệp, thương mại được chú trọng, công tác tài chính tín dụng được thực hiện hiệu quả các nguồn vốn. Thu ngân sách địa phương đạt 2,7 tỷ  đồng lũy kế từ đầu năm là 23.370 triệu đồng. Thực hiện đúng chế độ chính sách khám chữa bệnh cho nhân dân. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được ổn định; Năm học 2016-2017 toàn huyện có tổng số 66 đơn vị trường học, có 2.864 học sinh được hưởng chế độ ăn bán trú ở 24 trường. Văn hóa thông tin thể thao và du lịch được duy trì, thương binh xã hội giải quyết trợ cấp ưu đãi người có công tháng 10/2016 đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định. Thực hiện các chính sách dân tộc theo các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn giao thông. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp xảy ra. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện hiệu quả. Thảo luận tại Phiên họp các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra những việc đã thực hiện được và nêu lên những khuyết điểm hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.

  Để hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ yêu cầu các phòng ban chuyên môn của huyện cần chủ động tích cực tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phối hợp với xã Chiềng Pằn chuẩn bị các điều kiện để công bố quyết định công nhận xã  Chiềng Pằn đạt chuẩn nông thôn mới. Tham mưu tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập mặt trận thống nhất dân tộc Việt Nam, ngày nhà giáo Việt Nam. Hướng dẫn nhân dân chăm sóc đàn gia súc, chuẩn bị thực hiện trồng cây ăn quả trên đèo Chiềng Đông và chuẩn bị trồng rừng năm 2017, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

                                             Hoàng Trang

 • Đ/c Chá A Của và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Yên Châu trước Kỳ họp thứ 3

  Trong các ngày 15-16/11/2016, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy và các thành viên trong tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã về tiếp xúc với cử tri các xã Chiềng On, Chiềng Tương, Chiềng Sàng, huyện Yên Châu trước Kỳ họp thứ 3. Các cuộc tiếp xúc đã diễn ra trong không khí cởi mở dân chủ, đúng luật và đã nhận được sự quan tâm của cử tri.

  Tiếp xúc cử tri tại bản Khuông, xã Chiềng On

  Sau khi nghe đại diện tổ đại biểu thông báo nội dung, thời gian địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIV, Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX, báo cáo hoạt động 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2016 của tổ đại biểu số 2 HĐND huyện khóa XX. Cử tri đã thẳng thắn kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh về những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vướng mắc của địa phương. Khác với những lần tiếp xúc trước đây cử tri thường kiến nghị những nội dung nhỏ liên quan đến cơ sở vật chất, lần tiếp xúc này cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề mà cơ sở chưa làm được như: Kết nối để nhân dân liên kết với các doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm hàng nông sản cho nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiêu thụ thực an toàn để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng; Cử tri các bản vùng cao đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ đặc biệt để thực hiện bê tông xi măng các tuyến đường nội bản vùng cao.

  Tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Tương

  Tại buổi tiếp xúc, đại diện Thường trực UBND các xã và Thường trực UBND huyện Yên Châu đã trả lời những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Nhưng vấn đề vượt thẩm quyền cũng đã được các vị đại biểu tiếp thu và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

                               Trần Đóa, Hoàng Dương

 • UBND xã Chiềng Pằn tổ chức Phiên họp thứ 4

  Chiều ngày 24/11/2016, UBND xã Chiềng Pằn tổ chức Phiên họp thứ 4 - UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2016; bàn và thống nhất nội dung, chương trình, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 3 - HĐND xã khóa XX.

  Tại Phiên họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh -  quốc phòng tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 3 - HĐND xã khóa XX. Trong tháng UBND xã chỉ đạo nhân dân các bản thu hoạch lúa mùa với tổng diện tích 116ha, đạt 100%; thu hoạch ngô 815ha đạt khoảng 80%, chỉ đạo chăm sóc và tiêm phòng cho gia súc gia cầm, không có ổ dịch bệnh xảy ra. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016. Phối hợp tổ chức lễ công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2016. Tổng thu ngân sách 262.985.000đ, tổng chi 283.329.988đ, an ninh trật tự xảy ra 04 vụ, trong đó 02 vụ trộm cắp tài sản trị giá 41 triệu đồng; 01 vụ phá cây cao su với 14 cây và 01 vụ tai nạn giao thông, (công an huyện giải quyết) và chứng thực được 42 lượt văn bằng, chứng chỉ các loại, chi trả chế độ chính sách xã hội cho các đối tượng được hưởng trợ cấp một lần đúng quy định. Công tác tiếp công dân luôn đảm bảo, kịp thời và tiếp nhận 01 đơn đề nghị của công dân thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 4 - UBND xã Chiềng Pằn

  Kết thúc Phiên họp, Thường trực UBND xã đề nghị các bản tiếp tục chỉ đạo nhân dân thu hoạch cây trồng trên nương, trồng và chăm sóc 170ha diện tích cây vụ đông, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công nhân dân, duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức phân loại cán bộ công chức, không chuyên trách năm 2016, tổng kết UBND xã năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017, chuẩn bị điều kiện và nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 3 - HĐND xã khóa XX.

  Lò Thị Hương (UBND xã Chiềng Pằn)

 • Phiên họp thứ 6 - UBND huyện Yên Châu

  Ngày 30/11/2016, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu đã chủ trì phiên họp thứ 6 với các ủy viên UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị sự nghiệp.

  Sau khi nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11, dự báo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX. Đa số các ý kiến tham gia tại phiên họp đều nhất trí với các nội dung trình tại phiên họp năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực trong điều hành của UBND huyện, tích cực trong tham mưu của các cơ quan chuyên môn, các địa phương chủ động triển khai thực hiện đến cuối tháng 11, huyện Yên Châu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2016. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2016 ước đạt gần 1.300 tỷ đồng, bằng 111,4% kế hoạch. Giá trị sản xuất đạt 115%  so với kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn trong điều kiện có nhiều khó khăn vẫn đảm bảo tiến độ và vượt dự toán, sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 85 nghìn tấn. Chăn nuôi được duy trì và phát triển tổng đàn và sản lượng sản phẩm chăn nuôi, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong huyện.  Các lĩnh vực xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cự các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường. Những chỉ tiêu dự báo không đạt trong năm 2016 về tỷ lệ gia đình văn hóa, bản, tiểu khu văn hóa, chỉ tiêu về tỷ lệ đơn vị đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy, chỉ tiêu trồng rừng cũng được đại biểu thảo luận thuyết trình lý do không đạt, nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2017. Cũng tại phiên họp đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào đề án thành lập tổ quản lý trật tự đô thị và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Châu giai đoạn 2016 - 2025.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 6 - UBND huyện

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Hà Như Huệ yêu cầu các cơ quan, đơn vị  cần chủ động và có biện pháp phòng, chống cháy rừng khi mùa hanh khô, có biện pháp xử lý mạnh đối với trường hợp phát nương trái phép chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để phục vụ Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX, đồng chí  nhấn mạnh: Hiện nay bà con đang chăm sóc rau màu vụ đông, cần hướng dẫn bà con cách phòng trừu bệnh trên rau màu và thu hoạch rau màu vụ đông vào tháng 2 để sản xuất lúa vụ chiêm và hướng dẫn cũng như cơ cấu giống cho vụ chiêm năm 2017. Yêu cầu phòng ban chuyên môn sớm đề xuất tuyến đường trồng cây dịp tết Nguyên đán sắp tới, đề nghị xem lại năm tới sẽ thành lập hợp tác xã và luật thành lập cũng như giải thể hợp tác xã như thế nào, vì sắp tới các chính sách hỗ trợ người dân thông qua hợp tác xã, nên nếu không thành lập hợp tác xã thì chúng ta sẽ thiệt thòi trong hỗ trợ người dân sản xuất.

  Lừ Chương

 • Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2017

  Chiều ngày 23/12/2016, đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2017. Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã công bố Quyết định của UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017. Quyết định giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2017. Quyết định ban hành quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2017, Chỉ thị của UBND huyện về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế còn tồn tại. Triển khai các chương trình trọng tâm, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán giao, triển khai tốt các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn ngay từ những tháng đầu năm 2017. Các xã, thị trấn tập trung phân bổ chi tiết, hợp lý nguồn vốn đầu tư công; chuẩn bị các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

  Đồng chí Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

                               Trần Đóa, Lừ Chương

 • Đ/c Quản Thị Dung - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Yên Châu cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La ứng cử tại huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri tại Yên Châu sau Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh Khóa XIV

  Sáng ngày 26/12/2016, đồng chí Quản Thị Dung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Yên Châu cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La ứng cử tại huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri tại xã Tú Nang, Chiềng Hặc, Sặp Vạt, Chiềng Khoi, Viêng Lán, Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng Đông và thị trấn Yên Châu sau Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIV.

  Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Yên Châu báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri về nội dung, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc cử tri có 4 kiến nghị với đoàn đại biểu HĐND tỉnh như: Cần có biện pháp và quản lý hiệu quả đập Hủa Ngùa (Chiềng Pằn) để đảm bảo nước tưới tiêu cho 30 ha lúa ruộng 2 vụ trên địa bàn xã Chiềng Pằn, ý kiến về giải quyết việc làm cho công nhân cao su trên địa bàn huyện, xem xét nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã chưa có trụ sở làm việc kiên cố, ý kiến về xem xét bổ sung thêm đối tượng được hưởng theo Nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ. Cử tri Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch HĐND xã Chiềng Pằn nêu ý kiến: Thường trực HĐND xã Chiềng Pằn tiếp tục kiến nghị với tổ đại biểu HĐND tỉnh là đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên tiếp tục quản lý thì phải quản lý và điều tiết làm sao cho đúng mục đích và đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho 30 ha lúa 2 vụ và 25 ha cây công nghiệp trên địa bàn xã Chiềng Pằn và đề nghị công ty làm việc với xã để biết được công ty giao cho hộ nào thuê mặt nước để có hướng làm việc và quản lý. 

  Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Châu ghi nhận và trả lời theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền để giải quyết trong thời gian tới.

  Lừ Chương

 • Họp làm việc với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn về việc cung cấp thông tin cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện

  Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện, sáng ngày 11/01/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn về việc cung cấp thông tin cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện. Dự và chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện.

  Toàn cảnh cuộc họp

  Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện đã thường xuyên cập nhật đầy đủ các thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện, cụ thể trong năm 2016, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện đã đăng được 522 tin, bài, 06 video phán ánh kịp thời các tin, tức sự kiện diễn ra trong huyện về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng,...; 112 thủ tục hành chính, trong đó có 72 thủ tục hành chính đạt dịch vụ công cấp 2; có 121.749 lượt truy cập Cổng thông tin điện tử huyện. Bên cạnh, những kết quả đạt được còn một số tồn tại nhất định như: Một số tin, bài gửi đến Ban biên tập còn nhiều lỗi chính tả, chưa phong phú về mặt nội dung cũng như hình thức,…

  Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Chiến ghi nhận những kết quả mà Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đã đạt được. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động truy cập Cổng thông tin điện tử huyện để khai thác thông tin, cũng như hướng người dân truy cập Cổng thông tin điện tử huyện để khai thác thông tin, tìm kiếm các thủ tục hành chính để phục vụ người dân, cung cấp các thông tin kịp thời cho Ban biên tập để cập nhật lên Cổng thông tin điện tử huyện, kiện toàn lại Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện.

  Văn phòng HĐND - UBND huyện

 • Đ/c Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBNĐ huyện kiểm tra việc sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu

  Chiều ngày 10/2/2017, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu đã đến kiểm tra việc sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu. Qua kiểm tra, nhìn chung các công trình sau khi sửa chữa đều đã được đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của bệnh nhân và cán bộ y, bác sĩ bệnh viện. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện cũng kiểm tra mô hình “nồi cháo tình thương”“quầy hàng miễn phí cho người nghèo” của Bệnh viện Đa khoa huyện. Đây là hai mô hình do cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu xây dựng nhằm tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho biết bao bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện 2 mô hình, đồng chí Hà Như Huệ đã biểu dương những việc làm thiết thực đó, đồng thời đề nghị cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn nữa các mô hình góp chia sẻ phần nào những khó khăn với bệnh nhân.

  Trần Sơn

 • Phiên họp thứ 8 - UBND huyện Yên Châu khóa XX

  Sáng ngày 9/2/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Phiên họp thứ 8 - UBND huyện khóa XX, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017. Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu chủ trì Phiên họp.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 8 - UBND huyện

  Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên UBND huyện, đại biểu các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn nhất trí cao với nhận định, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng 01/2017 có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương trong huyện tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân. Chuẩn lượng giống, phân bón làm đất để cấy hết 785 ha lúa vụ xuân, thu hoạch được 2.900 tấn mía cây, sản lượng 1.210 tấn sắn củ, tỉa cành và chăm sóc vườn cây ăn quả sau thu hoạch, chăm sóc cây vào vụ đông cho 2.848 ha diện tích cây ăn quả các loại. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.500 triệu đồng, bằng 12,42% dự toán giao trong năm. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, kiểm soát tốt việc khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng lâm sản trong nhân dân. Thường xuyên quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chỉ đạo bà con nhân dân các xã phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản, tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc, gia cầm và vật nuôi. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, trong tháng không xảy ra tai nạn giao thông.

  Triển khai thực hiện hhiệm vụ trong tháng 2/2017, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của huyện đã đề ra. Đối với các xã, thị trấn cần kịp thời hơn nữa về công tác thông tin, báo cáo đối để UBND huyện kịp thời nắm bắt thông tin và đưa ra biện pháp xử lý. Sản xuất vụ đông xuân kịp thời vụ, tổ chức giao nhận quân đảm bảo an toàn tuyệt đối.

                            Ngọc Sơn

 • Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo

  Chiều ngày 16/02/2017, tại phòng họp HĐND-UBND, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho 02 đồng chí lãnh đạo phòng Tư pháp và phòng Dân tộc. Đến tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đinh Công Bằng - Phó Trưởng phòng Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo, công chức phòng Tư pháp, phòng Dân tộc và đồng chí Vì Thị Vinh, đồng chí Lò Văn Luyến là 02 người được bổ nhiệm lần này.

  Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chiến đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Vì Thị Vinh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tư pháp, đồng chí Lò Văn Luyến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dân tộc.  

  Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện trao quyết định và tặng hoa đồng chí Vì Thị Vinh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tư pháp

  Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, chúc mừng các đơn vị có thêm lãnh đạo mới. Đồng chí tin tưởng rằng với cương vị mới được giao, các đồng chí lãnh đạo được bổ nhiệm lần này sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy năng lực và trí tuệ của mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Tại Lễ trao quyết định, đồng chí Vì Thị Vinh thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm lên nhận hoa và phát biểu nhận nhiệm vụ. Đồng chí chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện đã tin tưởng giao nhiệm vụ, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đảm nhiệm cương vị mới. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục học tập kinh nghiệm, trau đồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị ngày càng vững mạnh trong thời gian tới.

                                                                                            Phòng Tư pháp, phòng Nội vụ

 • Chủ tịch UBND huyện làm việc với lãnh đạo xã Chiềng Đông về việc bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Đông Tấu, xã Chiềng Đông

  Sáng ngày 23/3/2017, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cùng đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Chiềng Đông và chính quyền bản Đông Tấu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Đông Tấu xã Chiềng Đông theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La, theo đó 16 hộ của bản Đông Tấu phải di chuyển khỏi vùng có nguy cơ thiên tai chuyển điểm tái định cư mới với tổng mức đầu tư là trên 8 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số vướng mắc như: UBND xã chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; một số hộ dân trong diện di chuyển chưa đồng ý di rời; phát sinh thêm 3 hộ trong diện phải di chuyển và có một hộ tự ý dựng nhà trên đất dự án gây khó khăn trong việc thi công xây dựng,...

  Đ/c Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác làm việc tại xã Chiềng Đông

  Sau khi đi khảo sát thực tế Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ đã làm việc với lãnh đạo xã Chiềng Đông và cấp ủy chính quyền bản Đông Tấu. Đồng chí đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án và đề nghị các phòng, ban, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND xã Chiềng Đông, bản Đông Tấu nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để bổ xung thêm các hộ phát sinh và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thuộc dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. UBND xã, bản tiếp tục tuyên truyền vận động để các hộ dân nhận thức được sự cần thiết và lợi ích khi di rời đến điểm tái định cư mới; đôn đốc đơn vị nhận thầu tập trung triển khai các cơ sở hạ tầng trước mùa mưa, ưu tiên hoàn thành sớm hạng mục nước sinh hoạt để các hộ dân yên tâm chuyển đến ở mới.

   Hoàng Dương

 • Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý

  Chiều ngày 27/3/2017, UBND huyện công bố Quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý. Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện dự buổi Lễ và trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm.

  Toàn cảnh buổi Lễ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu trao Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đối với ông Quàng Văn Cường; Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với bà Lò Thu Hà; Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà; Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện đối với bà Hoàng Hải Yến; Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng trạm Khuyến nông đối với bà Quàng Thị Thu. Bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đối với ông Mè Văn Chanh. Tại buổi Lễ đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện chúc mừng và đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí. Xác định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã tin tưởng giao phó. Đồng chí mong muốn với cương vị mới các đồng chí sẽ cùng tập thể luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, đem hết tâm huyết, kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, tận tụy phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của cá nhân từng Ủy viên UBND huyện, thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

  Đ/c Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định cho công chức, viên chức được bổ nhiệm

  Đại diện cho 6 đồng chí được bổ nhiệm lần này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                      Hoàng Trang

   

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 4 tại xã Viêng Lán

  Sáng ngày 23/5/2017, tại nhà văn hóa trung tâm xã Viêng Lán, đồng chí Lường Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện khóa XX, đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Viêng Lán, huyện Yên Châu. 

  Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lường Trung Hiếu đã báo cáo với cử tri về dự kiến, chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp thứ 4 sẽ được diễn ra trong 01 ngày, vào ngày 27/6/2017 tại Trung tâm hội nghị, tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Viêng Lán, đã có 05 ý kiến, kiến nghị về những vấn đề mà cử tri quan tâm như: Đề nghị UBND huyện nâng cấp đường điện cho 20 hộ dân bản Huổi Hẹ, 30 hộ dân bản Sốp Hẹ, tiếp tục cấp xi măng cho nhân dân làm đường bê tông nông thôn (để làm đường gõ, xóm); Công ty cổ phần cao su Sơn La cấp sổ cổ đông cho 284 hộ góp đất trồng cây cao su từ năm 2009 đến nay và thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân cao su, Công ty tìm việc làm cho công nhân để đảm bảo thu nhập (công nhân cao su xã Viêng Lán ít việc). Tổ đại biểu đã lắng nghe, tiếp thu các các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp gửi cơ quan chuyên môn của huyện, Công ty cổ phần cao su Sơn La, xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Viêng Lán.

                                                      Lừ Thị Thanh (UBND xã Viêng Lán)

 • Phiên họp thứ 12 - UBND huyện Yên Châu

  Sáng ngày 31/5/2017, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu  Hà Như Huệ chủ trì phiên họp thứ 12, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2017 và xin ý kiến tham gia của đại biểu vào các  dự thảo báo cáo, dự thảo các tờ trình trình tại Kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND huyện khóa XX. Trong tháng 5/2017, UBND huyện Yên Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân làn cỏ đợt 2 cho 780 ha lúa chiêm xuân, gieo trồng 11.250 ha cây trên nương. Chuyển đổi cây trồng trên đất dốc tại đèo Chiềng Đông, thu hoạch gần 7 nghìn tấn quả, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân,  thu ngân sách trên địa bàn đạt 4 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm, ngành giáo dục tổ chức tổng kết năm học, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh. Hoạt động khám chữa bệnh cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong tháng đã khám cho 8.300 lượt bệnh nhân. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Tại Phiên họp, đã có nhiều ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo, các tờ trình trình tại Kỳ họp giữa năm HĐND huyện khóa XX

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tập trung thu các sắc thuế, thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công các công trình, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức ngày Hội Xoài Yên Châu năm 2017, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động năm hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Lào 2017.

   Trần Đóa, Ngọc Sơn

 • Phát động Ngày môi trường thế giới năm 2017

  Ngày 5/6/2017, tại trường tiểu học Viêng Lán, UBND huyện Yên Châu tổ chức Lễ phát động Ngày môi trường thế giới năm 2017. Với chủ đề "Sống hài hòa với thiên nhiên". Dự và chủ trì đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện.

  Toàn cảnh Lễ phát động Ngày môi trường thế giới năm 2017

  Ngày 5/6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế quan trọng thường niên được Việt Nam hưởng ứng nhiều năm nay và đã trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ngày môi trường thế giới năm 2017 có chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên với cuộc sống. Đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên. Trong những năm qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Yên Châu luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên vấn đề ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện cũng đang ảnh hưởng đến môi trường như: Các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản thông thường, sản xuất vật liệu xây dựng, vận chuyển hoàng hóa không đúng trọng tải, rác thải, nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư chưa được thu gom, xử lý triệt để, xả trực tiếp ra môi trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương trên địa bàn huyện cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

  Sau buổi lễ UBND xã Viêng Lán tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm ở các bản và trồng cây xanh xung quanh trụ sở UBND xã Viêng Lán.

  Cán bộ, công chức nhân dân xã Viêng Lán quét dọn, trồng cây xanh quanh trụ sở UBND xã

  Lừ Chương

   

   

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV

  Sáng ngày 6/6/2017, tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La ứng cử tại huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Khoài trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV. Sau khi nghe đại diện UBND xã Phiêng Khoài báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Cà Văn Lập - Chủ nhiệm chính trị bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đại diện cho Tổ đại biểu số 5 - HĐND thông báo nhanh về thời gian, địa điểm và nội dung Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV. Tại Hội nghị, các cử tri xã Phiêng Khoài đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị đến đoàn đại biểu HĐND tỉnh với một số vấn đề như: Hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng; xem xét và thu hồi đất thương nghiệp làm ăn không hiệu quả giao cho xã quản lý; đề nghị tỉnh bố trí ngân sách kéo điện lưới bổ sung cho các bản Ten Luông, Hang Mon 1, Hang Mon 2, Cồn Huốt, Thanh Yên, bản Tà Ẻn, Kim Chung do các bản này có nhiều trường hợp tách hộ; nâng cấp đường từ bản Cồn Huốt đến bản Na Lù; đề nghị Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tu sửa đường tuần tra biên giới từ Co Mon đi Co Tôm, phân bổ kinh phí tăng cột mốc 237 trên địa bàn bản Bó Sinh, Hang Căn do xã Phiêng Khoài quản lý; đề nghị xóa nợ cho nhân dân trồng chè nhật từ năm 2002-2003 do công ty chè, cà phê Sơn La triển khai,...

  Đại diện Tổ đại biểu số 5 - HĐND tỉnh và đại diện UBND huyện Yên Châu cũng đã giải đáp những thắc mắc, những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phiêng Khoài, đồng thời tiếp thu và tổng hợp đầy đủ để có ý kiến trong Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.                                       

  Lừ Chương

 • Phiên họp thứ 13 - UBND huyện Khóa XX

  Sáng ngày 12/7/2017, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp thường kỳ thứ 13, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 và đề ra nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2017. Đồng chí Tráng Lao Lanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện đến dự.

  Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong tháng 6 các cơ quan, đơn vị, các xã , thị trấn đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết kịp thời, tổ chức thành công phiên chợ vùng cao tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, phối hợp với tỉnh tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô. Các xã tập trung thu hoạch lúa vụ xuân năng suất ước đạt 57,34 tạ/ha, sản lượng ước đạt 4.524 tấn và triển khai gieo cấy lúa vụ mùa, thu hoạch được 2.436 tấn quả các loại. Công tác phòng, chống bệnh dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được quan tâm, trong tháng không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường kiểm tra, bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; trong tháng phát hiện 16 vụ vi phạm lâm luật. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tài nguyên và môi trường, công tác tái định cư thuỷ điện Sơn La luôn được quan tâm chỉ đạo. Thu trên địa bàn đạt 2.401,9 triệu đồng. Thực hiện đúng chế độ chính sách, khám chữa bệnh cho nhân dân, tổ chức trực cấp cứu 24/24h, đảm bảo bệnh nhân đều được thăm khám và xử trí kịp thời. Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được quan tâm. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ lớn của đất nước. Giải quyết trợ cấp ưu đãi người có công tháng 6/2017 đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho 333 đối tượng. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được duy trì đảm bảo không có sự việc lớn xảy ra.

  Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Công tác tham mưu của một số phòng, ban còn chậm, công tác phối hợp chưa chặt chẽ dẫn đến giải quyết công việc được giao chậm, hiệu quả chưa cao. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm; ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và công tác giải ngân thanh toán các dự án đầu tư xây dựng, công tác quản lý về bảo vệ phát triển rừng, quản lý sử dụng đất đai hạn chế như: Vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng đất đai trái pháp luật vẫn xảy ra.

  Thảo luận tại Phiên họp, các xã, thị trấn đều nhất trí với dự thảo báo cáo tháng 6, đại biểu đã nêu lên những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương mình. Kết thúc Phiên họp, đồng chí Hà Như Huệ -  Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn, các phòng ban phải thực hiện xong các nhiệm vụ mà tại phiên họp trước đã giao mà chưa hoàn thành. Trong tháng 7 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thực hiện việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng, phòng Nội vụ tiếp tục rà soát  thực hiện công tác tuyển dụng, phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm thực hiện việc điều động bổ nhiệm luân chuyển cán bộ trong tháng 7 này,...                          

  Hoàng Trang

 • Lễ trao quyết định tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu

  Thực hiện Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Sáng ngày 14/8/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Lễ trao quyết định tuyển dụng công chức cấp. Dự có đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 13 thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã.

  Kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức tuyển dụng được 13/16 chỉ tiêu, trong đó: Chức danh Trưởng Công an xã: 4/5 chỉ tiêu; Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: 2/3 chỉ tiêu; Chức danh Địa chính - Môi trường: 01 chỉ tiêu; Văn phòng - Thống kê phụ trách văn thư, lưu trữ xã: 01 chỉ tiêu; Chức danh: Tư pháp - Hộ tịch: 03 chỉ tiêu; Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu; Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch: 01 chỉ tiêu.

  Tại buổi Lễ, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã cho 13 công chức; đồng thời, phát biểu giao nhiệm vụ cho 13 công chức trúng tuyển đợt này: Tìm hiểu, nắm vững các quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang công tác và chức trách, nhiệm vụ của chức danh công chức được tuyển dụng; trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức được tuyển dụng; tập giải quyết, thực hiện các công việc của chức danh công chức được tuyển dụng. Đối với UBND các xã, thị trấn: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày công chức đến nhận việc, Chủ tịch UBND cấp xã phải quyết định cử người cùng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc người có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự; khi hết thời gian tập sự Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của chức danh công chức thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

  Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi Lễ

  Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã cho các đồng chí trúng tuyển công chức Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự xã

  Phòng Nội vụ huyện

 • Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

  Ngày 28/8/2017, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Quản Thị Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã trao Quyết định số 493-QĐ/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu khoá XX, nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Trần Đức Hinh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và giao nhiệm vụ đối với đồng chí Trần Đức Hinh.

    

   Đ/c Quản Thị Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trao quyết định cho đ/c Trần Đức Hinh

  Nguyễn Thế Sang

 • Phiên họp thứ 15 -UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 07/9/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức phiên họp thứ 15, khóa XX đây là phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 8 và xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2017. Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

  Trong tháng 8, các phòng ban chuyên môn, đơn vị các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu giúp UBND huyện lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Chỉ đạo hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa vụ mùa đảm bảo quy trình kỹ thuật, tăng cường phòng chống dịch bệnh cho tổng diện tích 1.125 ha lúa vụ mùa. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân làm cỏ, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho 18.312 ha cây trồng trên nương. Trong tháng, nhân dân đã tiến hành thu hoạch được 2.010 tấn quả các loại. Tính đến tháng 8/2017, diện tích cây ăn quả trồng mới ước thực hiện được 960 ha, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 4.327 ha. Công tác phòng, chống bệnh dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên trong tháng, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập lụt gây nhiều thiệt hại, ước thiệt hại khoảng 01 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, ban chỉ đạo phòng, chống lũ báo huyện đã chỉ đạo các xã tập trung khắc phục thiệt hại về giao thông, thủy lợi, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện đúng đủ, công tác tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, đảm bảo bệnh nhân đều được thăm khám và xử trí kịp thời. Các trường đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đã cho các em tựu trường theo đúng kế hoạch. Văn hóa xã hội thể dục thể thao có nhiều đổi mới, công tác an sinh xã hội, chính sách dân tộc được quan tâm. An ninh chính trị được giữ vững.

  Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị, đồng thời các xã cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc và những kiến nghị đề xuất với huyện để giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn của xã mình.

  Đ/c Lưu Minh Huệ - Trưởng phòng Tài chính huyện phát biểu ý kiến thảo luận tại Phiên họp

  Phát huy kết quả đạt được trong tháng 8, tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ trong tháng 9, đồng chí Hà Như Huệ đề nghị các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn cần thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục chăm sóc lúa mùa, cây trên nương. Huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục thiệt hại do bão lũ, tăng thu ngân sách địa phương, chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo tại cơ sở. Thực hiện đối thoại với nhân dân để giải quyết những vướng mắc tại cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện để diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017.

  Hoàng Trang

   

   

 • Phiên họp thứ 16 - UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 27/9/2017, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu chủ trì phiên họp thứ 16 - UBND huyện khóa XX. Dự phiên họp có đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Quang Giang - Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu.

  Phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2017. Theo đó 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn huyện Yên Châu đã thực hiện gieo cấy, chăm sóc trên 1000 ha lúa mùa, đạt trên 105% kế hoạch, năng suất ước đạt 53 tạ/ha, sản lượng thóc ước đạt gần 6000 tấn. Tổng diện tích cây ăn quả hiện có là trên 4.300 ha, đạt 135,3%; trong đó diện tích cho sản phẩm gần 1.900 ha, trồng mới 960 ha, sản lượng quả tươi trên 13.700 tấn. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo kế hoạch, cơ cấu chăn nuôi hình thành theo hướng phát huy lợi thế và nâng cao giá trị. Hiện đàn trâu có trên 14 nghìn con, đàn bò trên 10.600 con, đàn gia cầm gần 350.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 2.900 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 52 tỷ đồng, bằng 52,1% so với kế hoạch về các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: Cát sỏi, đá xây dựng, chế biến nước máy thương phẩm và điện thương phẩm. Trong năm, lĩnh vực xã hội được quan tâm và phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững đảm bảo an ninh biên giới và chủ quyền của quốc gia, duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban sẵn sàng chiến đấu.

  Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã có ý kiến xoay quanh các vấn đề như gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ ở khu vực đất dôi dư sau nâng cấp quốc lộ 6 trên địa bàn các xã dọc quốc lộ 6, khó khăn trong việc phát hiện cũng như xử lý việc đổ đất lấn chiếm lòng suối tại khu vực bản Nà Khái, xã Sặp Vạt. Chưa có mặt bằng để triển khai, thực hiện việc tách trường tiểu học và THCS tại trường phổ thông cơ sở Tà Làng,…

  Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

  Kết luận phiên họp, đồng chí Hà Như Huệ yêu cầu trong thời gian tới các cấp các ngành tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ đông, sản xuất mô hình cây ăn quả. Có phương án tổ chức, triển khai các biện pháp chống dịch kịp thời có hiệu quả, không để dịch bệnh xảy ra diện rộng. Đẩy mạnh công tác thu ngân trên địa bàn, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chặt phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị chức năng chuẩn bị và thực hiện tốt mọi điều kiện để phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10/2017.

  Lừ Chương

 • Hội nghị đánh giá tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

  Sáng ngày 28/9/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Thành phần tham gia hội nghị gồm các phòng chuyên môn của huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Công an huyện, phòng Tư pháp, Chi cục Thuế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, cán bộ làm công tác tư pháp, địa chính xã. Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

   

   Đ/c Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội Nghị

  Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế báo cáo tình hình thu ngân sách 9 tháng và đề ra một số giải pháp trọng tâm để hội nghị bàn, triển khai trong 3 tháng cuối năm, nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán UBND tỉnh giao. Số thu ngân sách 9 tháng ước đạt 27.406 triệu đồng ước đạt 79,4% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 75,6% dự toán UBND huyện giao bằng 133% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó thu tiền sử dụng đất là 12.174 triệu đồng đạt 304% dự toán UBND tỉnh giao.

  Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Chi cục đã đề ra nhiều giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu phát sinh nhưng số thu từ thuế và phí vẫn đạt thấp do hụt thu từ 02 đơn vị sản xuất điện (Công ty Cổ phần Thủy điện Tô Buông; Công ty Cổ phần Thủy điện Sập Việt) dự kiến hụt thu 9 tỷ đồng với lý do thời gian đi vào hoạt động của đơn vị Công ty Cổ phần Thủy điện Sập Việt đến tháng 3/2017 nhà máy mới hoạt động. Hai Công ty khi vào hoạt động đều có số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ chưa hết là 6,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thủy điện Tô Buông 2,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thủy điện Sập Việt 3,8 tỷ đồng, từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Nguồn thu từ lệ phí trước bạ do cơ chế chính sách mới sửa đổi, bổ sung đó là hoạt động mua, bán phát sinh tại địa phương nào thì nộp tại địa phương đó dẫn đến nguồn thu từ lệ phí trước bạ dự kiến hụt thu 4 tỷ đồng.

  Qua đánh giá phân tích hụt thu, hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ về các nguyên nhân, vướng mắc trong công tác thu thuế dẫn đến thu đạt thấp, qua đó các đại biểu dự đều nhất trí với báo cáo đã nêu trong hội nghị, đồng thời, đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đề xuất ý kiến trong công tác thu thuế trên địa bàn các xã, thị trấn triển khai ngay từ những ngày đầu quý IV/2017.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong 3 tháng cuối năm các xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện đặc biệt với Chi cục Thuế rà soát các nguồn thu để có giải pháp thực hiện. Đề nghị các xã, thị trấn cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác thu thuế trên các lĩnh vực thu tiền sử dụng đất, thu vận tải tư nhân, hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện theo dự toán HĐND huyện đã quyết nghị.

  Quý Huấn

           

 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri xã Chiềng Đông

  Sáng ngày 31/10/2017, đồng chí Quản Thị Dung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu đã tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Đông trước Kỳ họp thứ V - HĐND tỉnh khóa XIV.

   

  Tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Đông 

  Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe lãnh đạo xã Chiềng Đông báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm và giải pháp, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đại diện tổ đại biểu đã thông báo tới cử tri nội dung, thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XIV và thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh.

  Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri xã Chiềng Đông đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với tổ đại biểu các vấn đề về chế độ, chính sách, an sinh xã hội trên địa bàn như: Đề nghị hỗ trợ cấp điện lưới tới bản Huổi Siểu, hỗ trợ làm đường, cầu, cống qua suối phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho bà con, cần sớm giải quyết dứt điểm chanh chấp địa giới 364 giữa bản Nóng Khéo, xã Sặp Vạt với bản Đông Tấu, xã Chiềng đông và đề nghị có thêm chế độ hỗ trợ cho cán bộ bản,... Cử tri Lò Văn Chanh, bản Đông Tấu nói: Công tác rà soát hộ nghèo đa chiều hiện nay có 13 danh mục, bà con cử tri vẫn còn thắc mắc, bức xúc về danh mục số 6 nhà ở, số 8 tiêu thụ điện, 11 tài sản chủ yếu, danh mục 13 về chăn nuôi, thấy chưa phù hợp ví dụ nhà ở thì nhà sàn và nhà gỗ cũng được xét là bền chắc và bằng điểm với nhà xây 5 tầng; thứ 2 mức tiêu thụ điện: Mức tiêu thụ điện ở nông thôn thường phải bơm nước ở mó xa nhà đến 2-300m dẫn đến tăng mức tiêu thụ điện; tài sản: Tủ lạnh bị hỏng nhưng vẫn kê trong nhà thì vẫn được chấm điểm; về chăn nuôi: Hộ có con trâu, bò từ 2 - 100 con bằng điểm nhau, không phân biệt trâu - nghé, bò - bê cứ đếm đầu con, con chim, lợn, gà cũng thế cứ 11 con trở lên là chấm bằng điểm nhau như thế là không phù hợp,.... bây giờ gia đình nào đầy đủ có nhà xây nhà tầng không cần chăn nuôi, không đi làm ruộng, nương như thế diện tích không có điểm chấm thấp lại trở thành hộ nghèo đề nghị tổ đại biểu trình lên cấp trên xem xét.

   

  Cử tri xã Chiềng Đông ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

  Những vướng mắc, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền UBND huyện đã được đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc.

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Quản Thị Dung  - Tổ trưởng tổ đại biểu đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kiến nghị lên HĐND tỉnh giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, đề nghị cán bộ lãnh đạo các bản, xã tiếp tục hướng dẫn bà con tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

  Hoàng Dương

 • Phiên họp thứ 17 - UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 01/11/2017, UBND huyện tổ chức Phiên họp thứ 17 dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác tháng 10 và đề ra nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017. Dự có đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

  Trong tháng 10/2017, nhân dân các địa phương trong huyện đã thu hoạch được trên 44% diện tích lúa vụ mùa, 53,5% diện tích ngô hè thu năng suất ước đạt 44,77 tạ/ha, tổng sản lượng ngô ước đạt 71.039 tấn. Tổ chức tiêm phòng 7.500 liều vắc xin lở mồm, long móng cho 278 con gia súc. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, công tác tái định cư thủy điện Sơn La, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chú trọng. Tài nguyên và môi trường tiếp tục công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Công tác tài chính - tín dụng thu trên địa bàn đạt 3.500 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến thực hiện đúng chế độ chính sách khám chữa bệnh cho nhân dân, tổ chức trực cấp cứu 24/24h, đảm bảo bệnh nhân đều được thăm khám và xử trí kịp thời; trong tháng đã khám được 11.369 lượt người. Duy trì 23 bếp nấu ăn bán trú cho học sinh. Văn hóa - thông tin - thể thao - du lịch có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền. An sinh xã hội luôn được quan tâm, giải quyết trợ cấp ưu đãi người có công tháng 10/2017 đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho 332 đối tượng với tổng số tiền 590,165 triệu đồng. Công tác quốc phòng, an ninh luôn được duy trì và đảm bảo. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tư pháp chú trọng thực hiện. Thảo luận tại phiên họp các xã, thị trấn tập trung vào các nội dung còn vướng mắc, cũng như khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, đồng thời, thẳng thắn đưa ra những kiến nghị, đề xuất. Một số nội dung kiến nghị của các xã đã được phòng ban chuyên môn có thẩm quyền của huyện trả lời cụ thể tại phiên họp. Khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của huyện.

  Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tháng 10, đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các xã cần quan tâm thực hiện sát sao việc triển khai các nghị quyết của Đảng như việc hỗ trợ bà con cải tạo vườn tạp, UBND huyện tiếp tục thực hiện triển khai tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa việc thực hiện nông thôn mới vào đánh giá bình xét cuối năm của các xã, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ huyện năm 2017.

  Từ ý kiến thảo luận của lãnh đạo các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện Hà Như  Huệ yêu cầu các lãnh đạo các địa phương, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trước công việc được giao, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết những vướng mắc tại cơ sở. Tập trung cao cho công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017, giải quyết những kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp HĐND.

   Hoàng Trang

   

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện trước kỳ họp thứ 5 tại xã Viêng Lán

  Sáng ngày 23/11/2017, tại nhà văn hóa trung tâm xã Viêng Lán, đồng chí Vũ Thị Tuyết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu, tổ trưởng tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện khóa XX, cùng các đồng chí trong tổ, đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Viêng Lán, huyện Yên Châu. 

   

  Toàn cảnh Hội nghị

  Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Vũ Thị Tuyết đã báo cáo với cử tri về dự kiến, chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp thứ 5 sẽ được diễn ra vào ngày 19/12/2017 tại Trung tâm hội nghị huyện, tiểu khu III, thị trấn Yên Châu. Tại kỳ họp HĐND huyện sẽ được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế năm 2017, thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng như các dự thảo nghị quyết, tờ trình phê duyệt các chương trình mục tiêu,…

  Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Viêng Lán, đã có 04 lượt ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm như: Đề nghị UBND huyện nâng cấp đường điện cho một số hộ dân bản Kho Vàng, chuyển 03 cột điện sát với đường bê tông tại bản Nà Và 2 và tiếp tục cấp xi măng cho nhân dân làm đường bê tông nông thôn (đường gõ) và nhiều ý kiến khác. Các đại biểu đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Viêng Lán để tổng hợp gửi các phòng ban chuyên môn của huyện, xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Viêng Lán.

                                                                                      UBND xã Viêng Lán

   

   

 • Tổ đại biểu số 5 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Sặp Vạt

  Sáng ngày 23/11/2017, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tổ trưởng, cùng tổ Đại biểu số 5 ứng cử tại xã Sặp Vạt, Thị Trấn, Chiềng Khoi tiếp xúc cử tri tại xã Sặp Vạt trước Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ (2016 - 2021).

  Toàn cảnh Hội nghị

  Thay mặt tổ đại biểu số 05 - HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đại diện tổ đại biểu số 05 ứng cử tại xã đã báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tổ đại biểu cũng đã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4.

  Tại Hội nghị cử tri đã có các ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, kế hoạch đầu tư, xây dựng đường nông thôn, hệ thống kênh mương xuống cấp đề nghị tu sửa,...

  Những vướng mắc, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền UBND huyện đã được đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến thuộc thẩm quyền của xã được Thường trực UBND xã tiếp thu và trả lời. Một số ý kiến đã được tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu trả lời và chuyển Thường trực HĐND, UBND huyện sẽ có ý kiến trả lời sau.

  Đ/c Hà Như Huệ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng tổ đại biểu số 5 - HĐND huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sặt Vạt

  Lò Long

 • Tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Chiềng Pằn trước Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX

  Chiều ngày 27/11/2017, Tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Pằn trước Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND huyện đồng chí Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông báo đến cử tri về nội dung, mục đích, thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX và thông báo với cử tri về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã trong những kỳ họp trước. Với tinh thần thẳng thắn, cử tri của các bản trên địa bàn xã Chiềng Pằn đã kiến nghị đến tổ đại biểu tổng số 7 lượt ý kiến liên quan đến một số nội dung như: Tình trạng khai thác than làm ô nhiễm nguồn nước suối ở khu vực bản Tô Pang; Phai Phăn ở khu vực bản Ngùa mới được đầu tư nhưng mặt phai lại thấp hơn hệ thống kênh dẫn nước không đảm bảo phục vụ tưới tiêu; xin tiếp tục đầu tư kinh phí để thi công một số tuyến đường nội bản,...

  Tất cả cá ý kiến, kiến nghị của cử tri đều sát thực với tình hình thực tế của địa phương. Tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện và xã đã ghi nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Đồng thời, tổ đại biểu cũng tổng hợp và chuyển những ý kiến còn lại của cử tri đến các ban ngành có liên quan để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

   Trần Sơn

 • Hội nghị hành chính triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018

  Chiều ngày 20/12/2017, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị hành chính triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo, kế toán các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND, kế toán ngân sách các xã, thị trấn, hiệu trưởng và kế toán các trường học trên địa bàn huyện.

   

  Toàn cảnh hội nghị

  Trong năm 2017 tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 42,5 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch giao. Tổng vốn đầu tư công ước thực hiện là 1.389,3 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 5,2%; thương mại - dịch vụ tăng 13,2%. Trong năm đã thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững. Sự nghiệp văn hóa - giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên.

  Tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai kế hoạch giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng trực thuộc huyện và đề ra một số giải pháp thực hiện trong năm 2018. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước của toàn huyện trong năm 2018 là 41,3 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn là 1.285 tỷ đồng. Để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 5, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; trước mắt là triển khai sản xuất vụ xuân 2018 đảm bảo giành thắng lợi; quan tâm chất lượng giáo dục ở các cấp học; bảo vệ chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự; quan tâm đời sống nhân dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn huyện, tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo thu đúng, đủ và kịp thời; tạo sự đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo.                                                            

  Hoàng Dương

 • Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã Viêng Lán  khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Ngày 27/12/2017, HĐND xã Viêng Lán tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kỳ họp thường lệ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai công tác năm 2018.

  Năm 2017, xã Viêng Lán đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội. Lúa chiêm xuân năng suất bình quân 65 tạ/ha, sản lượng  đạt 350 tấn. Tổng diện diện tích cây ăn quả 70ha, diện tích đã cho sản phẩm là 48ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng đáng kể trong đó: Trâu 340 con, bò 911 con, gia cầm 14.270 con. Diện tích cây cao su hiện có là 290 ha. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 11,7%. Giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập mầm non trẻ  dưới 5 tuổi đạt kế hoạch, tỷ lệ hộ được dùng điện lưới quốc gia đạt 99,3% so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm từ 1-1,5 thực hiện đạt 2,8%, 7/9 bản đạt chuẩn văn hóa, xây dựng nông thôn mới đến 30/9/2017 xã đạt 16/19 tiêu chí, thu ngân sách năm 2017 là 4.076 triệu đạt 100% kế hoạch. Thu trên địa bàn là trên 39.620.000 đồng. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định. Tại kỳ họp, các đại biểu dự đã được nghe đại diện tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông báo của Ủy ban MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Các báo cáo và tờ trình trình tại kỳ họp. Thảo luận tại kỳ họp các đại biểu tập trung tham gia góp ý vào các báo cáo và tờ trình như chỉnh sửa một số câu từ, số liệu chưa khớp với thực tế, các ý kiến của đại biểu đã được kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa và bổ sung vào báo cáo. Một số ý kiến khác sẽ được UBND xã tiếp thu và trả lời bằng văn bản. Kỳ họp đã nhất trí biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết phê chuẩn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018.

                                                                                                      Hoàng Trang

           

 • Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã Chiềng Pằn khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021  

  Sáng 28/12/2017, xã Chiềng Pằn tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đầu năm cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể trên tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy nội lực mạnh mẽ, nhờ vậy kinh tế của xã Chiềng Pằn tăng trưởng khá. Diện tích gieo trồng lúa xuân 89 ha đạt 100% kế hoạch, sản lượng đạt 569 tấn đạt 100% kế hoạch. Sản xuất lúa mùa thực hiện trên 15 ha đạt 100% kế hoạch, sản lượng trên 702 tấn đạt trên 106% so với kế hoạch. Diện tích cây ăn quả trên địa bàn xã Chiềng Pằn hiện có 163 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 87 ha, diện tích trồng mới 76 ha, sản lượng 503 tấn, đạt 100%. Tổng đàn trâu, đàn bò trên 2.092 con, đàn dê 760 con, đàn gia cầm trên 25.000 con. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, Chiềng Pằn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.  Trong năm 2017, xã đã xây dựng mới được 1,8 km đường liên bản; thi công và đưa vào sử dụng tuyến đường từ quốc lộ 6 đến bản Tô Pang tổng chiều dài 2,6km; thi công cầu tràn Na Xanh, nâng cấp, tu sửa nhà văn hóa và khuôn viên UBND xã. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, HĐND xã đã phối hợp với ban MTTQ xã tổ chức tốt hoạt động giám sát, phối hợp giải quyết tốt kiến nghị của cử tri, được các đại biểu HĐND xã và cử tri đồng tình cao.

  Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, cũng như một số tồn tại hạn chế, kỳ họp tiến hành thảo luận tại tổ để bàn, thống nhất các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, quyết nghị các vấn đề quan trọng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 tại kỳ họp cũng đã bầu đồng chí Đào Thị Thúy - Giáo viên trường tiểu học Chiềng Pằn giữ chức danh Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND xã Chiềng Pằn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Hoàng Văn Minh Pằn - Chủ tịch hội Nông dân xã Chiềng Pằn giữ chức danh phó ban.

  Nhân dịp này, HĐND xã Chiềng Pằn trao giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động HĐND xã Chiềng Pằn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

  Lừ Chương

   

   

 • Phiên họp thứ 19 - UBND huyện Yên Châu khóa XX

  Ngày 29/12/2017, UBND huyện khóa XX tổ chức phiên họp thứ 19 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2017, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2018, bàn và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

  Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong tháng vừa qua, đồng thời nhất trí với nhận định: trong tháng 12/2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân gieo trồng tốt các diện tích cây vụ thu đông; chuyển đổi cây trồng trên đất dốc; thu hoạch các loại cây trồng trên nương và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, tổng thu ngân sách ước đạt 67.722 triệu đồng. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm. Hoạt động khám chữa bệnh cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân, trong tháng đã khám cho 9.912 lượt bệnh nhân. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi,... Cũng tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn cũng như các cơ quan, đơn vị đã đưa ra những ý kiến về những nội dung còn tồn tại, vướng mắc trên địa bàn xã và đơn vị mình để các cơ quan chuyên môn của huyện và đại biểu cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể.

  Kết luận phiên họp, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện tốt chế độ báo cáo; tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; hoàn thành việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của huyện đúng thời hạn; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Ngày hội xoài gắn với kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Châu trong năm 2018; các cơ quan thực hiện tốt công tác giải ngân quyết toán; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt chế độ chính sách cho đối tượng người có công trong dịp tết,...

  Trần Sơn

 • Phiên họp thứ 19 - UBND xã Mường Lựm khóa XX

  Sáng ngày 10/01/2018, UBND xã Mường Lựm tổ chức Phiên họp thứ 19 - UBND xã khóa XX, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 12/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018. Đồng chí Hà Đức Mưu - Chủ tịch UBND xã chủ trì Phiên họp. 

   

  Đồng chí Hà Đức Mưu - Chủ tịch UBND xã chủ trì Phiên họp

  Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 12/2017, đa số các ý kiến nhất trí với nhận định, trong tháng 12 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn hướng dẫn nhân dân đưa nước vào ruộng chuẩn bị vụ lúa đông xuân, làm cỏ bón phân cho các loại cây trên nương như sắn các loại cây khác. Tính đến tháng 12/2017, tổng diện tích cây ăn quả đạt 86,84 ha. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện kế hoạch trồng rau vụ đông để cải thiện cuộc sống người dân. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, thu ngân sách trên địa bàn 295.363.909 đồng, tổng chi 810.492.671 đồng. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm. Ngành giáo dục tổ chức chỉ đạo các trường duy trì tốt việc dạy và học, làm tốt công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, học sinh vận động các em đến trường đầy đủ, không được bỏ học, các trường thực hiện tốt sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018. Trong tháng, Trạm y tế đã tiêm chủng cho 72 lượt người không có trường hợp nào chuyển lên tuyến trên. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, UBND xã đã đã ban hành kế hoạch vui tết đón xuân giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao mừng xuân Mậu Tuất năm 2018.

  Cũng tại Phiên họp, đại diện Ban quản lý các bản cũng đã đưa ra những ý kiến về những nội dung còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương để các ban ngành chuyên môn của xã và đại biểu cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể.

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Hà Đức Mưu - Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 01/2018: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện đưa nước vào ruộng chuẩn bị cho vụ đông xuân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các ổ dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn, trường hợp có dịch tái phát xảy ra phải có kế hoạch chống dịch và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Làm tốt công tác phòng, chống rét cho gia xúc, gia cầm trong đợt rét đậm rét hại. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa, thường xuyên kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

  Lừ Văn Hùng

 • Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Châu năm 2017

  Ngày 15/01/2018, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Châu năm 2017. Tới dự và khai mạc đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện và 166 đại biểu là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

  Toàn cảnh hội nghị

  Năm 2017, trên địa bàn huyện Yên Châu có 166 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó nam 162 người, nữ 4 người thuộc 5 dân tộc Thái, Kinh, Mông, Xinh Mun và Khơ Mú. Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện có vai trò rất quan trọng trong đời sống, hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội tại vùng đồng bào dân tôc thiểu số. Họ luôn là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, chủ động phối hợp với chính quyền để tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; cùng với các lực lượng vũ trang xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân. Họ còn là lực lượng tiên phong trong phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

  Tại Hội nghị đại biểu là người có uy tín đã được nghe lãnh đạo huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018. Cung cấp thông tin, tài liệu những nội dung cơ bản về chương trình xây dựng nông thôn mới, tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tình hình phát triển cây ăn quả trên đất dốc; Luật hôn nhân và gia đình.

  Qua tập huấn giúp cho những người có uy tín lắm bắt được những quy định mới của Luật hôn nhân và gia đình; về tình hình phát triển kinh tế của huyện từ đó sẽ cùng chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con cùng tham gia xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển, đồng thời thực hiện tốt hơn trong công tác hòa giải ở cơ sở.

                                                                                                      Hoàng Trang

 • Phiên họp thứ 17 - UBND xã Chiềng Sàng khóa XX

  Chiều ngày 17/01/2018, tại nhà văn hóa trung tâm xã, UBND xã Chiềng Sàng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Phiên họp thứ 17 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2018 và tổng kết công tác chính quyền và thi đua khen thưởng năm 2017. Dự Phiên họp, có đồng chí Hoàng Văn Lày - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể xã; trưởng bản 8/8 bản, đại diện trạm y tế, trường học, cán bộ phụ trách địa bàn và đại diện 80 hộ gia đình tiêu biểu năm 2017 trong toàn xã.

  Toàn cảnh Phiên họp

  Năm 2017, tổng diện tích gieo cấy lúa chiêm xuân 250,8 ha, đạt 100% kế hoạch; cây trên nương tổng diện tích gieo trồng là 373 ha, đạt 76,4%. Về phát triển cây công nghiệp: Cây mía tổng diện tích là 223,9 ha đạt 112% kế hoạch, cây cao su diện tích thu mủ đạt 70,9 ha trên tổng diện tích 2.141 ha. Về phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm: Tổng đàn trâu 680 con, đàn bò 1.285 con, đàn lợn 1.430 con, đàn dê 408 con; đàn ong 960 con; đàn gia cầm các loại 19.750 con. Về đầu tư xây dựng cơ bản, kiên cố hóa giao thông nông thôn: Mở mới các tuyến đường bê tông nông thôn tại 8 bản với chiều dài 1.711m với tổng số vốn 02 tỷ đồng, xây dựng nhà văn hóa và kiên cố hóa trường học với số vốn 02 tỷ đồng,... Về lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thủ tục tiếp nhận và trả kết quả ở bộ phận một cửa đã và đang được thực hiện có hiệu quả; các phong trào văn nghệ - thể thao được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

  Nhân dịp này, UBND xã đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 85 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017, đồng thời các cơ quan, đơn vị, ban, ngành ký cam kết thi đua.

    

  Đồng chí Hoàng Văn Lày - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Lường Văn Cương - Chủ tịch UBND xã tiếp thu những ý kiến thảo luận tại phiên họp và đồng thời yêu cầu các ban, ngành, các đơn vị, ban quản lý các bản nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với các đoàn thể giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại vướng mắc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018.

                                                              Lừ Thị Anh (UBND xã Chiềng Sàng)

 • Phiên họp thứ XX - UBND huyện

  Chiều ngày 01/2/2018, UBND huyện tổ chức Phiên họp thứ XX, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 01/2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02/2018. Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

  Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung đã thực hiện được và chưa thực hiện được trong tháng qua. Theo báo cáo của UBND huyện đến thời điểm này nhân dân đã chuẩn bị cho sản xuất lúa xuân được 60% lượng giống, tiến hành làm đất được 250 ha, đạt 32% kế hoạch. Chỉ đạo và hướng dẫn bà con trồng và chăm sóc các loại cây trồng. Trong tháng duy trì công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đã tiến hành khám và chữa cho 8.165 lượt người, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm. Về giáo dục đào tạo, đã chỉ đạo các trường tổ chức sơ kết học kỳ I, duy trì các bếp ăn bán trú tại 24 trường học trên địa bàn. Hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng đạt 87.790 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 7.400 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, huyện đã thành lập được 14 đoàn đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, không có vấn đề phức tạp xảy ra. Cũng tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã đưa ra những ý kiến về những nội dung còn tồn tại, vướng mắc trên địa bàn xã và đơn vị mình để các cơ quan chuyên môn của huyện và đại biểu cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể giải quyết. 

  Kết luận phiên họp, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong tháng 2 cần làm tốt công tác an sinh xã hội nhất là cho các đối tượng chính sách trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán này để đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có một cái tết đầm ấm, giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

                                                                                                             Hoàng Trang

 • Phiên họp thứ 19 - UBND xã Chiềng Pằn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, sáng ngày 07/02/2018, UBND xã Chiềng Pằn tổ chức phiên họp thứ 19 khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Năm 2017, tình hình kinh tế, xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Xã duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản lượng lúa mùa đạt 702 tấn tăng 6% so với kế hoạch; diện tích cây ăn quả ngày càng tăng với diện tích là 163 ha, sản lượng quả ước đạt 503 tấn quả; tổng đàn gia súc, gia cầm tăng cả về số lượng và quy mô đàn. Đời sống của bà con nhân dân trong xã có bước phát triển đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 24 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Tổng thu ngân sách năm 2017 đạt trên 5 tỷ đồng, đạt 99,8% so với dự toán huyện giao, trong đó, thu trên địa bàn đạt trên 79 triệu. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 8,9%, hộ cận nghèo 4,4%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 77,3%; 12/12 bản và 5/5 cơ quan đơn vị đều đạt văn hóa và đạt 4 không về ma túy. Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước. Với kết quả đạt được trong năm 2017, UBND xã đã đề ra các nhiệm vụ trong năm 2018 như: Đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp và nông thôn theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng, từng bản; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, duy trì và nâng cao các hoạt động văn hóa thể dục thể thao,…

  Nhân dịp này, UBND xã đã trao giấy khen cho 4 tập thể, 20 cá nhân và 7 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

                                                                                                               Hoàng Trang

   

 • Phiên họp thứ 21 - UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 02/3/2018, UBND huyện tổ chức Phiên họp thứ 21 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2018. Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

  Trong tháng 2/2018 nhân dân đã chuẩn bị được 100% lượng giống, phân bón phục vụ cho sản xuất lúa vụ xuân. Các lĩnh vực tài nguyên môi trường, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác tái định cư thủy điện Sơn La,... được quan tâm thực hiện. Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng đạt 43.090 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn 2.700 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình thực hiện tốt, trong tháng đã khám được 8.266 lượt người (tăng 101 lượt người so với tháng trước). Các địa phương đã tổ chức vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc đảm bảo an toàn và tiết kiệm. An ninh trật tự được duy trì ổn định. Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông trong những ngày tết vẫn xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người, bị thương 01 người. Tại phiên họp các xã, thị trấn đồng tình với bản báo cáo đồng thời nêu lên những vướng mắc và tồn tại của đơn vị và đã được các cơ quan chuyên môn trả lời tại phiên họp.

  Kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh các nội dung cần tập trung thực hiện trong tháng 3 như: Cần tập trung cao cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, chỉ đạo bà con sản xuất vụ xuân và cây trồng trên nương, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các diện tích có khả năng bị hạn mà không cấy được thì sớm có phương án trồng cây màu khác. Các xã, thị trấn tập trung thực hiện triển khai biện pháp phòng cháy rừng gắn với bảo vệ rừng. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân. Ban an toàn giao thông tập trung bàn giải pháp kìm chế tai nạn giao thông. Đồng thời, làm tốt công tác giao nhận quân vào ngày 6 và mùng 7 tháng 3 tới.

                                                    Hoàng Trang

 • Họp thống nhất nội dung hình thức tổ chức ngày hội xoài huyện Yên Châu năm 2018

 • Họp tham gia ý kiến các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV

  Sáng ngày 10/7/2018, tổ đại biểu ứng cử tại huyện Yên Châu, đơn vị bầu cử số 5, HĐND tỉnh đã họp tổng hợp, tham gia các ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV.

  Đ/c Quản Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp

  Đồng chí Quản Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Các đại biểu tham gia đã cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV tập trung vào các nội dung như: Các dự thảo nghị quyết ban hành kèm theo các tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ chi đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND các cấp; quy định hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc địa phương quản lý thôi việc theo nguyện vọng; mức chi một số nội dung chi đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh; nghị quyết điều chỉnh bổ xung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 các nguồn vốn ngân sách địa phương; đề án đề nghị công nhận thành phó Sơn La là đô thị loại II; cùng một số nội dung quan trọng khác. Đa số các ý kiến đều đồng tình, nhất trí với các dự thảo văn bản trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã kiến nghị bổ sung thêm một số nội dung như cần làm rõ các đối tượng được thụ hưởng theo chế độ chi cho tiếp xúc cử tri; bổ sung chế độ phiên họp thường trực giải quyết các vấn đề phát sinh; bổ sung thêm quy định cụ thể mức kinh phí hỗ trợ Ban ATGT các xã và lực lượng công an viên tại các xã...

  Kết luận cuộc họp, đồng chí Quản Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu và tổng hợp các ý kiến tham gia của các đại biểu, các cơ quan chuyên môn tham dự để trình tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV được tổ chức trong 2 ngày 17 - 18/7/2018.

  Hoàng Dương

   

 • Tổ đại biểu số 5, HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XX tại Thị trấn

  Chiều ngày 10/7/2018, Tổ đại biểu số 5 HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021).

   

  Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện tại Thị trấn

  Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy,Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND số 5 ứng cử tại Thị trấn; Các đồng chí đại biểu HĐND thị trấn khóa VI; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể Thị trấn, cán bộ công chức, người lao động cơ quan Thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng tiểu khu, các ban ngành đoàn thể của 6 tiểu khu; Ban giám hiệu 5 trường học; Trạm y tế và đại diện cử chi trên địa bàn đã về dự hội nghị.

  Tại hội nghị, đồng chí Vì thị Tâm đại diện tổ đại biểu số 5, HĐND huyện đã thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX.

  Qua hội nghị, các cử tri đã tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị, phản ánh đối với tổ đại biểu số 5, HĐND huyện về một số nội dung như: Công tác chỉnh trang đô thị về hệ thống điện chiếu sáng; Hệ thống nắp rãnh thoát nước tại Tiểu khu 6; Việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội.

   

  Đ/c Vì Thị Tâm - Đại diện tổ đại biểu HĐND số 5 báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

  Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện đại biểu HĐND huyện đã trực tiếp giải trình đồng thời làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời sẽ được tổng hợp và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

    Hoàng Thị Quế (UBND Thị Trấn)

 • Đồng chí Quản Thị Dung thăm và tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp 27/7

  Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng ngày 24/7/2018, đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đoàn công tác của huyện đã đến thăm hỏi và tặng quà một số gia đình thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Phiêng Khoài và xã Lóng Phiêng của huyện Yên Châu.

  Đoàn đã đến thăm gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7

  Đoàn đã đến thăm gia đình: thương binh Lương Thanh Ngọc -  trú tại bản Thanh Yên 2 xã Phiêng Khoài; gia đình bệnh binh Vì Văn Nhạc - trú tại bản Tà Ẻn xã Phiêng Khoài; gia đình ông Nguyễn Thành Đô - bộ đội bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình bà Nguyễn Thị Nụ đang hưởng tuất bệnh binh đều trú tại bản Yên Thi xã Lóng Phiêng.

  Tại các gia đình, đồng chí Quản Thị Dung đã ân cần hỏi thăm hoàn cảnh, đời sống của các thành viên trong gia đình; bày tỏ sự biết ơn, trân trọng những hy sinh, mất mát của các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ vì nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

  Đ/c Quản Thị Dung tặng quà gia đình chính sách

  Trần Sơn

 • Đồng chí Tòng Thế Anh thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

  Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, sáng ngày 24/7/2018, đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà các đối tượng thương binh, thân nhân liệt sỹ, thân nhân bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các xã Chiềng Sàng, Chiềng Đông, Yên Sơn.

  Đ/c Tòng Thế Anh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy thăm hỏi gia đình chính sách

  Tại các gia đình đến thăm đồng chí đã ân cần động viên, hỏi thăm sức khỏe, ghi nhận những công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng, đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, mong muốn các đối tượng và thân nhân các gia đình chính sách luôn phát huy truyền thống cách mạng, cùng với chính quyền các cấp xây dựng quê hương Yên Châu ngày càng giàu đẹp.

  Đến thăm thương binh Nguyễn Văn Tăng - bản Kim sơn 1 và Nguyễn Hữu Mười - bản Chiềng Hưng, xã Yên Sơn là đối tượng bị địch bắt tù đày, đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy hỏi thăm tình hình sức khỏe của thương binh, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với thương binh và mong muốn các đối tượng thực hiện lời dạy của Bác “thương binh tàn nhưng không phế” tiếp tục cống hiến sức lực để dạy bảo con cháu trở thành người có ích cho xã hội.

  Đ/c Tòng Thế Anh tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ

  Hoàng Dương

   

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6

  Sáng ngày 01/8/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu do đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu làm tổ trưởng đã  tiếp xúc cử tri tại xã Tú Nang sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV.

  Tại hội nghị tiếp xúc, sau khi nghe lãnh đạo xã Tú Nang báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng quý I/2018 trên địa bàn xã; đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tóm tắt đến cử tri về: Nội dung, chương trình, kết quả của kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV; kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6. Với tinh thần thẳng thắn, cử tri của các bản trên địa bàn xã Phiêng Khoài đã kiến nghị đến tổ đại biểu 12 lượt ý kiến liên quan đến các lĩnh vực khác nhau cư tri Vì Văn Lo - Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã Tú Nang nêu ý kiến: Xã Tú Nang đã tiếp nhận 02 điểm tái định cư thủy điện Sơn La, theo chế độ chính sách thì những xã tiếp nhận sẽ được nhà nước đầu tư trụ sở, nhà văn hóa, điện đường, trường trạm... cho xã. Tuy nhiên, đến nay 4 đoàn thể trung một phòng làm việc rất là chật trội, điều kiện khó khăn đề nghị tổ đại biểu HĐND tỉnh xem xét. Nội dung thứ 2 đó là xã Tú Nang được phê duyệt là xã vùng 3 từ năm 2017, về chế độ sẽ được hưởng 70% phụ cấp thu hút, đến nay chúng tôi vẫn chưa được hưởng chế độ đó. Đối với nội dung này được đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp trả lời: Việc xây dựng trụ sở làm việc của xã Tú Nang đã được đưa vào kế hoạch và sẽ được đầu tư thêm một nhà làm việc trong năm 2019. Còn đối với nội dung chế độ thu hút, thì phòng Tài chính – Kế hoạch đã cấp đủ toàn bộ kinh phí năm 2017 và 2018, xã cần hoàn thiện các thủ tục nộp kho bạc để tiến hành giải ngân. Cử tri bản Cốc Lắc ông Hoàng Văn Thái đã kiến nghị: Đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục cấp vật liệu xi măng làm đường nông thôn mới vì thời gian vừa rồi đang tạm dừng cấp vật liệu. Ý kiến thứ 2 đề nghị tỉnh xem xét và giải quyết việc dân bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng phá rừng, lấn chiếm địa giới 364 của bản Cốc Lắc, xã Tú Nang. Bản đã đề nghị xã và huyện giải quyết nhiều lần nhưng người dân bản Pha Cúng vẫn không chấp hành; Cùng một số ý kiến khác liên quan đến việc đầu tư xây dựng cầu, hệ thống nước sạch và giải quyết chế độ chính sách cho người dân...

  Tất cả cá ý kiến, kiến nghị của cử tri đều sát thực với tình hình thực tế của địa phương. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại diện UBND huyện và UBND xã đã ghi nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Đồng thời, đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền tổ đại biểu tổng hợp và chuyển những ý kiến còn lại của cử tri đến các ban ngành có liên quan để giải quyết theo đúng quy định.

  Trần Sơn

   

   

   

 • Gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

  Sáng 28/8/2018, Ủy ban MTTQ huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018.

  Toàn cảnh buổi gặp mặt

  Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Yên Châu, đồng chí Phạm Quang Giang - Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu cùng 106 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đại diện cho 167 người uy tín ở địa bàn 14 xã trên địa bàn huyện.

  Thời gian qua, người có uy tín trong huyện đã tiếp tục giữ vững vai trò gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giữ vững truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương giáo dục, rèn luyện thanh thiếu niên chậm tiến, giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động bà con phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn xã hội…

  Đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư thường trực khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện

  Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tòng Thế Anh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên thế giới, trong nước, trên địa bàn tỉnh Sơn La và trên địa bàn huyện Yên Châu trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; bày tỏ mong muốn các già làng, người có uy tín tiếp tục, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; bản thân và gia đình luôn gương mẫu, giáo dục con cháu và bà con dân làng tích cực tăng gia sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế; không vi phạm pháp luật… Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước, MTTQ là tấm gương sáng để nhân dân các dân tộc thiểu số noi theo.

  Lừ Chương

 • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Nội vụ huyện đối với đ/c Hoàng Anh

  Chiều ngày 14/4/2017, tại phòng họp HĐND - UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ và giao phụ trách phòng Nội vụ đối với đồng chí Hoàng Anh - Chánh Văn phòng huyện ủy.

  Tại buổi công bố, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Anh trên cương vị công tác mới đồng chí tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy năng lực, trách nhiệm của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị cán bộ, công chức phòng Nội vụ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ để đồng chí Hoàng Anh tiếp quản nhanh công việc, cùng đoàn kết đưa công tác Nội vụ của huyện đi vào hoạt động hiệu quả.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Hoàng Anh hứa sẽ đem hết khả năng của mình, tiếp tục học tập trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm, xây dựng mối đoàn kết cùng tập thể phòng Nội vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                      Phòng Nội vụ

 • Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La làm việc tại xã Chiềng Pằn

  Nhằm đánh giá việc cụ thể hóa chính sách; công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện chính đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956. Sáng ngày 24/7/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đến làm việc tại xã Chiềng Pằn về kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề  cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 giai đoạn 2011 - 2017.

  Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La làm việc tại xã Chiềng Pằn

  Đoàn đến thăm, làm việc và đi khảo sát thực tế tại bản Na Xanh, xã Chiềng Pằn. Tại buổi làm việc, đoàn được nghe Thường trực UBND xã báo cáo kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 giai đoạn 2011- 2017 trên địa bàn xã Chiềng Pằn, cũng như nghe ý kiến của cử tri bản Na Xanh. Kết quả thực hiện, số lao động được đào tạo từ năm 2011 - 2017 trên địa bàn xã Chiềng Pằn gồm 222 người, trong đó: Lớp kỹ thuật trồng rau 127 học viên; lớp kỹ thuật trồng nấm 35 học viên; lớp kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi gồm 60 học viên.

  Đoàn công tác làm việc tại bản Na Xanh, xã Chiềng Pằn

  Đồng thời, UBND xã kiến nghị với đoàn công tác: Thường xuyên có những chính sách hỗ trợ người lao động để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động nông thôn; Đầu tư hỗ trợ kinh phí, vốn vay cho các tổ HTX và các lao động sau đào tạo; Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý, đơn vị đào tạo với người lao động để tiêu thụ sản phẩm đầu ra.... Qua đó cho thấy, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn thông qua các ngành nghề được mở tại xã cơ bản phù hợp với điều kiện của địa phương và phù hợp với nhu cầu cần đào tạo của người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao tỷ lệ lao động nông thôn.

  Lò Thị Hương(UBND xã Chiềng Pằn)

 • Đồng chí Hà Như Huệ cùng đoàn công tác huyện Yên Châu  đến thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân ngày 27/7

  Sáng ngày 24/7/2018, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cùng đoàn công tác huyện Yên Châu đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.

  Trong buổi sáng đoàn đã đến thăm và tặng quà bệnh binh Lò Văn Chựa - bản Bong, xã Chiềng Pằn; bệnh binh Hoàng Văn Nghẹt - bản Phát, xã Chiềng Pằn; thương binh Lò Văn Hóm - bản Huổi Qua, xã Viêng Lán; thương binh Vì Văn Thiện - bản Nà Và, xã Viêng Lán; bệnh binh Dương Đình Cử - Tiểu khu 4, thị trấn Yên Châu; bà Ngô Thị Tiến là đối tượng tuất tiền khởi nghĩa cư trú tại Tiểu khu 4, thị trấn Yên Châu.

  Đồng chí Hà Như Huệ cùng đoàn công tác huyện Yên Châu đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các hộ gia đình chính sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao đóng góp của các thương binh, bệnh binh, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Và mong muốn các các đối tượng, các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước thương nòi, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

  Lừ Chương

   

   

 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XX tại xã Mường Lựm

  Sáng ngày 09/7/2018, tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Mường Lựm.

  Thay mặt tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện, đồng chí Hà Đình Thái - đại diện tổ đại biểu số 04 ứng cử tại xã đã báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện. Đồng thời, tổ đại biểu cũng đã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6.

  Đ/c Hà Đình Thái báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện 

  Tại Hội nghị, có 5 ý kiến tham gia thảo luận, các nội dung ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, kế hoạch đầu tư, xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu. Các ý kiến được Thường trực UBND xã trả lời và tiếp thu.

                                                          Lừ Văn Hùng (UBND xã Mường Lựm)

   

   

   

 • Tổ đại biểu 6 HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX tại xã Viêng Lán

  Chiều ngày 10/7/2018, tổ đại biểu số 06 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Viêng Lán.

  Toàn cảnh Hội nghị 

  Thay mặt tổ đại biểu số 06 - HĐND huyện, đồng chí Quàng Thị Le - đại diện tổ đại biểu số 06 ứng cử tại xã đã báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện. Đồng thời, tổ đại biểu cũng đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

  Tại Hội nghị, có 6 ý kiến tham gia thảo luận, các nội dung ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực sản xuất, các kênh mương, nước tưới tiêu của các cánh đồng, kế hoạch đầu tư, xây dựng trên địa bàn. Các ý kiến được Thường trực UBND xã, tổ đại biểu số 06 HĐND huyện trả lời và tiếp thu.

                                                          (UBND xã Viêng Lán)

   

 • Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XX

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Sơn

  Sáng ngày 10/72018, tại bản Chờ Lồng, xã Yên Sơn, Ông Mè Duy Chinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Tráng Lao Lanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu cùng tổ đại biểu số 8, HĐND huyện Yên Châu khóa XX ứng cử tại xã Yên Sơn, Chiềng On có buổi tiếp xúc với cử tri xã Yên Sơn sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

  Sau khi nghe đại diện UBND xã Yên Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Tráng Lao Lanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Yên Châu khóa XX. Cử tri xã Yên Sơn bày tỏ niềm vui trong 6 tháng đầu năm 2018, Nghị quyết của HĐND huyện đã được các địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện và đạt được kết quả khả quan, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự địa phương được đảm bảo.

  Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến với 24 nội dung của cử tri xã Yên Sơn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị đến đại biểu HĐND huyện như: việc hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng cần kịp thời; cử tri bản Bó Phương đề nghị cần có phương án xử lý tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để giữ vệ sinh môi trường; cử tri bản Cò Chịa và bản Kim Sơn 1 đề nghị nâng cấp tuyến đường đến bản Kim Sơn 1 để nhân dân đi lại thuận tiện, thông thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Liên quan đến việc Công ty Cổ phần mía đường Sơn La trả chậm tiền bán mía của bà con, cử tri Hoàng Văn Tiến - bản Chờ Lồng, xã Yên Sơn nói: “Nhiều người dân trên địa bàn xã đã tiến hành chặt mía từ tháng 12/2017 cho đến đầu tháng 6/2018 kết thúc vụ mía, vừa rồi nhà máy đường thông báo để bà con nhận tiền, mà chỉ nhận được 25% thậm chí được 20% số tiền bán mía, chúng tôi muốn biết nhà máy đường bao giờ sẽ trả xong? mà tiền nợ bà con có được trả lãi không? trong khi bà con ứng thuốc trừ sâu và phân bón lại phải trả lãi cho công ty. Và thêm ý kiến nữa là liên quan công tác quy hoạch vùng trồng mía, nhà máy đã không tiêu thu được thì còn mở diện ích trồng làm gì?, dân trồng thì cán bộ nông vụ vẫn nhất trí cho bà con trồng?”.

  Các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã Yên Sơn trực tiếp trao đổi, giải thích và đưa ra biện pháp giải quyết. Trả lời ý kiến của cử tri Hoàng Văn Tiến lãnh đạo xã Yên Sơn nêu: “Nội dung này lãnh đạo xã đã nắm được, lãnh đạo xã sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần mía đường Sơn La để làm rõ nội dung mà cử tri nêu”. Những nội dung khác được đại biểu hội đồng nhân dân huyện tiếp thu, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

  Lừ Chương

           

   

   

   

 • Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019

 • Phiên họp thứ 24 - UBND huyện khóa XX

 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại bản Tô Pang, xã Chiềng Pằn

 • Phiên họp thứ 22 - UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 03/4/2018, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 22 - UBND khóa XX, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 3 và quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 và nhiệm vụ quý II năm 2018.

  Trong quý I, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Yên Châu có nhiều chuyển biến tích cực, thu tại địa bàn đạt 12,2 tỷ đồng bằng 29,54% dự toán giao. Toàn huyện đã gieo cấy được 710 ha lúa, đạt 90% kế hoạch; đã tiến hành phát dọn thực bì được 14.000 ha/15.789 ha và làm đất được 3.500 ha, diện tích cây trồng trên nương; chuẩn bị tốt các điều kiện về giống và phân bón phục vụ cho việc sản xuất cây trên nương, thu hái chè xuân được 132 tấn, 60.000 tấn mía cây. Hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho 4.638 ha diện tích cây ăn quả. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; Kế hoạch xã Viêng Lán đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Triển khai đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất năm 2018 và tiếp tục công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tiếp tục triển khai đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân. Triển khai dự án cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Chiềng Sàng, Chiềng Đông theo chủ trương ‘‘Dồn điền đổi thửa”. Diện tích cây trồng trên nương; chuẩn bị tốt các điều kiện về giống và phân bón phục vụ cho việc sản xuất cây trên nương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Cùng đó, các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND các cấp; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm.

  Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận để giải quyết những vấn đề còn tồn tại tại trong tháng và trong quý. Như thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân tái định cư ở xã Tú Nang, việc thiếu nước sản xuất cho một số diện tích đất ruộng. Đối với nội dung này, ngay tại phiên họp đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với xã đẩy nhanh việc lắp đặt hệ thống dẫn nước từ thủy điện về phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của bà con. Còn về nội dung kiến nghị của xã Viêng Lán về tình trạng công nhân cao su không có việc làm, không có thu nhập cho bà con, đồng chí Hà Như Huệ cũng trực tiếp trả lời: Đây là một khó khăn, một vấn đề lớn của tỉnh. Hiện huyện và tỉnh đều đã biết về nội dung này. Nên các đồng chí tiếp tục tuyên truyền bà còn đi làm thêm ở một số nơi hoặc chuyển đổi ngành nghề. Đối với huyện các chương trình dự án tạo công ăn việc làm huyện sẽ quan tâm vào những xã này, tuy chưa được nhiều nhưng cũng đã phần nào giúp đỡ được bà con. Liên quan đến ý kiến của lãnh đạo xã Viêng Lán về việc đốt rác thải tại bãi rác đã gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân xung quanh khu vực đồng chí Hà Như Huệ nói: Còn về đốt rác thải, thì tới đây tỉnh sẽ cho chúng ta xây dựng một nhà máy xử lý đốt rác khoảng 19 tỷ, với công nghệ này sẽ đỡ. Trước mắt đề nghị công ty đô thị có phương pháp, chọn thời gian thời điểm để giảm thiểu ảnh hưởng. Đối với ý kiến của xã Sặp Vạt và xã Chiềng Đông về việc tranh chấp địa giới 364 giữa xã với xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị: Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn đặc biệt là Công an huyện và xã có số liệu chính xác tham mưu cho huyện văn bản, có thể sang tuần mời huyện bạn sang giải quyết. Còn đối với 2 xã chuẩn bị các thông tin, nguồn gốc địa giới, bản đồ liên quan để làm việc với huyện bạn,...

  Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Như Huệ đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền bà con đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thành tập các hợp tác xã để tập trung sản phẩm về các đầu mối. Các cơ quan chuyên môn của huyện tạo điều kiện thuận lợi giúp các hợp tác xã trong quá trình hoạt động quảng bá sản phẩm. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành của huyện cùng vào cuộc trong việc phối hợp với Chi cục thuế đẩy mạnh việc thu ngân sách trên địa bàn, để cùng nhau tháo gỡ khó khăn cho ngân sách của huyện. Quan tâm giải quyết tốt đơn thư, tránh để tình trạng giải quyết kéo dài,...

  Trần Sơn, Mai Anh

 • Yên Châu trồng cây nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

  Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", sáng ngày 22/02/2018, UBND huyện Yên Châu tổ chức trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu. Trước đó, đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, cùng các đồng chí Thường trực huyện ủy, Thường trực UBND huyện, Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đã cùng dâng hương tưởng nhớ đến công lao của Bác. Tại khu di tích các đồng chí lãnh đạo đã trồng 2 loại cây là cây Xà Cừ và cây Lộc Vừng, đây là 2 loại cây dễ trồng, phát triển nhanh, có thể phát triển tốt trên mọi địa hình. UBND huyện Yên Châu phát động các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tích cực trồng cây phân tán dọc hành lang tuyến đường giao thông quốc lộ, đường huyện, đường liên xã, đường nội bản, trồng cây trong khuôn viên trường học, khuôn viên cơ quan, đơn vị, di tích lịch sử các điểm du lịch và trồng cây trong vườn nhà. Phấn đấu trồng 80 nghìn cây phân tán, lựa chọn cây mang lại hiệu quả kinh tế, trồng gắn với chăm sóc trồng cây nào phải sống cây đấy.

   

     Hoàng Trang

   

 • Kỳ họp lần thứ 5 - HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Sáng ngày 29/12/2017, xã Chiềng Khoi tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Quang Giang - Phó Chủ tịch  HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy.

  Năm 2017, tổng giá trị sản xuất tăng 10%, giá trị gia tăng đạt trên 25 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm 60%, giá trị đạt trên 27 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tiểu thủ công nghiệp chiếm 25% giá trị đạt trên 11.300 triệu đồng; dịch vụ chiếm 15%, giá trị đạt trên 6.800 triệu đồng. Tỷ trọng sản xuất hàng hóa của ngành tiểu thủ công nghiệp được phát triển cao hơn so với năm trước. Trong năm 2017, bình quân thu nhập toàn xã Chiềng Khoi đạt trên 14.500.000 đồng/khẩu/người/năm, đạt 109,9% so với kế hoạch năm. Trong năm tổng diện tích cây lương thực đạt trên 519  ha, gieo trồng đạt trên 96% kế hoạch. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 2.800 tấn. Tổng diện tích cây ăn quả các loại trên 208 ha, đạt 100% kế hoạch , sản lượng quả đạt gần 637 tấn. Tổng đàn trâu, đàn bò trên 1.800 con, đàn gia cầm trên 27 nghìn con. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, HĐND xã đã phối hợp với ban MTTQ xã tổ chức tốt hoạt động giám sát, phối hợp giải quyết tốt kiến nghị của cử tri, được các đại biểu HĐND xã và cử tri đồng tình cao.  

  Tại kỳ họp, các đại biểu dự đã được nghe đại diện tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông báo của Ủy ban MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Các báo cáo và tờ trình trình tại kỳ họp. Thảo luận tại kỳ họp các đại biểu tập trung tham gia góp ý vào các báo cáo và tờ trình như chỉnh sửa một số câu từ, số liệu chưa khớp với thực tế, các ý kiến của đại biểu đã được kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa và bổ sung vào báo cáo. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về phân bổ thu, chi ngân sách xã Chiềng Khoi năm 2018; dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018, dự thảo nghị quyết về nội dung, chương trình giám sát HĐND năm 2018; dự thảo nghị quyết về việc sử dụng nguồn quỹ công ích đất 5% của xã tu sửa lớp học trường tiểu học Chiềng Khoi.

  Tại kỳ họp, cũng bầu đồng chí Lò Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã Chiềng Khoi, bầu đồng chí Mè Tiến Đăm - Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoi giữ chức danh trưởng ban kinh tế xã hội HĐND xã Chiềng khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Nhân dịp này, HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 11 có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động HĐND xã Chiềng Khoi  khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Lừ Chương

 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX tại xã Mường Lựm

  Sáng ngày 02/01/2018, tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Mường Lựm. Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện, đồng chí Hoàng Minh Xuân - đại diện tổ đại biểu số 04 ứng cử tại xã đã báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện và đồng thời báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5.

  Đồng chí Hoàng Minh Xuân báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện 

  Tại hội nghị, có 2 ý kiến tham gia thảo luận, các nội dung ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, kế hoạch đầu tư, xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu. Các ý kiến được Thường trực UBND xã trả lời và tiếp thu.

                                                          Lừ Văn Hùng (UBND xã Mường Lựm)

 • Tổ đại biểu số 5 - HĐND huyện, xã tiếp xúc cử tri xã Sặp Vạt

  Sáng ngày 03/01/2018, tổ đại biểu số 5 ứng cử tại xã Sặp Vạt, Thị Trấn và Chiềng Khoi tiếp xúc cử tri tại xã Sặp Vạt sau Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ (2016 - 2021).

   

  Toàn cảnh hội nghị

  Thay mặt tổ đại biểu số 05 - HĐND huyện, đồng chí Quàng Văn Sáng - đại diện tổ đại biểu số 05 ứng cử tại xã đã báo cáo kết quả tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tổ đại biểu cũng đã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5.

  Tại Hội nghị, cử tri đã có các ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, chi trả dịch vụ môi trường rừng, đóng cửa nghĩa trang tại bản Hin Nam,… Những vướng mắc, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền UBND xã đã được đồng chí Mè Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã tiếp thu giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến đã được tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu trả lời và chuyển Thường trực HĐND, UBND huyện sẽ có ý kiến trả lời sau.

  Lò  Long (UBND xã Sặp Vạt)

 • Phiên họp thứ 18 - UBND Thị trấn Yên Châu

  Ngày 04/01/2018, Ủy ban nhân dân Thị Trấn tổ chức phiên họp thứ 18 nhằm tổng kết công tác chính quyền và thi đua khen thưởng năm 2017. Dự phiên họp, có đồng chí Lưu Thủy Ngư - Bí thư Đảng ủy Thị Trấn, các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thị Trấn; lãnh đạo Chi cục thuế huyện; Trạm y tế; Trưởng 6 tiểu khu, Ban giám hiệu 5 trường học.

             

  Toàn cảnh tại Phiên họp thứ 18 - UBND Thị Trấn

  Năm 2017, thị trấn đã thực hiện tốt các chỉ tiêu đảm bảo theo Nghị quyết kỳ họp HĐND đã đề ra (đạt 8 chỉ tiêu so với 10 chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra):  Về cơ cấu kinh tế dịch vụ thương mại đạt 79,5%, tiểu thủ công nghiệp đạt 99%, chăn nuôi kinh tế vườn đạt 86,3%; Tổng thu ngân sách thực hiện vượt theo kế hoạch giao đạt 1.590.000.000đ = 110%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.350.000đ/người/tháng, 28.200.000đ/người/năm;  Tổng số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa  đạt: 1.042/1126 hộ = 92,5%, trong đó (Tiểu khu văn hóa không đạt so với nghị quyết); 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; Giữ vững 5 trường chuẩn quốc gia; Giữ vững 5 trường học, cơ quan thị trấn, trạm y tế đạt tiêu chuẩn không có ma túy; Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều trên địa bàn có 21 hộ (trong đó có 17 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo) giảm 4 hộ nghèo so với năm 2016; 100% số hộ được xem truyền hình, dùng nước hợp vệ sinh và sử dụng điện lưới quốc gia; Tỷ lệ dân số tự nhiên không đạt (tăng so với nghị quyết) là 0,18%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng là 10,5%, trẻ em được tiêm chủng đủ các loại vacxin đạt 100% (giảm so với nghị quyết).    

  Cũng tại phiên họp này, UBND Thị Trấn đã biểu dương và khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc, 6 hộ gia đình tiêu biểu và 23 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

  Đồng chí Phạm Đức Sinh - Chủ tịch UBND tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân, các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong năm 2017

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Phạm Đức Sinh - Chủ tịch UBND Thị Trấn yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong năm 2018: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn các ngành, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tình hình kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND, chương trình, kế hoạch của UBND Thị Trấn về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; Vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế gia đình; Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.

   Hoàng Thị Quế (UBND Thị Trấn)

 • Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2018

  Ngày 29/12/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp nông thôn năm 2017, triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2018. Dự hội nghị, có đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Lường Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

  Năm 2017, sản xuất nông nghiệp và phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện phát triển khá theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện. Tổng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 809 tỷ đồng bằng 96% kế hoạch, tăng 5,6% so với năm 2015. Sản lượng lương thực có hạt 82.241 tấn đạt 102,6% so với kế hoạch. Trong năm 2017, có 26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đó là về lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, thủy sản và phát triển nông thôn. Bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt thì vẫn còn 8 chỉ tiêu sản xuất không đạt kế hoạch như diện tích sắn chỉ đạt 86,3% kế hoạch, cỏ chăn nuôi 285 ha, đạt 95% kế hoạch, trồng rừng cũng chưa thực hiện được, số lượng trong chăn nuôi chưa đạt,... Nguyên nhân không đạt là do người dân chuyển đổi diện tích sang trồng cây ăn quả do khí hậu thời tiết nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình đậu quả của cây do vậy sản lượng giảm so với kế hoạch. Công tác bảo vệ thực vật luôn được quan tâm tổ chức điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây trồng được 140 kỳ. Trong năm 2017, đã triển khai thực hiện 12 chương trình, mô hình khuyến nông. Công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đi vào hoạt động có hệ thống, việc đảm bảo an toàn thực phẩm được nâng lên, trong năm đã tổ chức, kiểm tra định kỳ giám sát được 468 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Công tác phát triển thủy sản, bảo vệ và phát triển rừng luôn được quan tâm. Chương trình nông thôn mới, năm 2017 bình quân toàn huyện đạt 7,78 tiêu chí/xã, tăng 0,67 tiêu chí so với năm 2016, 01 xã đạt 19 tiêu chí, 01 xã đạt từ 10-14 tiêu chí các xã còn lại đạt trên 5 tiêu chí. Trên địa bàn huyện có 23 hợp tác xã đang hoạt động, năm 2017 đã thành lập được mới 10 hợp tác xã, các hợp tác xã thành lập đi vào hoạt động có hiệu quả đảm bảo theo đúng luật hợp tác xã, đã liên kết được các khâu tiêu thụ sản phẩm, từng bước  ổn định nâng cao thu nhập cho các thành viên. Các công tác phát triển hệ thống thủy lợi, sử dụng các hồ chứa nước trên địa bàn, công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, nước sạch vệ sinh môi trường, công tác bố trí sắp xếp dân cư luôn được chú trọng thực hiện và có hiệu quả. Về thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được triển khai đồng bộ hỗ trợ vốn cho bà con nông dân trong phát triển nông nghiệp, về phát triển cây ăn quả trên đất dốc luôn nhận được sự đồng thuận cao của bà con nhân dân. Tại hội nghị đại diện các hợp tác xã trên địa bàn, các xã đã tham luận các nội dung về công tác xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác bảo vệ rừng, phát triển và nhân rộng các mô hình khuyến nông,... các báo cáo tham luận đã đưa ra những giải pháp, cách làm hiệu quả trong phát triển sản xuất chăn nuôi nông nghiệp. 

  Triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2018, đồng chí Lường Trung Hiếu nhấn mạnh trong năm 2018 cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu trong nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt với những loại cây chủ lực, tiềm năng thế mạnh của huyện, thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới. Bên cạnh đó, các xã cần quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển sản xuất, chăn nuôi tới bà con.

                                                                                            Hoàng Trang

 • Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã Sặp Vạt khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Ngày 26/12/2017, HĐND xã Sặp Vạt tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã Sặp Vạt khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thế Sang - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy dự kỳ họp.

  Tại kỳ họp đại biểu được nghe UBND xã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2017 xã Sặp Vạt đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Về sản xuất nông nghiệp, lúa xuân thực hiện được 76 ha đạt 98,7% kế hoạch, năng suất ước đạt 56-58 tạ/ha, sản lượng ước đạt 93,61%. Trong năm tổng diện tích cây ăn quả là 304,2 ha đạt 84%, tăng 62,2 ha so với năm 2016, tổng đàn gia súc, gia cầm trong năm tăng cả về số lượng và đàn, trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Lâm nghiệp duy trì 2.835 ha diện tích đất lâm nghiệp hiện còn. Các lĩnh vực tài nguyên môi trường, công tác thủy lợi, phòng, chống lũ bão luôn được quan tâm. Tài chính tín dụng ước thực hiện tổng thu ngân sách xã đạt 5,089 tỷ đồng đạt 112,8% so với dự toán giao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, sự nghiệp giáo dục, y tế có chiều hướng chuyển biến rõ nét, phương thức lề lối làm việc của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thông qua các tờ trình và dự thảo nghị Quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách năm 2018. Các báo cáo của Thường trực HĐND, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, báo cáo thẩm tra của ban kinh tế, ban pháp chế,... được báo cáo tại kỳ họp. Thảo luận tại kỳ họp đã có 5 ý kiến, kiến nghị, phản ánh về các nội dung đền bù thiệt hại tài sản do mưa lũ của một số hộ dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều hộ dân chưa được nhận tiền đền bù trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông nông thôn trong chương trình nông thôn mới,...

  Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu dự kỳ họp đã được Chủ tịch HĐND xã tiếp thu và trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, còn những nội dung vượt thẩm quyền xã sẽ tiếp thu và trình lên cấp trên giải quyết.

  Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nghị quyết về dự toán ngân sách xã năm 2018, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2018.

                                                                                                            Hoàng Trang

 • Phiên họp thứ 18 - UBND xã Mường Lựm khóa XX

  Sáng ngày 11/12/2017, UBND xã Mường Lựm tổ chức Phiên họp thứ 18 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017. Đồng chí Hà Đức Mưu - Chủ tịch UBND xã chủ trì Phiên họp. 

   

  Đồng chí Hà Đức Mưu - Chủ tịch UBND xã chủ trì Phiên họp

  Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 11/2017, các ý kiến nhất trí với nhận định, trong tháng 11 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn hướng dẫn nhân dân làm cây vụ đông, làm cỏ bón phân cho các loại cây trên nương như sắn, các loại cây khác. Tính đến tháng 11/2017, tổng diện tích cây ăn quả đạt 86,84 ha. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện  kế hoạch trồng rau vụ đông, cây ăn quả năm 2017 theo kế hoạch như dự án hỗ trợ cây ăn quả ở 2 bản TĐC (Na Bản và Na Ngua), mô hình trồng cây chanh leo. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, thu ngân sách trên địa bàn 448.423.760, tổng chi 312.283.420. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm. Về giáo dục tổ chức chỉ đạo các trường duy trì tốt việc dậy và học, làm tốt công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, học sinh vận động các em đến trường đầy đủ, không được bỏ học. Trong tháng, trạm y tế đã tiêm chủng cho 31 lượt người. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, UBND xã đã thành lập đoàn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII tại huyện Yên Châu đạt được 02 giải nhì, 02 giải ba.

  Cũng tại Phiên họp, đại diện ban quản lý các bản cũng đã đưa ra những ý kiến về những nội dung còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương để các ban ngành chuyên môn của xã và đại biểu cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể.

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Hà Đức Mưu - Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 12: Thứ nhất: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cây vụ đông đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các ổ dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn, trường hợp có dịch tái phát xảy ra phải có kế hoạch chống dịch và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Làm tốt công tác phòng chống rét cho gia xúc, gia cầm trong mùa đông. Thứ hai: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa, thường xuyên kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

  Lừ Văn Hùng (UBND xã Mường Lựm)

   

   

   

   

 • Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Hặc sau kỳ họp HĐND tỉnh Sơn La lần thứ 5

  Sáng 27/12/2017, đồng chí Quản Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV ứng cử tại huyện Yên Châu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Hặc.

  Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; thông tin đến các cử tri xã Chiềng Hặc về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XIV. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri xã Chiềng Hặc đã có 4 ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND các cấp về những nội dung: Đầu tư, nâng cấp đường giao thông, công trình nước sinh hoạt, nâng cấp nước sinh hoạt tại các bản Hang Hóc, Bó Kiếng, bản Cang,… kịp thời giải quyết những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý đất ở và đất sản xuất; giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; cơ chế, chính sách để phát triển mạnh thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm nông sản cho bà con. Cử tri Mùa A Páo - Trưởng bản Hang Hóc, xã Chiềng Hặc nói: Thay mặt cho nhân dân bản Hang Hóc đề nghị với xã, huyện, tỉnh quan tâm và kéo điện cho bản, hiện tại điện phải kéo mượn từ bản Khấu Khoang (Mường Lựm) và không đủ để phục vụ sinh hoạt. Đề nghị nhà nước hỗ trợ xây dựng hạ tầng trong chương trình nông thôn mới như cái cầu trung tâm bản xuống cấp rất khó khăn trong đi lại, đặc biệt là mùa mưa, con cháu đi học.

  Những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo huyện Yên Châu trực tiếp trao đổi, giải thích và làm rõ tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp tiếp thu, tổng hợp, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, các ngành chức năng của huyện Yên Châu, xã Chiềng Hặc tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, kịp thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị người dân nhằm có giải pháp giải quyết kịp thời.  

  Lừ Chương

   

 • Kỳ họp thứ 5 - HĐND xã Chiềng Tương

  Sáng ngày 26/12/2017, HĐND xã Chiềng Tương khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh  6 tháng cuối năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Hùng - Trưởng Công an huyện Yên Châu, huyện ủy viên phụ trách xã Chiềng Tương, cùng đoàn công tác của huyện.

  Trong 6 tháng cuối năm 2017 kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Về nông nghiệp: Tổng diện tích gieo cấy lúa nước 16,5 ha, đạt 100% kế hoạch, lúa nương 200 ha đạt 100% kế hoạch; tổng diện tích ngô trên nương 1.549,3 ha đạt 100% kế hoạch; cây ăn quả 223,7 ha, đạt 100% kế hoạch; rau, củ quả 40ha đạt 100% ha theo kế hoạch; cây dong giềng 9,9 ha đạt 100% theo kế hoạch; cây cải dầu 30 ha nhân dân đã thâm canh tăng vụ, gieo trồng được 19,5 đạt 65% theo kế hoạch và diện tích được giao; cây sắn 28,6 ha đạt 100% theo kế hoạch; cây chanh gieo trồng được 5ha/5ha và đã thu hoạch xong. Về phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia https://www.cialissansordonnancefr24.com/generique-cialis/ cầm: Tổng đàn trâu 1.565 con, đạt 100% kế hoạch; đàn bò 430 con tính hết năm 2017 tăng lên 450 con đạt 101% kế hoạch; đàn ngựa 8 con đạt 100% theo kế hoạch; đàn lợn 3.805 con tăng 66 con tăng 176% kế hoạch; đàn dê 341 con cuối năm tăng 24 con tăng 0,9% kế hoạch; đàn chó 870 con đạt 4,1% kế hoạch, tổng đàn gia cầm 9.791 con cuối năm tăng 80 con tăng 1,7% kế hoạch,... Về đầu tư xây dựng cơ bản, kiên cố hóa giao thông nông thôn: Mở mới các tuyến đường bê tông nông thôn tại bản Pa Kha 1 đến trung tâm trường mầm non Hoa Đào (đang thi công)Về lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thủ tục tiếp nhận và trả kết quả ở bộ phận một cửa đã và đang được thực hiện có hiệu quả; các phong trào văn nghệ - thể thao được đẩy mạnh UBND xã đã chỉ đạo ban văn hóa tổ chức thành lập đội và tham gia Đại hội Thể dục – Thể thao lần thứ VII huyện Yên Châu và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

  Tại kỳ họp đã tập trung chỉ đạo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá và bền vững tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả. Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp như các cây trên nương. Tăng cường giữ mỗi liên hệ mật thiết giữa các tầng lớp nhân dân. Chuẩn bị giống, vật tư, phân bón cho mùa thu - đông; tập trung gieo trồng đảm bảo đúng thời vụ và chăm sóc các loại cây trên nương; triển khai kế hoạch sản xuất cây vụ đông - xuân năm 2017 - 2018, thực hiện tốt công tác phòng, chống sâu bệnh cho cây trồng. Nâng cao chất lượng nguồn lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của nhân dân, quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  Cũng tại kỳ họp, đã có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, đã được đại biểu HĐND xã tiếp thu và trả lời thỏa đáng. Các ý kiến tập trung chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường, Nông lâm, Giao thông - Thủy lợi, các chế độ chính sách của nhân dân và các chế độ liên quan đến bảo hiểm y tế, các tủ thuốc cơ sở.

  Tại kỳ họp, đồng chí Tếnh Thành Đô - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, yếu kém trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân về kỳ họp và việc nắm bắt thông tin ở cơ sở của các tổ đại biểu HĐND 9/9 bản. Đề nghị các ban, ngành tổ chức chính trị xã hội các xã tiếp tục cố gắng tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018.

  Lò Văn Minh (UBND xã Chiềng Tương)

 • Phiên họp thứ 18 - UBND xã Viêng Lán khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Sáng ngày 08/01/2018, tại nhà văn hóa trung tâm xã, UBND xã Viêng Lán khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Phiên họp thứ 18 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2018. Dự Phiên họp, có đồng chí Vì Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể xã; trưởng bản 9/9 bản, đại diện trạm y tế, cán bộ phụ trách địa bàn.

  Năm 2017, tổng diện tích gieo cấy lúa chiêm xuân 56,1 ha, đạt 96,2 kế hoạch; cây trên nương tổng diện tích gieo trồng theo kế hoạch là: 288 ha, nhân dân đã gieo trồng được 261,5 ha đạt 94,7%. Về phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm: Tổng đàn trâu 340 con, đàn bò 911 con, đàn lợn 517 con, đàn dê 466 con; đàn gia cầm các loại 14.270 con. Về đầu tư xây dựng cơ bản, kiên cố hóa giao thông nông thôn: Đã và đang thi công 8 công trình (công trình nhà văn hóa trung tâm xã, đường bê tông bản Nà Và 2, Huổi Qua, Khúm Hiền, Kho Vàng, Na Cóc, Huổi Hẹ 2.393 m, nhà văn hóa bản Sốp Hẹ). Về lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thủ tục tiếp nhận và trả kết quả ở bộ phận một cửa đã và đang được thực hiện có hiệu quả; các phong trào văn nghệ - thể thao được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

  Thảo luận tại phiên họp có 08 ý kiến, tập trung vào công tác sản xuất, chỉ đạo khơi thông các tuyến mương tại các cánh đồng.

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Hà Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã tiếp thu những ý kiến thảo luận tại phiên họp và đồng thời yêu cầu các ban, ngành, các đơn vị, ban quản lý các bản nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với các đoàn thể giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại vướng mắc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018.

                                                                                UBND xã Viêng Lán

 • UBND xã Chiềng Khoi tổ chức Phiên họp thứ 18 - UBND xã khóa XX

  Sáng ngày 28/12/2017, UBND xã Chiềng Khoi tổ chức Phiên họp thứ 18 - UBND xã khóa XX, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 12/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018. Đồng chí Mè Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã chủ trì Phiên họp.  

  Đồng chí Mè Văn Hồng -  Chủ tịch UBND xã chủ trì Phiên họp

  Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 12/2017, các ý kiến nhất trí với nhận định, trong tháng 12 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo trồng, chăm sóc 220 ha cây vụ đông, tiếp tục chăm sóc 21 ha mía; chăm sóc, bảo vệ tốt 1.800 ha rừng. Công tác thú y: Chỉ đạo tiêm phòng dịch lở mồm long móng = 1500 liều vác xin cho trâu, bò; tiêm phòng dịch tụ huyết trùng = 1.300 liều vác xin tương đương 1.300 con gia cầm. Lĩnh vực giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản: Vận động nhân dân tu sửa đường giao thông trong mùa khô. Công tác giải phóng mặt bằng mương Na Ke được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tài chính ngân sách: Chỉ đạo thu nguồn quỹ công ích, các nguồn thu khác còn tồn. Lĩnh vực y tế: Tổ chức khám chữa bệnh cho 517 lượt bệnh nhân ngoại trú. Lĩnh vực giáo dục: Duy trì sĩ số 578 học sinh ở 3 bậc học. Kết quả xét gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa: Đạt 471/669 hộ = 70,4%. Công tác cải cách thủ tục hành chính, trong tháng chứng thực bản sao 117 trường hợp, đăng ký kết hôn 2 trường hợp. Công tác tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật 6/6 bản với 661 lượt người nghe, tiếp thu. Công tác quốc phòng, an ninh: Chuyển khẩu 01 trường hợp, nhập khẩu 03 trường hợp, nhập sinh 04 trường hợp, cấp giấy giới thiệu 20 trường hợp, cấp, đổi sổ hộ khẩu 01 trường hợp.

  Cũng tại Phiên họp, đại diện các ngành, ban quản lý các bản cũng đã đưa ra những ý kiến về những nội dung còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương để các ban ngành chuyên môn của xã và đại biểu cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể.

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Mè Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 01/2018: Tiếp tục vận động nhân dân chủ động nạo vét kênh mương nội đồng, chủ động giống, chuẩn bị đất gieo trồng lúa chiêm xuân, chăm tốt cây rau đậu vụ đông, chăm sóc tốt diện tích mía hiện có; Chủ động, làm tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng khu mương Na ke; Tiếp tục rà soát cấp đất bỏ sót cho nhân dân; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhân dân khai thác tận thu củi khu rừng trồng các hộ gia đình; Đề nghị các ngành, các cơ quan, đơn vị nợ hồ sơ, chứng từ về xây dựng cơ bản, chứng từ về thực hiện các nhiệm vụ chi trong năm 2017, các ngành chủ động lập chứng từ chi thực tế xong trước ngày 29/12/2017 để kết thúc nhiệm vụ thu, chi theo dự toán năm 2017; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa, du lịch, thường xuyên kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm pháp Luật trên địa bàn xã.

                                                                                                        Hà Đức Tiện

   

 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX tại xã Mường Lựm

  Sáng ngày 16/11/2017, tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại bản xã Mường Lựm. Trước kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Thay mặt tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện, đồng chí Hà Đình Thái - Trưởng Ban kinh tế xã hội, đại diện tổ đại biểu số 04 ứng cử tại xã đã báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tổ đại biểu cũng đã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4.

  Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Mường Lựm

  Tại Hội nghị, có 9 ý kiến, các nội dung ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, kế hoạch đầu tư, xây dựng đường nông thôn, hệ thống kênh mương xuống cấp đề nghị tu sửa, đầu tư nâng cấp đường từ xã đến các bản vùng cao.... Các ý kiến được Thường trực UBND xã trả lời và một số ý kiến đã được tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu và chuyển Thường trực HĐND, UBND huyện sẽ có ý kiến trả lời sau.

                                                                        Lừ Văn Hùng (UBND xã Mường Lựm)

 • Nâng cao hiệu quả của hoạt động tiếp xúc cử tri

  Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu HĐND huyện đã chú trọng công tác xây dựng kế hoạch và triển khai chỉ đạo hoạt động tiếp xúc cử tri, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri kịp thời, hoạt động tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND được thực hiện khá nghiêm túc theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo luật định, tổ đã chủ động lựa chọn tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các cơ sở bản để có thể trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến kỳ họp.

  Với mục đích như trên, ngày 23/11/2017, tổ đại biểu số 8 - HĐND huyện đã tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX tại bản Trạm Hốc, xã Chiềng On và trung tâm xã Yên Sơn. Tại hội nghị, sau khi thông báo đến cử tri về thời gian, mục đích, nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX, tổ đã báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã trong những đợt tiếp xúc trước. Các đại biểu HĐND cũng chủ động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cử tri ở các cơ sở,… qua đó kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổng hợp kiến nghị với HĐND và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức tại các bản và thậm chí đến các khu dân cư và được thông báo rộng rãi đến nhân dân về thời gian, địa điểm, nội dung. Nhờ vậy, các buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Đến với các buổi tiếp xúc cử tri, nhân dân cũng đã mạnh dạn đề đạt tâm tư, nguyện vọng của mình. Anh Vì Văn Ná - Bí thư chi bộ bản Trạm Hốc, xã Chiềng On nói: Đại diện cho nhân dân bản Trạm Hốc, tôi muốn đề đạt đến đại biểu HĐND xã, HĐND huyện vấn đề thứ nhất là quy hoạch đất thổ cư cho bản, hiện nay dân bản thiếu đất ở nên mong muốn cấp trên xem xét quy hoạch đất trên làm đất thổ cư cho dân. Vấn đề thứ hai, mong muốn nhà nước hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà văn hóa bản được đầu tư từ năm 2007, đến nay đã xuống cấp, dân cư lại đông. Vấn đề thứ ba nữa là nhà nước có chính sách hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công, nhiều hộ gia đình đã vay mượn tiền về để làm nhà rồi nhưng bây giờ vẫn chưa nhận được chế độ hỗ trợ. Cử tri Vì Văn Tiến, xã Yên Sơn cũng đề nghị: Đề nghị nâng cấp tuyến đường từ bản Kim Sơn 1 đến bản Cò Chịa để thuận tiện cho cả 3 xã Chiềng On, Yên Sơn và Phiêng Khoài lưu thông hàng hóa, vận chuyển nông sản.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Ngoài ra, cử tri của các bản trên địa bàn 2 xã đã kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND những ý kiến liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, điện đường trường trạm, chế độ chính sách,... Nhìn chung, các ý kiến của cử tri đều sát thực với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí Mè Duy Chinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tổ trưởng tổ đại biểu số 8 - HĐND huyện nói: Qua tiếp xúc, đã có nhiều ý kiến của mọi tầng lớp từ nhân dân, cán bộ công chức cấp xã, ngành, nhà trường, trạm y tế, bộ đội biên phòng. Các ý kiến của cử tri dần dần đã có chất lượng hơn. Ví dụ, ở xã Yên Sơn các ý kiến đã không đề cập đến các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp xã, mà chỉ nêu các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện, liên quan đến cấp huyện giải quyết, rất chúng và rất trọng tâm. Phản ảnh trung thực những tâm tư nguyện vọng của xã trong năm vừa qua.

  Tại các buổi tiếp xúc cử tri đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện chính quyền cấp xã và đại biểu HĐND đối thoại, trả lời đầy đủ, xác đáng, số còn lại được tiếp thu, tổng hợp và báo cáo tại kỳ họp thứ 5 - HĐND khóa XX. Để nâng cao, chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian tới, trước và sau các kỳ họp HĐND, tổ đại biểu số 8 HĐND huyện chủ động báo cáo với cử tri về hoạt động của tổ và xin ý kiến đánh giá, góp ý của cử tri về những thiếu xót, hạn chế trong các hoạt động của tổ để từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp hơn,... góp phần giải quyết kịp thời, đầy đủ ý kiến chính đáng của cử tri, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri, nâng cao vai trò của người đại biểu HĐND trong giai đoạn hiện nay.

  Trần Sơn

   

 • Phiên họp thứ 17 - UBND xã Chiềng Khoi khóa XX

  Sáng ngày 27/11/2017, UBND xã Chiềng Khoi tổ chức Phiên họp thứ 17 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017. Đồng chí Mè Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã chủ trì Phiên họp.  

   

  Toàn cảnh Phiên họp

  Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 11/2017, các ý kiến nhất trí với nhận định, trong tháng 11 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo trồng, chăm sóc 220 ha cây vụ đông, tiếp tục chăm sóc 21 ha mía. Công tác thú y: Chỉ đạo tiêm phòng dịch lở mồm long móng cả 2 mũi = 2.700 mũi tiêm cho 1.200 con trâu, bò; tiêm phòng dịch tụ huyết trùng 1.370 liều dùng tương đương 1.370 con gia cầm và 19.350 liều thuốc phòng dịch Niucatson cho đàn gia cầm 6/6 bản được tiêm phòng dịch. Lĩnh vực giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản: Vận động nhân dân hiến đất làm đường đi vào khu quy hoạch trụ sở UBND xã mới, sớm giao mặt bằng cho doanh nghiệp Tuấn Hương thi công. Công tác giải phóng mặt bằng mương Na Ke được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tài chính ngân sách: Chỉ đạo thu nguồn quỹ công ích, các nguồn thu khác còn tồn. Lĩnh vực Y tế: Tổ chức khám chữa bệnh cho 517 lượt bệnh nhân ngoại trú. Lĩnh vực Giáo dục: Duy trì sĩ số 578 học sinh ở 3 bậc học. Kết quả xét gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa: Đạt 471/669 hộ = 70,4%. Nhiệm vụ cải cách hành chính, trong tháng chứng thực bản sao 117 trường hợp, đăng ký kết hôn 2 trường hợp.

  Cũng tại Phiên họp, đại diện các ngành, ban quản lý các bản cũng đã đưa ra những ý kiến về những nội dung còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương để các ban ngành chuyên môn của xã và đại biểu cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể.

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Mè Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 12/2017 đó là: Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục vận động nhân dân trồng cây rau đậu vụ đông, chăm sóc tốt diện tích mía hiện có. Lĩnh vực xây dựng cơ bản: Chủ động, làm tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng đường vào khu trụ sở UBND xã mới và mương Na ke. Lĩnh vực đất đai: Tiếp tục rà soát cấp đất bỏ sót cho nhân dân. Về lâm nghiệp: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhân dân khai thác tận thu củi khu rừng trồng các hộ gia đình. Về tài chính ngân sách: Đề nghị các ngành, các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ, chừng từ về xây dựng, chứng từ về thực hiện các nhiệm vụ chi trong năm 2017, các ngành chủ động lập chứng từ chi thực tế xong trước ngày 15/12/2017. Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ V - HĐND xã, giao cho các ngành chủ động, thực hiện đúng kế hoạch của Thường trực HĐND xã. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa, thường xuyên kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn xã.

                                                                                                                                                  Hà Đức Tiện (UBND xã Chiềng Khoi)

   

   

   

   

 • Chiềng On hướng tới Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX

  Một trong những nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX tới đây là kỳ họp sẽ quyết nghị các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện trong năm 2018. Là một xã biên giới còn gặp nhiều khó khăn, người dân trên địa bàn xã Chiềng On rất kỳ vọng vào các chính sách, kế hoạch được thông qua sát với thực tế tại địa phương, thực sự  tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã, huyện; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải thiện đời sống người dân trong xã cũng như trong huyện. Đồng chí Sồng A Dia -Chủ tịch UBND xã Chiềng On chia sẻ: Bản thân tôi có mong muốn là đề nghị HĐND huyện quan tâm đến các xã nói chung và đặc biệt là xã Chiềng On nói riêng về cơ sở vật chất, trường, trạm và các tuyến đường nông thôn liên xã, liên bản; thứ 2 đưa các nguồn vốn như chương trình 135 hay các nguồn vốn khác về hỗ trợ cho nhân dân từng bước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xóa được đói, giảm được nghèo.

  Hoàng Dương

 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX tại Thị trấn Yên Châu

  Chiều ngày 22/11/2017, Tổ đại biểu số 05 HĐND huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri tại Thị trấn. Dự hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị Trấn; các ban, ngành đoàn thể, cán bộ cơ quan Thị Trấn; Bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng, tiểu khu phó, trưởng ban Công tác Mặt trận, trưởng các đoàn thể của 6 tiểu khu; Trạm y tế; Ban giám hiệu 5 trường học; đại diện các gia đình của Tiểu khu 2, Tiểu khu 3.

  Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Thị trấn

  Thay mặt tổ đại biểu số 05 - HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy,Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy - Tổ trưởng tổ đại biểu số 05 ứng cử tại Thị Trấn đã báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện và thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX. Đồng thời, tổ đại biểu cũng đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND với cử tri sau Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện.

   

  Đồng chí Nguyễn Thế Sang - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND số 5 báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện và thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX

  Tại Hội nghị có tổng số 8 ý kiến, các nội dung ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực: Lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện; Chế độ khám, chữa bệnh cho đại biểu; Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; Đền bù giải phóng mặt bằng đường QL6 lên cầu Chiềng Khoi. Một số ý kiến được Thường trực UBND Thị Trấn trả lời còn một số ý kiến đã được tổ đại biểu tiếp thu và chuyển Thường trực HĐND, UBND huyện sẽ có ý kiến trả lời sau.

  Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Tổ trưởng tổ đại biểu số 5 HĐND huyện đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để kiến nghị lên HĐND tỉnh giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ và nhân dân Thị Trấn tiếp tục phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phấn đấu đưa Thị Trấn phát triển đi lên một cách toàn diện.

                                                                    Hoàng Thị Quế (UBND Thị Trấn)

 • Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

  Chiều ngày 21/12/2017, UBND huyện đã tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017). Đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và chúc  mừng.  

  Toàn cảnh buổi gặp mặt

  Tại buổi gặp mặt đồng chí Hà Như Huệ cũng đã thông tin tóm tắt đến các vị đại biểu những nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2017, cũng như tình hình trong nước, khu vực và thế giới. Đồng chí Quản Thị Dung ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp của cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn đã góp phần tạo nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt bề dày lịch sử. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế thế hệ cha, anh đồng chí nói: Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, có trình độ, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của huyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là quân đội trung thành của Đảng, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong huyện. Góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng huyện Yên Châu ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Nhân dịp này, UBND huyện đã trao 32 xuất quà cho các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện.

   Đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao quà cho các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện

     Hoàng Dương

 • Kỳ họp thứ 5 - HĐND Thị Trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Tại kỳ họp thứ 5 - HĐND Thị Trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu dự kỳ họp đã được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động, giám sát của Thường trực HĐND Thị Trấn năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND Thị Trấn khóa VI. Báo cáo tổng kết công tác thu - chi ngân sách năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, phân bổ ngân sách năm 2018; Theo đó, HĐND Thị Trấn đã thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát tại cơ sở, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ các đoàn thể thị trấn ban hành, giám sát thực hiện các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị trấn. Trong năm 2017, cơ cấu kinh tế tiếp tục được giữ vững, ổn định vượt và đạt các chỉ tiêu đã đề ra, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 4,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28,5 triệu đồng/người; 1.042 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường. Các chế độ chính sách cho các đối tượng được đảm bảo. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm thực hiện tốt. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định,…

  Toàn cảnh kỳ họp

  Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua các báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế về các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND Thị Trấn. Nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị Trấn trình bày, thông báo kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND Thị Trấn tại kỳ họp; các Nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND Thị Trấn năm 2018; Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND Thị Trấn. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với đại biểu Nguyễn Ngọc Quynh do di chuyển nơi cư trú và bầu ủy viên UBND Thị Trấn khóa VI.

  Thảo luận tại kỳ họp các đại biểu đều nhất trí cao với các chỉ tiêu, nghị quyết đã được thông qua, đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đưa ra phương hướng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2018 được tốt hơn. Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu liên quan đến công tác an sinh xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng cũng đã được đại diện UBND Thị Trấn tiếp thu, trả lời ngay tại kỳ họp.

  Nhân dịp này, đã có 01 tập thể và 04 cá nhân đã được HĐND Thị Trấn tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

  Hoàng Dương

 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX tại xã Chiềng Sàng

  Sáng ngày 10/11/2017, tổ đại biểu số 07 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại bản Chiềng Sàng, xã Chiềng Sàng. Thay mặt tổ đại biểu số 07 - HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại diện tổ đại biểu số 07 ứng cử tại xã đã báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tổ đại biểu cũng đã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4.

   

  Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Sàng

  Tại Hội nghị, có 8 ý kiến, các nội dung ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm, xây dựng đường nông thôn, thiếu nước tưới tiêu và hệ thống kênh mương xuống cấp đề nghị tu sửa. Các ý kiến được Thường trực UBND xã trả lời và một số ý kiến đã được tổ đại biểu tiếp thu và chuyển Thường trực HĐND, UBND huyện sẽ có ý kiến trả lời sau.

                                                                        Lừ Thị Anh (UBND xã Chiềng Sàng)

 • Yên Châu sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX

 • Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với nhân dân xã Mường Lựm năm 2017

  Sáng ngày 19/10/2017, đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã có buổi đối thoại với nhân dân xã Mường Lựm năm 2017. Dự buổi đối thoại còn có đồng chí Cầm Bình - Phó Ban dân vận Tỉnh ủy.

  Đ/c Quản Thị Dung - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Mường Lựm 

  Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo huyện đồng chí Quản Thị Dung đã thông tin tóm tắt những kết quả nổi bật của huyện nhà trong 9 tháng đầu năm 2017 với bà con nhân dân xã Mường Lựm. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu của xã Mường Lựm đã có tổng số 33 ý kiến thuộc 7 lĩnh vực, các ý kiến đề nghị đến những người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con nhân dân như sản xuất nông lâm nghiệp, giao thông, thủy lợi; tài nguyên môi trường, việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách; về cơ cấu thành phần dân tộc trong lãnh đạo xã, đầu tư xây dựng đường, điện,... Cũng tại buổi đối thoại, các đồng chí lãnh đạo huyện đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến đề xuất của người dân. Đối với những nội dung người dân trao đổi phản ánh thuộc thẩm quyền của huyện, đã được đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các các phòng ban chuyên môn liên quan làm rõ, trả lời cụ thể xác đáng ngay tại cuộc đối thoại.

  Cử tri xã Mường Lựm phát biểu ý kiến

  Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cảm ơn các ý kiến trao đổi, đề xuất thẳng thắn dân chủ của bà con đối với huyện. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần phải có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các cơ quan chuyên môn của UBND huyện nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

  Trần Sơn

 • Hội nghị tập huấn về quản lý luật phí, lệ phí năm 2015

  Sáng 19/7/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tập huấn về luật quản lý phí, lệ phí năm 2015. Dự tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo và kế toán của các cơ quan, đơn vị trực tiếp xây dựng đề án thu phí, lệ phí; cán bộ trực tiếp thu phí, lệ phí; lãnh đạo các xã, thị trấn.

  Luật phí, lệ phí năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn các nội dung cơ bản của Luật phí, lệ phí năm 2015; Nghị định 120/2015/NĐ-CP ngày 23/8/2015 của Chính phủ; hướng dẫn các nội dung cơ bản của các khoản phí chuyển sang giá, dịch vụ, bao gồm: Các khoản phí chuyển sang giá, dịch vụ không do nhà nước định giá; các khoản phí chuyển sang giá, dịch vụ do nhà nước định giá nhưng chưa quy định; hướng dẫn việc thu nộp, hạch toán thu nộp các khoản phí, lệ phí, phí chuyển sang giá, dịch vụ, gồm: Hóa đơn, chứng từ, biên lai, đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí trên sổ sách,...

  Thông qua Hội nghị tập huấn, đã góp phần trang bị cho các tổ chức, cá nhân thu phí nghiệp vụ về công tác quản lý phí, lệ phí, các loại phí chuyển sang giá dịch vụ. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, quản lý phí và lệ phí trên địa bàn.

   Trần Sơn, Khuất Lệ

 • Tổ đại biểu số 6 - Tiếp xúc cử tri xã Viêng Lán

  Ngày 4/7/2017, tại nhà văn hóa bản Sốp Hẹ, xã Viêng Lán tổ đại biểu số 6 -HĐND huyện Yên Châu do đồng chí Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng đã buổi tiếp xúc với cử tri xã Viêng Lán.

  Tại buổi tiếp xúc, trưởng bản Sốp Hẹ đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm của ban quản lý bản với tổ đại biểu. bản sốp Hẹ có tổng diện tích tự nhiên là 156,4ha với 53 hộ 183 nhân khẩu. Trong 6 tháng đầu năm Ban quản lý hợp tác xã chỉ đạo sản xuất lúa chiêm xuân tổng diện tích là 2,4 ha năng suất bình quân 60 tạ/ha, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất cây trên nương gieo trồng đúng thời vụ, chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy rừng và phòng chống bão lũ và ngăn chặn các hành vi vi phạm lâm luật. Tại buổi tiếp xúc các cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về các nội dung chủ yếu về: Việc tranh chấp đất đai địa giới 364 với xã Sặp Vạt; đề nghị hỗ trợ tu sửa nhà văn hóa bản Huổi Qua đã xuống cấp; bà con góp đất trồng cây cao su mong muốn huyện có chính sách hỗ trợ vốn cho bà con để phát triển kinh tế,.... Theo đó, đại diện chính quyền xã và Tổ đại biểu Số 6 - HĐND huyện Yên Châu cũng đã giải đáp những thắc mắc, những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Viêng Lán, đồng thời xin tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến          kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết trong thời gian tới.                                                                  

                                                            Hoàng Trang

   

 • Đồng chí Chá A Của, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Sơn La làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy

  Chiều ngày 29/10/2015, tại phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Đ/c Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy cùng lãnh đạo huyện Yên Châu làm việc với Đ/c Chá A Của, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Sơn La.

  Tại buổi làm việc Đ/c Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện. Theo đó tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giá trị sản xuất ước 9 tháng thực hiện được 721,7 tỷ đồng, đạt 73,6% so với kế hoạch. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng được chú trọng, trồng mới 240,36 ha rừng đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. Chương trình XDNTM được triển khai đồng bộ, toàn diện, đã cấp trên 3 nghìn tấn xi măng, hoàn thành 62 công trình với tổng chiều dài 19,48 km đường giao thông nội bản, tiểu khu. 01 xã đạt 14-18 tiêu chí, 2 xã đạt 9-13 tiêu chí, 7 xã đạt 5-7 tiêu chí, còn lại 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục và đào tạo với mạng lưới, quy mô ổn định, chất lượng dạy và học được nâng lên; toàn huyện có 66 trường, 20.202 học sinh, 13 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì và giữ vững  kết quả phổ cập giáo dục cho trẻ dưới 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, giữ vững không có sự việc bất ngờ sảy ra, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được tăng cường, toàn huyện có 66 chi, đảng bộ cơ sở, 283 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 49 chi bộ cơ sở, 17 đảng bộ cơ sở với 5.161 đảng viên. Tất cả các bản, trường, trạm đều có Chi bộ đảng.

  Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Chá A Của bầy tỏ niềm phấn khởi với những kết quả mà huyện ủy Yên Châu đạt được trong 9 tháng đầu năm 2015. Đ/c cũng nêu ra những vấn đề mà Ban thường vụ huyện ủy Yên Châu cần lưu ý trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đó là tiếp tục giải quyết kịp thời các điểm có tranh chấp đất đai trên địa bàn. Nắm chắc tình hình nội, ngoại biên,  thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chính sách dân tộc tiếp tục thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa. Chỉ đạo thực hiện tốt nấu ăn bán trú cho học sinh bán trú trên địa bàn.

   Lừ Chương

   

 • Bí thư huyện ủy làm việc với cán  bộ bản Pá khôm, xã Mường Lựm

  Chiều ngày 17/11/2015, đồng chí Quản Thị Dung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác của huyện Yên Châu đến thăm và làm việc với cán bộ bản Pa Khôm, xã Mường Lựm. Pá Khôm là một bản đặc biệt khó khăn của xã Mường Lựm với 31 hộ dân tộc Mông sinh sống, có 38 ha đất canh tác; thu nhập của bà con chủ yếu từ trồng ngô vụ xuân hè, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn 23 hộ thuộc diện nghèo, bản chưa được sử dụng điện quốc gia, thiếu nước sinh hoạt. Bản có gia đình ông Thào A Tống và Thào A Ký thực hiện thu hồi 1,728 ha đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang đất trồng rừng theo thông báo số 22/TB-UBND ngày  10/2/2015 của UBND tỉnh Sơn La. Hiện nay diện tích này đã trồng 3.000 cây Sơn Tra, cây sinh trưởng và phát triển tốt cây, tỷ lệ sống đạt 90%. UBND xã Mường Lựm giao 1,728 ha cây Sơn Tra này cho cộng đồng bản Pá Khôm quản lí và chăm sóc. Nhân dân bản Pá Khôm giữ nguyên hiện trạng đất canh tác sản xuất hiện nay mà bản đang quản lý để tổ chức sản xuất; chi bộ, Ban quản lý bản tuyên truyền vận động nhân dân đề cao tinh thần trách nhiệm của công dân, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, giữ gìn tốt an ninh, trật tự xã hội tại địa bàn.

   

  Nói chuyện với cán bộ bản, đồng chí Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy chia sẻ những khó khăn hiện nay của bản Pá Khôm, bày tỏ sự đồng tình với cách giải quyết của xã Mường Lựm sẽ cân đối đất trên bãi Giằng Câu để cấp bù 1,728 ha cho hộ ông Thào A Tống, Thào A Ký. Bãi Giằng Câu rộng 10,5ha, hiện nay có 23 hộ dân Pá Khôm canh tác. Giao cho các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo huyện để cùng với xã Mường Lựm tháo gỡ những khó khăn theo kiến nghị của  bản như:  Hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho 02 hộ thu hồi đất. Xem xét hỗ trợ làm đường ô tô lên bãi Giằng Câu con đường dài khoảng 1,5km, trong mùa khô năm 2015 - 2016, kiến nghị UBND huyện xem xét hạ thấp xuống 5m đỉnh dốc cao có chiều dài khoảng 25m, quãng đường còn lại nhân dân đóng góp để cải tạo, nâng cấp. Xây bể chứa nước ở đầu nguồn khoảng 2m3 và 01 bể khoảng 10 m3 để chủ động nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô của bản Pá Khôm.

    Trần Đóa, Hoàng Dương

   

 • Bí thư huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Viêng Lán

  Chiều ngày 16/11/2015, đ/c Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy, đ/c Trịnh Thế Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Viêng Lán để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2015.

  Theo báo cáo của Đảng ủy xã Viêng Lán từ đầu năm 2105 đến nay, với sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã cùng sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân, xã Viêng Lán. Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa vụ xuân đạt 6,2 tấn/ha; thu hoạch 320 ha ngô hè thu năng suất đạt 3,6 tấn/ha. Triển khai làm điểm công tác kiểm kê 1.767ha rừng. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay, xã đạt 6/17 tiêu chí. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công được xã quan tâm thực hiện tốt. Công tác giáo dục đào tạo, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và thông tin tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được quan tâm phát triển. Về lĩnh vực Quốc phòng an ninh, xã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao quân đầu năm. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác giải quyết đơn thư tố cáo của công dân được xã quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới được Đảng ủy tập trung chỉ đạo.

  Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh, tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Viêng Lán đã có ý kiến nêu nên một số khó khăn trong chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và đề nghị huyện  và các ngành chức năng  huyện quan tâm chỉ đạo tháo gỡ như: Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, mang tính tự phát; công nhân và các hộ gia đình góp đất trồng cây cao sư thiếu việc làm, thu nhập thấp đã ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân; cầu treo bản Huổi Qua, bản Kho vàng đã xuống cấp cần phải sửa chữa. Sau khi nghe các ý kiến của  lãnh đạo xã, các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo các ngành chức năng huyện đã có ý kiến chỉ đạo, phân tích đưa ra những ý kiến sát thực, phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thời gian tới.

  Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả xã Viêng Lán đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh 9 tháng năm 2015. Đồng chí Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ đề nghị xã cần tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới và lãnh đạo địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

                                        Trần Đóa - Phạm Tuyết

 • Lễ công bố Quyết định phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Pằn

  Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; chiều ngày 14/7/2017, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử đối với bà Trần Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Chiềng Pằn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Pằn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đối với bà Lò Thị Nhung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Pằn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chiềng Pằn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy; đồng chí Đinh Công Bằng - Phó trưởng phòng Nội vụ và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Pằn.

  Trao Quyết định và Nghị quyết phê chuẩn các chức danh cho đồng chí Trần Thị Hà và đồng chí Lò Thị Nhung, đồng chí Nguyễn Văn Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy chúc mừng 02 đồng chí, đồng thời, đồng chí mong muốn hai đồng chí nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Trần Thị Hà hứa sẽ tiếp tục cố gắng phát huy, không ngừng học tập và làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hết mình để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

  Đ/c Nguyễn Văn Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy trao Quyết định cho đ/c Trần Thị Hà và đ/c Lò Thị Nhung

  Lò Thị Hương (UBND xã Chiềng Pằn)

 • Phiên họp thứ 14 - UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 9/8/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Phiên họp thứ 14 - UBND huyện khóa XX, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017. Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp. 

  Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp

  Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 7/2017, các ý kiến nhất trí với nhận định, trong tháng 7 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân gieo cấy đúng khung thời vụ 1.070 ha lúa vụ mùa, làm cỏ, bón phân cho 18.225 ha cây trồng trên nương. Ra quân đợt 2, trồng 42 ha cây ăn quả trên đèo Chiềng Đông. Đến cuối tháng 7/2017, toàn huyện đã trồng mới 870 ha cây ăn quả, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, thu ngân sách trên địa bàn 6,7 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm. Ngành giáo dục tổ chức chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc khai giảng năm học mới. Hoạt động khám chữa bệnh cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Trong tháng, ngành y tế đã khám cho 9.188 lượt bệnh nhân. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Chi trả trợ cấp ưu đãi kịp thời cho 332 đối tượng người có công với số tiền là 590 triệu, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn,...

  Cũng tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn cũng đã đưa ra những ý kiến về những nội dung còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương để các cơ quan chuyên môn của huyện và đại biểu cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể.

  Kết luận Phiên họp, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 8: Thứ nhất, là rà soát hộ nghèo, đề nghị các xã thị trấn quan tâm khi ban hành kế hoạch chính thức bởi đây là một tiêu trí để phản ánh mức sống, thu nhập, tình hình của nhân dân, nếu ta đánh giá sai hay không chính xác sẽ liên quan tới rất nhiều vấn đề. Thứ hai, là về cải cách hành chính, đã tăng cường cán bộ cho nội dung này, đề nghị phòng Nội vụ đôn đốc các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trước hết là cải cách về thủ tục hành chính và quan tâm xử lý văn bản trên hệ thống, rất nhiều văn bản còn tồn đọng chưa được xử lý.

  Trần Sơn

           

   

 • Kỳ họp thứ 4  - HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Trong các ngày 27, 28/6/2017, HĐND huyện Yên Châu khóa XX đã tổ chức Kỳ họp thứ 4. Tại Kỳ họp đại biểu HĐND huyện đã thảo luận vào các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu  trong 6 tháng cuối  năm 2017. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2017, những kiến nghị với HĐND, UBND và đại biểu HĐND. Báo cáo tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 qua hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu trước kỳ họp. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND huyện. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện. Các dự thảo Nghị quyết về các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại 6 tháng cuối năm 2017 dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017. Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2016. Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2016, Nghị quyết phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư năm 2018. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Châu và đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Phiêng Khoài. Dự thảo Nghị quyết về chương trình  giám sát của HĐND huyện năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

  Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến mùa vụ, tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp và tiến độ triển khai một số công trình, gây thiệt hại về người và tài sản. Song với sự nỗ lực và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính từ huyện đến cơ sở, nhân dân tích cực sáng tạo trong lao động trong 6 tháng đầu năm huyện Yên Châu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nền kinh tế có sự phát triển tốt, chuyển đổi diện tích cây lương thực sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao đang được nhân rộng, cải cách hành chính được quan tâm, các lĩnh vực xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường.

  Sản lượng thóc lúa vụ xuân ước đạt 4.290 tấn. Trồng trên 15.000 ha ngô xuân hè giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân diện tích ngô giảm là do nhân dân đã chuyển một số diện tích sang trồng cây ăn quả. Trồng mới  276 ha gồm nhãn, xoài, chuối, mận hậu, chanh leo. Sản lượng quả đạt thu trong 6 tháng đầu năm là 9.068 tấn, đạt 58,12% kế hoạch. Trồng trên 34 ha cây ăn quả trên đất dốc tại đèo Chiềng Đông, lập dự án trồng cây ăn quả trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch sinh thái tại bản Lao Khô I - xã Phiêng Khoài, với diện tích 100 ha. Phối hợp với Công ty Nafoods Tây Bắc tại Mộc Châu khảo sát địa bàn liên kết trồng cây chanh leo tại xã Mường Lựm, với quy mô diện tích 10 ha. Liên kết với Công ty Agricare Việt Nam xuất khẩu 4,5 tấn xoài sang Úc. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 14.266 triệu đồng, bằng 39,38% dự toán tỉnh giao. Tổ chức thành công Ngày hội xoài Yên Châu và Phiên chợ vùng cao tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện giáp biên của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này, các đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện,  đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện đều nhận được phiếu chất vấn của đại biểu HĐND huyện về chuyển biến sau 8 năm thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các địa phương trên địa bàn huyện trong thực hiện cải cách hành chính. Cử tri xã Phiêng Khoài đề nghị UBND huyện trả lời về việc bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thủy lợi tưới ẩm tại xã Phiêng Khoài.  Cử tri đề cập đến tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ tràn lan không đúng liều lượng, không đúng quy định và chưa thực hiện thu gom, xử lý bao bì sau sử dụng đang là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân. Tình trạng sinh con thứ 3 và tảo hôn tăng so với cùng kỳ năm trước, UBND huyện có giải pháp gì để giảm tình trạng này. Phiên chất vấn của đại biểu HĐND huyện và phần trả lời chất vấn của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Kỳ họp thứ 4 này được chủ tọa Kỳ họp đồng chí Quản Thị  Dung đánh giá là chất lượng, những ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn đều trọng tâm, người trả lời chất vấn đã trả lời thẳng nội dung mà cử tri quan tâm không vòng vo, nhận rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Đặc biệt có phần trao đổi trực tiếp của đại biểu tại kỳ họp để yêu cầu người trả lời làm rõ thêm nội dung mà người chất vấn cho là chưa thỏa đáng điều đó cho thấy đại  biểu HĐND huyện đã rất có trách nhiệm với cử tri, điều mà cử tri kỳ vọng đó là thực hiện lời hứa sau kỳ họp, các đồng chí trả lời chất vấn đều đã đưa ra lộ trình giải quyết thuyết phục đại biểu HĐND.

  Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND huyện cũng đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Bình Yên do chuyển công tác. Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 4  - HĐND huyện khóa XX, sau khi nghe và thảo luận vào Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về miễn nhiệm ủy viên UBND huyện do được nghỉ chế độ hưu trí và chuyển công tác, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại biểu HĐND huyện dự kKỳ họp thứ 4 đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên ủy ban đối với ông Hoàng Văn Lửa do được nghỉ chế độ hưu trí và ông Quàng Văn Thăng do chuyển công tác. Bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên ủy ban đối với ông Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó phòng Nội vụ dự kiến vị trí sau khi bầu là Trưởng phòng Nội vụ, bầu bổ sung ông Trần Đức Hinh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện vào ủy viên UBND huyện khóa XX theo quy định của Luật Chính quyền địa phương.

  Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Yên Châu đã thông qua 15 Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội và hoạt động của hội đồng nhân dân. Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành nội  dung chương trình đề ra. Đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc Kỳ họp.

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La sau Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV

  Sáng ngày 26/7/2017, tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La ứng cử tại huyện Yên Châu có buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Châu. Tại Hội nghị, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đại diện cho tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La thông báo nhanh với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV. Trong không khí dân chủ cởi mở, các cử tri dự Hội nghị đã bày tỏ phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV, tin tưởng vào những quyết sách đã được thông qua sẽ tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Yên Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung ngày càng phát triển. Đồng thời, kiến nghị với HĐND tỉnh một số nội dung như: Cần có hỗ trợ kinh phí cho các đồng chí làm công tác Đảng và các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra các xã, thị trấn; sớm chi trả số tiền hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; cần giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm về lâm luật, có chế độ hỗ trợ, giúp đỡ người dân góp đất trồng cây cao su, đề nghị tỉnh quan tâm và có chủ trương khảo sát và thi công tuyến đường từ xã Chiềng Khoi đến xã Phiêng Khoài để thu hút du lịch từ hồ Chiềng Khoi đến Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô. Đồng chí Vì Thị Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Châu có ý kiến: Nhà nước xem xét, hỗ trợ tiền thờ cúng liệt sỹ cho mỗi đối tượng là 500.000 đồng/năm, nay đề nghị nâng lên 1 triệu đồng/năm. Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là hỗ trợ nhà ở đối với người có công, thì đối với những hộ sửa nhà được hỗ trợ 20 triệu/hộ, làm nhà mới là 40 triệu/hộ. Tuy nhiên, nhiều cử tri cũng đã phản ánh: Vẫn có nhiều hộ gia đình chính sách đã gửi danh sách lên để được hỗ trợ những chưa được hỗ trợ, đề nghị sớm có chính sách để hỗ trợ gia đình chính sách, người có công sớm được sửa chữa nhà ở hoặc nhiều hộ chính sách đã sửa chữa nhà nhưng vẫn chưa được hỗ trợ.

  Đồng chí Quản Thị Dung - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Bí thư huyện ủy Yên Châu đại diện cho tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La đã giải đáp những thắc mắc, những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến khác để tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết như sau: Tiền hỗ trợ thờ cúng tăng từ 500.000/năm đến 1 triệu/năm thì nội dung này tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiếp thu và kiến nghị lên HĐND tỉnh, nội dung này cũng đã trình Chính phủ, còn nội dung về chính sách thì phụ thuộc vào việc cân đối chung trong việc thay đổi chính sách của Chính phủ. Với trách nhiệm của Đại biểu HĐND tỉnh, chúng tôi đã tiếp thu và kiến nghị đến tỉnh, nội dung theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì đối tượng chúng ta đã phê duyệt rồi, nhưng về kinh phí để hỗ trợ người có công cũng là nội dung rất trăn trở của tỉnh, theo các đại biểu đã biết thì tình trạng nợ công hiện nay rất là cao, nguồn lực của nhà nước cho công tác đảm bảo an sinh xã hội hiện nay Chính phủ chưa cân đối được vốn để bổ sung cho tỉnh Sơn La và để tỉnh bổ sung cho huyện, nội dung này vẫn được tiếp tục kiến nghị.

  Lừ Chương

 • Chiến dịch truyền thông về thực hiện bình đẳng giới và huệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2017

  Sáng ngày 20/6/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức chiến dịch truyền thông về thực hiện bình đẳng giới và huệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu phát động chiến dịch.

  Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu phát động chiến dịch

  Năm 2014, Sơn La là 1 trong 10 tỉnh của Việt Nam có tỷ số sinh cao 114,4 bé trai/100 bé gái, đặc biệt trong năm 2016 tỷ số này đã tăng lên 117 bé trai /100 bé gái. Đáng báo động là tình trạng chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh sảy ra ở khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, kể cả nông thôn và thành thị. Tại huyện Yên Châu qua nhiều năm triển khai và tổ chức thực hiện, mục tiêu Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên luôn duy trì ở mức 1,2%, tỷ lệ giảm sinh từ 0,3-0,4%; có nhiều bản trên 10 năm liền không có người vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, cũng như địa phương khác trong tỉnh, tỷ lệ chênh lệch giới tính tại huyện Yên Châu đang có xu hướng ngày càng gia tăng; cụ thể năm 2014 là gần 107 bé trai/100 bé gái, năm 2015 tỷ số này là 108/100 bé gái, đến năm 2016 tỷ số này tăng lên 113/100 bé gái; 5 tháng đầu năm 2017 số trẻ sinh ra có sự chênh lệch nhiều giữa nam và nữ, trong tổng số 538 trẻ được sinh ra có 294 trẻ nam và 244 trẻ nữ. Tỷ số là gần 120 nam/100 nữ. Tại Chiến dịch truyền thông về thực hiện bình đẳng giới và huệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên cung cấp thông tin về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh cho cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội từ huyện đến cơ sở. Triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi thái độ và hành vi của các nhóm đối tượng như các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, người đứng đầu dòng họ, người cao tuổi, người uy tín trong cộng đồng.

  Cũng tại buổi truyền thông, phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Yên Châu cũng ký kết không lựa chọn giới tính thai nhi với các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn huyện Yên Châu với nội dung: Không để đơn vị mình quản lý, phụ trách thực hiện tạo giới tính thai nhi, lựa chọn giới tính thai nhi, chẩn đoán, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng và phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính. Thực hiện tuyên truyền, vận động, tư vấn cho phụ nữ, các cặp vợ chồng, khách hàng không nên biết giới tính thai nhi trước khi sinh, không phân biệt giới tính thai nhi, không khinh nữ trọng nam. Tuyên truyền và phát hiện về vi phạm pháp luật của cán bộ y tế khi họ thực hiện xác định giới tính trước khi sinh và phá bỏ thai vì mục đích lựa chọn giới tính.

  Lừ Chương

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 của tổ đại biểu số 7 - HĐND huyện tại xã Chiềng Sàng

  Ngày 11/7/2017, tại nhà văn hóa bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng tổ đại biểu số 7 - HĐND huyện Yên Châu do đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Chiềng Sàng sau Kỳ họp thứ 4.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu số 7 đồng chí Lò Đức Việt thông báo đến cử tri kết quả của Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX và trả lời các ý kiến của cử tri trước Kỳ họp thứ 4. Tại buổi tiếp xúc các cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về các nội dung liên quan: Chia đất ruộng theo nhân khẩu, sử dụng quỹ khuyến học, quỹ phòng, chống thiên tai, tiền hỗ trợ làm nhà ở,... đại diện chính quyền xã và tổ đại biểu số 7 - HĐND huyện Yên Châu đã giải đáp những thắc mắc, ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Chiềng Sàng, đồng thời xin tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết trong thời gian tới.

                                                                      Lừ Thị Anh (UBND xã Chiềng Sàng)

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV tại xã Mường Lựm

  Sáng ngày 13/6/2017, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ  4 - HĐND tỉnh khóa XIV tại xã Mường Lựm, huyện Yên Châu. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện, các đại biểu trong Thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Mường Lựm. Tại Hội nghị, đại diện tổ đại biểu đã thông báo tóm tắt với cử tri xã Mường Lựm về dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

  Tại buổi tiếp xúc, cử tri của xã Mường Lựm đã có ý kiến, kiến nghị tập trung xoay quanh các vấn đề như: Đầu tư xây dựng điểm trường tại bản Pá Khôm; đầu tư các tuyến đường từ trung tâm xã đi các bản và sang xã Tân Lập, huyện Mộc Châu; sửa chữa nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 6 đến trung tâm xã nhiều đoạn đã bị xuống cấp,... Qua nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng chí Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến giao các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

  Trần Sơn

 • Phiên họp thứ 11 - UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 8/5/2017, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp thứ 11 - UBND huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai công tác trọng tâm tháng 5 năm 2017.

  Trong tháng 4/2017, các địa phương đã tập trung chăm sóc 780 ha diện tích lúa xuân, hiện lúa phát triển tốt, gieo trồng được 320 ha cây trên nương, thu hái được 50 tấn chè búp tươi, sản lượng mía ước đạt 77.916 tấn, chăm sóc 3.367 ha diện tích cây ăn quả đảm bảo quy trình kỹ thuật. Công tác phòng chống bệnh dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được quan tâm, trong tháng không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tài nguyên và môi trường, công tác tái định cư thuỷ điện Sơn La được chú trọng. Hoàn thành công tác tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 đảm bảo đúng tiến độ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện, giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm, văn hoá - thông tin - thể thao và du lịch có nhiều đổi mới. Công tác an sinh xã hội thực hiện tốt giải quyết trợ cấp ưu đãi người có công tháng 4/2017 đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho 334 đối tượng với tổng số tiền 593.326.000 đồng. Công tác quốc phòng, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp xảy ra; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tư pháp thực hiện hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại. Công tác cải cách hành được các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Đại biểu dự Phiên họp cũng đồng tình với nhận định đánh giá những tồn tại hạn chế dự dự thảo báo cáo đã nêu: Công tác tham mưu của một số cơ quan chuyên môn còn chậm, chưa kịp thời, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chưa thường xuyên, tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, vi phạm luật đất đai vẫn xảy ra.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 11 - UBND huyện khóa XX

  Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực, chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị các xã tổ chức trồng cây 19/5, số lượng cây trồng gắn với chăm sóc bảo vệ, tránh tình trạng như hiện nay. Liên quan đến việc giải quyết những tồn tại hạn chế, những vướng mắc tại cơ sở, đồng chí yêu cầu phải được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không đùn đẩy lên cấp trên. Đề nghị các cơ quan chuyên môn tập trung vào tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở, một số xã còn sợ trách nhiệm giải quyết thì sợ dân kiện nhưng mình làm đúng thì không có gì phải sợ đề nghị chúng ta phải quyết tâm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện gắn với giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, tăng cường công tác tuyên truyền sự kiện khánh thành di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào, quan tâm đến an ninh biên giới, an ninh nông thôn đảm bảo an toàn, về an toàn giao thông, đặc biệt là trung tâm xã Phiêng Khoài phối hợp giải tỏa vi phạm hành lang giao thông đường quốc lộ 6, quốc lộ 6c và tỉnh lộ 103 theo kế hoạch.

                      Hoàng Trang

   

 • Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

  Chiều ngày 31/5/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu chủ trì Hội nghị.

  Năm 2018, là năm bản lề, năm có ý nghĩa quan trong đối với việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi, cũng còn không ít những khó khăn, thách thức đặt ra cho năm 2018 là phải tập trung giải quyết. Để kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đảm tính khả thi và sát thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cần phải đánh giá tình hình kinh tế xã hội từ đầu năm 2017 đến nay trên địa bàn, ước thực hiện cả năm 2017. Việc xây dựng kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách nhà nước 2018 phải phù hợp với kế hoạch 5 năm 2016- 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả. Việc xây dựng dựng dự toán thu ngân sách năm 2018 phải căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán thu ngân sách trên địa bàn không kể thu tiền sử dụng đất, tăng tối thiếu 15% so với ước thực hiện năm 2017. Xây dựng dự toán chi ngân sách huyện năm 2018 phải căn cứ hệ thống tiêu chí, mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách được UBND tỉnh quyết định giai đoạn 2017 - 2020 và áp dụng cho năm 2018. Tiếp tục thực hiện, tính toán cân đối nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2018. Tại Hội nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ký kết với UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 phải được xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chính sách, chế độ hiện hành.

  Lừ Chương

 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư - HĐND huyện khóa XX tại xã Chiềng Pằn

  Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 12/5/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu tổ chức tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện trước và sau Kỳ họp thứ tư - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sáng ngày 23/5/2017, tổ đại biểu số 06 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Pằn. Tham dự Hội nghị có Thường thực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cán bộ, công chức, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác mặt trận bản, đại diện cử tri xã Chiềng Pằn.

  Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Vũ Thị Tuyết - Tổ trưởng tổ đại biểu số 06 ứng cử tại xã đã thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ tư - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của cử tri sau Kỳ họp thứ ba - HĐND huyện. Tại hội nghị, có 10 ý kiến, các nội dung ý kiến kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất, đường giao thông nông thôn, chế độ chính sách người có công và môi trường, trong đó có 06 ý kiến được UBND xã trả lời trực tiếp tại hội nghị và 04 ý kiến đã được tổ đại biểu tiếp thu và chuyển Thường trực HĐND, UBND huyện. Qua hội nghị các cử tri đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị với tổ đại biểu HĐND huyện.

   UBND xã Chiềng Pằn

   

   

 • Đồng chí Lường Trung Hiếu  - Phó Chủ tịch UBND huyện nắm bắt tình hình thi công, chuẩn bị khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài

  Chiều ngày 6/6/2017, đồng chí Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác đến nắm bắt tình hình thi công, chuẩn bị khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào và tiến độ việc trồng cây xanh khuôn viên khu di tích tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài. Đến nay, các hạng mục công trình tại khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khánh thành vào trung tuần tháng 7/2017. Công việc trang trí khuôn viên như trồng cây xanh cũng được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và chăm sóc tốt để cây phát triển tốt và đảm bảo tỷ lệ sống cao.

  Cũng trong dịp này, đồng chí Lường Trung Hiếu cùng đoàn công tác huyện Yên Châu đã đến thăm cán bộ và nhân dân bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài đồng chí bày tỏ niềm phấn khởi khi nghe bà con báo cáo về tình hình chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc của bản. Đồng chí cũng đề nghị nhân dân tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

  Lừ Chương

 • Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ chủ trì phiên họp thứ 10 - UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 07/4/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đại biểu dự phiên họp thứ 10 - UBND huyện đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II/2017. Không đọc văn bản báo cáo tại cuộc họp mà trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung của các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn qua kênh hộp thư điện tử, phòng Tài chính - Kế hoạch cơ quan tham mưu cho UBND huyện tổng hợp những tồn tại hạn chế, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để dành thời gian cho đại biểu tham gia.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 10 - UBND huyện

  Đại biểu nhất trí với đánh giá, tuy gặp khó khăn do thời tiết nắng hạn kéo dài nhưng các địa phương trong huyện đã chủ động nguồn nước, cây giống, để gieo trồng cây vụ đông xuân đúng khung thời vụ với 780 ha lúa vụ xuân, phát dọn làm đất để gieo trồng trên 16.000 ha cây trên nương. Chăm sóc, tỉa cành trên 3.000 ha cây ăn quả. Chú trọng đến tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia tạo không khí vui tươi, gắn chặt tình đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo. Thu ngân sách trên địa bàn trong quý đạt 12.353 triệu đồng, bằng 34% dự toán giao. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp xảy ra. Tuy nhiên, vẫn xảy ra 21 vụ việc, 53 đối tượng phạm pháp luật hình sự. Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, điều tra làm rõ 20 vụ, lập hồ sơ xử lý 53 đối tượng theo quy định của pháp luật. Một số loại tội phạm trên địa bàn còn diễn biến phức tạp như:  Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma tuý, số người nghiện tăng, an toàn giao thông, khai thác gỗ trái phép phá rừng làm nương; công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân của một xã còn vi phạm thời hạn và quy trình.

  Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ nhấn mạnh, do năm nay  thời tiết khắc nghiệt, do biến đổi khí hậu lại nhuận tháng 6 có ảnh hưởng đến thời vụ gieo trồng, vì vậy các cơ quan chuyên môn cần phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi diễn biến thời tiết để chỉ đạo sản xuất kịp thời chú trọng đến khâu quản lý chất lượng, cây giống, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chuẩn bị cây giống, địa bàn để trồng rừng năm 2017, triển khai các mô hình sản xuất tại các điểm tái định cư, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh nông thôn.

                                        Trần Đóa, Lừ Chương

   

   

   

 • Phiên họp thứ 7 - UBND huyện khóa XX

  Sáng ngày 6/01/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chi ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã sôi nổi thảo luận tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2016, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2017, dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân 2017, dự thảo kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2017 của UBND huyện. Là phiên họp đầu tiên trong năm 2017 và các phiên họp tiếp theo, UBND huyện triệu tập 15 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng tham gia đây là điểm mới trong chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND huyện với mục đích giúp cho các đồng chí lãnh đạo các xã, thị trấn nắm bắt kịp thời những nội dung quan trọng trong chỉ đạo điều hành của UBND, đồng thời tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong giải quyết công việc giữa chính quyền địa phương các xã, thị trấn với các cơ quan chuyên môn của huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 7 - UBND huyện khóa XX

  Thảo luận tại Phiên họp đại biểu tán thành với dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 12, sản xuất tiếp tục phát triển bà con nông các xã đã thu hoạch xong diện tích lúa mùa sản lượng 5.930 tấn tăng tăng 212 tấn so với cùng kỳ năm 2015, chăm sóc và thu hoạch 1.866 ha cây vụ thu đông. Các địa phương trồng mía đã bắt đầu thu hoạch mía liên vụ 2016 - 2017. Thực hiện đốn và ủ gốc cho 264 ha chè, 304 ha cà phê qua đông. Cắt tỉa, vệ sinh vườn cây ăn quả sau thu hoạch; chăm sóc, bảo vệ diện tích cây ăn quả trồng mới năm 2016; tuyên truyền, vận động 196 hộ gia đình tại bản Chai, bản Chủm tham gia mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc khu vực đèo Chiềng Đông. Đã tiến hành làm đường băng đồng mức và đào hố chuẩn bị trồng cây theo hướng dẫn kỹ thuật. Triển khai công tác công tác phòng chống dịch, bệnh thủy sản; hướng dẫn dự trữ thức ăn ủ chua thức ăn và các biện pháp về phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi vụ đông xuân 2016-2017. Tăng cường kiểm tra, bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; trong tháng phát hiện 10 vụ vi phạm. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình sản xuất rau an toàn tại Hợp tác xã Nông nghiệp Chiềng Phú; giám sát việc tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Chiềng Phú và Công ty TNHH Chăn nuôi Chiềng Hặc. Tổ chức tập huấn cho cán bộ xã bản làm công tác xây dựng nông thôn mới với các nội dung: Tập huấn cho cán bộ quản lý nhà Văn hóa theo chương trình xây dựng nông thôn mới; Phương pháp tính thu nhập bình quân và công tác quyết toán các công trình đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND tỉnh; Triển khai các văn bản mới của Trung ương, tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng số 742 học viên. Công tác tài chính tín dụng  được quan tâm đảm bảo chi ngân sách cho hoạt động thường xuyên và an sinh xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác giáo dục các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được nâng cao hơn về chất lượng. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp xảy ra. Công tác thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, không có tình trạng đơn thư vượt cấp.

  Đại biểu cũng đồng tình với đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm; ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và công tác giải ngân thanh toán các dự án đầu tư xây dựng. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chưa được thường xuyên; tình hình buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm về nhãn, niêm yết giá, vi phạm về đăng ký kinh doanh tuy đã được phát hiện và xử lý theo quy định nhưng vẫn còn xảy ra. Công tác quản lý về bảo vệ phát triển rừng, quản lý sử dụng đất đai hạn chế như: Vi phạm lâm luật, sử dụng đất đai trái pháp luật vẫn xảy ra.

  Tháng 01/2017 cũng là tháng đón Tết nguyên đán Đinh dậu năm 2017, có rất nhiều công việc phải thực hiện đặc biệt là công tác đảm bảo đời sống an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, chính vì vậy Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động  tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí đảm bảo vật chất để nhân dân đón tết. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để nhân dân yên tâm đón tết. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để nhân dân vui tết đầm ấm. 

                     Trần Đóa, Lừ Chương

   

   

 • Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Sáng ngày 22/12/2016, tại Trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện khóa XX đã long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 3. Trước giờ khai mạc các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu, đồng chí Quản Thị Dung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Bình Yên - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Mè Duy Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân.

  Đồng chí Quản Thị Dung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

  Sau khai mạc Kỳ họp đồng chí Quản Thị Dung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đại biểu dự Kỳ họp đã được nghe đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2016, báo cáo nêu rõ năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm nỗ lực và quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong huyện, huyện Yên Châu đã đạt được kết quả quan trọng giá trị sản xuất đạt 113% so với kế hoạch, tổng sản lượng lương thực đạt trên 85 nghìn tấn, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 809 tỷ đồng tăng 5,6% so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 28 tỷ đồng. Các lĩnh vực xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các vấn đề an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận  đa chiều toàn huyện còn trên 7.000 hộ, hộ cận nghèo còn trên 1.000 hộ. Công tác chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức nhân dân các dân tộc trong huyện đã được nâng lên rõ rệt. Trong  số 21 chỉ tiêu đề ra đầu năm có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn những chỉ tiêu không đạt đánh giá những tồn tại hạn chế Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ nêu đó là kinh tế nông nghiệp phát triển chưa bền vững, quy mô sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế, tình trạng vi phạm lâm luật, sử dụng đất đai trái pháp luật vẫn diễn ra. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cao, các vấn đề về ma túy, tranh chấp đất đai, tai nạn giao thông, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Từ kết quả đã đạt được trong năm 2016, dự báo tình hình của tỉnh và cả nước, huyện Yên Châu đã đề ra nhiệm vụ giải pháp năm 2017 theo đó đã thống nhất 24 chỉ tiêu phát triển về kinh tế, xã hội, môi trường cùng với 7 nhóm giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.

  Toàn cảnh Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Tại Kỳ họp này, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu đồng chí Đinh Công Bằng, Phó trưởng phòng Nội vụ đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh, nhiệm kỳ XIV. Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, dự thảo tờ trình của Thường trực UBND, HĐND tỉnh, báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2 trước kỳ họp thứ 3, nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La về tham gia xây dựng chính quyền. Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIV đã xem xét thông qua 28 Nghị quyết, thảo luận thông qua chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với 26 chỉ tiêu, thông qua 15 Nghị quyết về định mức, cơ chế chính sách.

  Thay mặt Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Mè Duy Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện những ý kiến, kiến nghị của nhân dân với HĐND và UBND huyện khóa XX. Trong năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vật nuôi, duy trì phát triển ngành nghề truyền thống sống phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống của cán bộ, nhân dân trong huyện. Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên cũng đã làm tốt vai trò tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật đến với người dân và làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tiếp công dân, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua kênh Mặt trận Tổ quốc và các thành viên về cơ chế chính sách giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng ngô sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị hàng hóa. Tăng mức hỗ trợ kinh phí để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhất là các xã vùng đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao và một số nội dung khác cũng đã được thông báo tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX.

  Tiếp theo nội dung của Kỳ họp đại diện Thường trực UBND huyện đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo trước kỳ họp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND huyện từ trước Kỳ họp thứ 2 đến trước Kỳ họp thứ 3, báo cáo nêu rõ, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện tiếp thu, giao cho các cơ quan chuyên môn xem xét, kiểm tra giải quyết. Các ý kiến của cử tri cơ bản được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý, những ý kiến không thuộc thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền UBND huyện đã có Công văn đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

  Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện từ Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ 3 của HĐND huyện khóa XX do đồng chí Phạm Quang Giang, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã nêu: Từ Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ 3 Thường trực HĐND huyện khóa XX đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình trong việc chuẩn bị và tổ chức các Kỳ họp, thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát, khảo sát, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những ý kiến, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đối với những nội dung có liên quan, đồng thời thực hiện, theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ý kiến, kiến nghị sau các cuộc giám sát, khảo sát theo quy định.

  Trưởng ban Kinh tế của HĐND huyện đồng chí Nguyễn Thế Sang và Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đồng chí Mè Thị Hà đã báo cáo kết quả thẩm tra của các ban về thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ họp với trách nhiệm của mình các Ban đã thẩm tra, rà soát các số liệu, các căn cứ pháp lý giúp cho HĐND ban hành các Nghị quyết đúng với quy định của Luật, sát với điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp theo chương trình Kỳ họp đồng chí Lường Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của các ban của HĐND và các tổ đại biểu HĐND huyện về báo cáo và các dự thảo Nghị quyết. Sau khi nghe báo cáo và giải trình cùng với các số liệu chứng minh đầy đủ, cụ thể có căn cứ pháp lý, đại biểu dự Kỳ họp tán thành với báo cáo giải trình của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện.

  Dưới sự chủ trì của đồng chí Quản Thị Dung, Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, đại biểu dự Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết với sự tán thành cao của các vị đại biểu HĐND huyện đó là: Dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Nghị quyết về dự toán thu,  chi ngân sách nhà nước năm 2017. Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2017. Nghị quyết về phương án  phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017. Nghị quyết về việc thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Châu. Nghị quyết về thông qua tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những phát sinh giữa 2 Kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Cũng tại Kỳ họp, đại biểu Viện kiểm sát nhân dân báo cáo về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo của Tòa án nhân dân về kết quả công tác tòa án năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, tờ trình của Thường trực HĐND về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp năm 2017.

  Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 3 thực hiện nội dung quan trọng của Kỳ họp là phiên chất vấn của đại biểu HĐND huyện và phần trả lời chất vấn của các thành viên UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chiến trả lời ý kiến liên quan đến nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện về công tác quản lý nhà nước và xử lý các cơ sở kinh doanh karaoke, Inteet vi phạm pháp luật trong thời gian qua. Cũng trong ngày làm việc thứ 2, Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện về nội dung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, những giải pháp thực hiện cải cách hành chính của huyện Yên Châu trong thời gian tới. Những giải pháp để chấn chỉnh tình trạng hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc đang gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn.

  Đ/c Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện về nội dung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, những giải pháp thực hiện cải cách hành chính của huyện Yên Châu trong thời gian tới

  Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX, sau khi nghe và thảo luận vào tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về  giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại biểu HĐND huyện dự Kỳ họp thứ 3 đã bỏ phiếu đồng chí Vũ Thị Tuyết, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vào Ủy viên UBND huyện khóa XX theo quy định của Luật Chính quyền địa phương. Sau hơn 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành nội dung  chương trình đề ra. Đồng chí Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc Kỳ họp.

  Đại biểu HĐND huyện dự Kỳ họp thứ 3 đã bỏ phiếu đồng chí Vũ Thị Tuyết, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vào Ủy viên UBND huyện khóa XX

  Nhóm phóng viên Đài TT-TH Yên Châu

 • Yên Châu tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

  Chiều ngày 17/01/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND huyện Lường Trung Hiếu chủ trì Hội nghị.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Đại biểu dự Hội nghị nhất trí cao với đánh giá, tuy gặp khó khăn do thiên tai rét đậm, rét hại, băng giá gió lốc, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.  Nhưng sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Châu tiếp tục phát triển với tốc độ khá theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đtạ 809 tỷ đồng tăng 5,6%  so với năm 2015, sản lương lương thực đạt trên 85 nghìn tấn.  Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 7,21% tăng 1 tiêu chí so với năm 2015, 01 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Thực hiện hỗ trợ  thành lập mới và chuyển đổi đăng ký lại cho 7 hợp tác xã nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả là 13 hợp tác xã. Xây dựng 3 chuỗi sản xuất cung ứng rau, quả, thịt, thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Triển khai thực hiện trồng cây ăn quả trên đất dốc năm 2016 trồng mới 529 ha cây xoài,  nhãn, chuối mận, cải tạo ghép mắt 284ha cây nhãn, xoài, mận hậu. Vận động 196 hộ ở bản Chai, bản Chủm xã Chiềng Đông đăng ký chuyển 120 ha đất trồng ngô trên đèo Chiềng Đông sang trồng cây ăn quả. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được đại biểu tập trung thảo luận về nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến 10 chỉ tiêu không đạt, đề xuất các giải pháp để thực hiện  thành công 28 chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản và phát triển nông thôn năm 2017.

  Đ/c Lường Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nông nghiệp, nông thôn năm 2016

                               Trần Đóa, Ngọc Sơn

   

 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX tại Thị Trấn

  Sáng ngày 23/11/2016, tổ đại biểu số 05 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Yên Châu. Tham gia Hội nghị có đông đảo cán bộ và cử tri trên địa bàn Thị Trấn.

  Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Thị Trấn

  Tại Hội nghị, tổ Đại biểu số 5 đã thông tin với cử tri về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện; Báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu năm 2016; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XIX, trước và sau kỳ họp thứ 1 đến kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XX.

  Cũng tại Hội nghị, cử tri thị trấn Yên Châu đã có 14 ý kiến với tổ đại biểu HĐND huyện, các ý kiến, kiến  nghị chủ yếu liên quan đến cơ sở vật chất của trường học; phòng làm việc tại trụ sở UBND Thị Trấn; việc giải phóng, nâng cấp mặt bằng và đền bù cho nhân dân làm đường giao thông nội thị; chế độ chính sách, vay vốn, tạo việc làm; tình hình các tai tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy có chiều hướng gia tăng.

  Trên cơ sở các ý kiến, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện trả lời một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm, những ý kiến còn lại tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu sẽ có ý kiến trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, đồng chí còn thông tin cho cử tri Thị Trấn về những nội dung trong thời gian tới như định hướng phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quy hoạch Thị Trấn, mở rộng chợ trung tâm,…

                                                                     Hoàng Thị Quế (UBND Thị Trấn)

 • Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ  2016-2017

  Sáng ngày 10/01/2017, Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2017. Đồng chí Quản Thị Dung -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Hội nghị.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Tại buổi tập huấn đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Chuyên đề về hoạt động của Thường trực HĐND xã. Kỹ năng thẩm tra giám sát lĩnh vực pháp chế. Kỹ năng thẩm tra giám sát lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                        Hoàng Trang

 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX tại xã Chiềng Pằn

  Sáng ngày 22/11/2016, tổ đại biểu số 06 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Pằn. Thay mặt tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện, đồng chí Vũ Thị Tuyết - Tổ trưởng tổ đại biểu số 06 ứng cử tại xã đã Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri từ Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XIX, trước và sau Kỳ họp thứ 2 đến Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX và Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Pằn

  Tại Hội nghị, có 11 ý kiến, các nội dung ý kiến kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất và chế độ thanh toán bảo hiểm đối với công nhân cao su, trong đó có 06 ý kiến được Thường trực UBND xã trả lời và 05 ý kiến đã được tổ đại biểu tiếp thu và chuyển Thường trực HĐND, UBND huyện sẽ có ý kiến trả lời sau.

  Lò Thị Hương (UBND xã Chiềng Pằn)

 • Phiên họp thứ 4 - UBND huyện khóa XX

  Chiều ngày 6/10/2016, UBND huyện tổ chức Phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2016.

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 4 - UBND huyện khóa XX

   Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện các địa phương đã tập trung phát triển sản xuất ổn định cuộc sống nhân dân, sản lượng lúa vụ xuân đạt trên 4.500 tấn, chăm sóc 1.070 ha lúa vụ mùa. Tổng diện tích cây ăn quả hiện có là trên 2.800 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm trên 1.500 ha, sản lượng đạt gần 12.000 tấn, trồng mới được 346 ha nhãn, xoài, chuối, mận hậu. Tổng đàn trâu, đàn bò hiện có là trên 29.510 con. Chương trình xây dựng nông thôn mới  được quan tâm thực hiện từ đầu năm 2016, đến nay trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện 59 tuyến đường giao thông nội bản với chiều dài 31,42 km tổng kinh phí thực hiện trên 40 tỷ đồng. Xã Chiềng Pằn cơ bản đạt các tiêu chí xã đạt chuẩn nôn thôn mới, thu ngân sách trên địa bàn đạt 20,7 tỷ đồng bằng 78,96% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, giữ vững 18 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, công tác an sinh xã hội quan tâm. Quốc phòng, an ninh - trật tự đảm bảo ổn định, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng các hiện tượng mâu thuẫn nảy sinh trong dân đã được tập trung giải quyết dứt điểm.

  Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu dự Phiên họp nhất trí với nhận định  đầu ra của sản phẩm hàng hóa nông, lâm nghiệp chưa ổn định, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả chưa được nhân rộng, trồng rừng mới đạt 61,4% so với kế hoạch, tiến độ thực hiện một số công trình còn chậm. 

  Nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý khai toán công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, có đề án, kế hoạch trồng cây trong dịp tết nguyên đán sắp tới, quản lý chặt việc khai thác cát trên đại bàn gây chuyển dòng dẫn đến sạt lở đất ven bờ. Xã Chiềng Pằn phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện tốt các thủ tục quy trình để công nhận đạt xã chuẩn xây dựng mới vào tháng cuối tháng 10/2016.

  Trần Đóa, Lừ Chương

 • Phiên họp thứ 2 - UBND huyện khóa XX

  Chiều ngày 5/8/2016, UBND huyện Yên Châu khóa XX tổ chức Phiên họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2016. Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp.

  Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp

  Tháng 7/2016 sản xuất lúa mùa trên địa bàn huyện Yên Châu đảm bảo đủ nước tưới, đến nay, nhân dân làm đất đạt trên 80% diện tích, gieo cấy được 775/1.070 kế hoạch đạt trên 72% kế hoạch. Trong tháng UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức hướng dẫn bà con chăm sóc trên 2.500 ha cây ăn quả các loại, tiếp tục chỉ đạo nhân dân làm đất chuẩn bị trồng cây ăn quả theo kế hoạch năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện tháng 7 đạt gần 4.500.000.000 đồng bằng 104% so với tháng trước và bằng 111,6% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 39 tỷ đồng bằng 86% dự toán tỉnh giao trong đó: Thu trên địa bàn đạt 2.750.000.000 đồng bằng 58,77% dự toán toán tỉnh giao. Công tác chăm sóc sức khỏe được UBND huyện triển khai tuyên truyền, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong tháng các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã tổ chức khám, điều trị cho trên 5.700 lượt người. Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn ổn định, an ninh biên giới được giữ vững và duy trì thường xuyên nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không theo mệnh lệnh và chỉ thị cấp trên. Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các huyện giáp biên giới của nước bạn Lào.

  Phát biểu kết luận Phiên họp đồng chí Hà Như Huệ yêu cầu trong tháng 8/2016 các cấp, các ngành, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả đúng quy định của nhà nước, đảm bảo nguồn chi ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Triển khai thực hiện tốt nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vốn chương trình 135 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực của các trường trên địa bàn huyện, để chuẩn bị bước vào năm học mới.

  Lừ Chương

   

 • Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền PBGDPL 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm năm 2016

  Sáng ngày 8/8/2016, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  huyện tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm những tháng còn lại năm 2016. Đồng chí Hà như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL chủ trì Hội nghị.

  Đồng chí Hà như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL chủ trì Hội nghị.

  Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL với nhiều hình thức phong phú. Tổ chức tuyên truyền tại cấp huyện được 125 cuộc, trong đó 3 Hội nghị, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng là 112 tin bài, chỉ đạo tuyên truyền viên tổ chức thực hiện 158 bộ, phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền về bầu cử với 8.925 người tiếp cận. Tuyên truyền thông qua các vụ việc xử lý vi phạm hành chính 739 vụ với 1.023 người tiếp cận. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện các hoạt động đó đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các thành viên Hội đồng dự Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, cần bổ sung số liệu cụ thể, nhiệm vụ trong những tháng còn lại trong năm 2016 cần phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên để triển khai đến tới các tầng lớp nhân dân. Đại biểu cũng tham gia vào nội dung tổ chức hội thi "Hòa giải viên giỏi" huyện Yên Châu lần thứ III, năm 2016 vào cuối tháng 8/2016.

   Hoàng Trang

   

 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Yên Sơn

  Sáng ngày 14/7/2016, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu do đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy huyện Yên Châu làm tổ trưởng đã tiếp xúc với cử tri xã Yên Sơn trước kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIV.

  Đ/c Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh và thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh

  Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu đã được nghe đại diện lãnh đạo xã Yên Sơn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của xã. Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh và thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh đến với cử tri để cử tri biết và nắm bắt. Buổi tiếp xúc giữa tổ đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Yên Sơn diễn tra trông không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Yên Sơn đề nghị đơn vị thi công sửa chữa hiện tượng ngấm nước ở trần nhà trụ sở UBND xã. Đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho bản Chiềng Yên, bản Kim Sơn I; Đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho bản Đán I, bản Bó Phương. Chị Bùi Thị Tuynh - cử tri bản Kim Sơn I, xã Yên Sơn nói: Tôi xin kiến nghị với tổ đại biểu HĐND tỉnh 2 ý kiến như sau: Thứ nhất là kiến nghị xây dựng tuyến đường Cò Chịa - Đông Bâu, tuyến đường này, theo chương trình nông thôn mới bà con đã làm được hơn 2 km, mong đảng, chính quyền đầu tư xây dựng nốt 3 km đường còn lại cho bà con đi lại, phát triển kinh tế thuận tiện hơn; Thứ 2 đó là, kiến nghị về công trình nước sạch cho bản Kim Sơn I, bà con đã sinh sống được mấy chục năm ở đây rồi, nguồn nước thì bà con tự khai thác tự sử dụng, cũng chưa được đảm bảo. Mà đã có nhiều đoàn khảo sát về rồi nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa được xây dựng hệ thống nước sạch.

   

  Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc với cử tri tại xã Yên Sơn trước kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIV

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.

  Trần Sơn

 • Kỳ họp thứ nhất - HĐND thị trấn Yên Châu khóa VI

  Chiều ngày 28/6/2016, HĐND thị trấn Yên Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 long trọng tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng 25 đại biểu HĐND Thị Trấn khóa VI dự Kỳ họp.

  Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử thị trấn Yên Châu đã báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách của 25 người trúng cử đại biểu HĐND thị trấn Yên Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó các đại biểu HĐND Thị Trấn đã tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng, Phó các ban: Pháp chế, kinh tế xã hội; và chức danh ủy viên Ủy ban khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND Thị trấn đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết bầu các chức danh trên. Kết quả đại đa số nhất chí tán thành bầu ông Lưu Thủy Ngư, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND Thị Trấn khóa VI, ông Phạm Đức Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch UBND Thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-202. HĐND Thị Trấn cũng thông qua Nghị quyết bầu các chức danh Trưởng, Phó các ban của HĐND và chức danh Ủy viên UBND Thị Trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm cao.

                             Trần Đóa, Ngọc Sơn  

   

   

           

   

 • Kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XX

  Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sáng ngày 25/6, HĐND huyện Yên Châu tổ chức kỳ họp thứ nhất. Trước giờ khai mạc các đồng chí Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy; đồng chí Vũ Bình Yên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX; đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khóa XIX; đồng chí Mè Duy Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các đại biểu HĐND huyện, đại biểu dự kỳ họp đã thành kính dâng vòng hoa và thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà. Vòng hoa mang dòng chữ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ.

  Đúng 7h30 đồng chí Vũ Bình Yên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX khai mạc kỳ họp, đồng chí nhấn mạnh kỳ họp đầu tiên nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND huyện khóa XX rất quan trọng, ngoài báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX; thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX; đại biểu HĐND huyện sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa XX; nghe thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vì vậy, mà đại biểu HĐND cần tập trung trí tuệ, dân chủ trong lựa chọn bầu những đồng chí đủ đức, đủ tài vào các chức danh chủ chốt của cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương. Dự Kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XX huyện Yên Châu có đồng Chá A Của, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy và đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV ứng cử tại huyện Yên Châu, 36 đại biểu HĐND huyện khóa XX, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn.

  Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Yên Châu đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, dân chủ và chất lượng. Theo đó, trên địa bàn huyện Yên Châu có 50.638/50.833 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,62%; trong đó: Cử tri đi bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện 50.412/50.651, đạt tỷ lệ 99,52%. Các cử tri đã bầu 36 đại biểu vào HĐND huyện khóa XX và bầu 399 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng. Tuy chưa đủ số lượng đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND các xã, thị trấn theo ấn định của Ủy ban bầu cử, nhưng không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại, bầu cử thêm, chất lượng đại biểu HĐND huyện cho thấy cử tri đã lựa chọn rất sát, họ đã chọn đại biểu xứng đáng để đại diện cho tâm tư nguyện vọng của mình và kỳ vọng vào đại biểu sẽ thực hiện các chương trình hành động của mình để góp phần xây dựng quê hương Yên Châu sớm trở thành huyện khá của tỉnh Sơn La.

  Tại Kỳ họp này, đại biểu HĐND dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XX đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu lần lượt các chức danh: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó ban Pháp chế; Trưởng, Phó ban Kinh tế - Xã hội; Trưởng, Phó ban Dân tộc của  HĐND huyện đảm bảo đúng quy trình, đúng luật. 

  Đại biểu HĐND huyện tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX 

  Theo đó, đồng chí Quản Thị Dung, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Sơn La, Bí thư huyện ủy huyện Yên Châu trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX. Đồng chí Phạm Quang Giang, Ủy viên ban thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX; đồng chí Tráng Lao Lanh, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Mè Thị Hà, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy trúng cử Trưởng ban Pháp chế. Đồng chí Lò Đức Việt trúng cử chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế. Đồng chí Nguyễn Thế Sang, Ủy viên ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy  trúng cử chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội. Đồng chí Hà Đình Thái trúng cử chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội. Đồng chí Thào Mai Anh, Ủy viên ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện ủy trúng cử Trưởng ban Dân tộc. Đồng chí Lừ Thị Hiền trúng cử Phó Trưởng ban Dân tộc của HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tất cả các đồng chí đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, quyền hạn được giao đồng chí Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XX phát biểu: Sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND, các ban của HĐND thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của HĐND đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri.

  Đ/c Chá A Của, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; đ/c Hoàng Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy; đ/c Vũ Bình Yên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đ/c Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa các đ/c trúng cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ban của HĐND huyện khóa XX

  Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thống nhất cao, tại kỳ họp thứ nhất, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX đã bầu các chức danh chủ chốt của UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, được đại biểu HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XX. Đồng chí Lường Trung Hiếu, Ủy viên ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện được đại biểu HĐND bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp cũng đã bầu 12 đồng chí thành viên UBND huyện khóa XX theo đúng trình tự, quy định của Luật Chính quyền và với số phiếu tán thành cao. Tại Kỳ họp đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu nhận nhiệm vụ: Trên cương vị là Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Đ/c Chá A Của, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; đ/c Hoàng Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy; đ/c Quản Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Vũ Bình Yên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy tặng hoa các đ/c trúng cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện khóa XX

  Tại Kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XX đã bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 15 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao.

  Sau gần một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung đề ra, Chủ tịch HĐND huyện Quản Thị Dung bế mạc Kỳ họp.

         Trần Đóa, Ngọc Sơn

   

 • Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La sau Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV

  Sáng ngày 11/8/2016, tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La ứng cử tại huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Đông sau Kỳ họp lần thứ 2 - HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV. Sau khi nghe đại diện UBND xã Chiềng Đông báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La, đại diện Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIV.

  Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Đông

  Tại Hội nghị, các cử tri xã Chiềng Đông đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, kiến nghị với các cấp, ngành quan tâm giải quyết một số vấn đề như: Tăng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp bản; có dự án kéo điện lưới cho bản Huổi Siểu; tăng mức phụ cấp cho người cao tuổi; đầu tư vật chất, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng cho Trạm y tế xã để phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; có chính sách hỗ trợ cây giống, con giống để bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cần quan tâm hơn nữa và có nhiều chính sách hỗ trợ với người có công với cách mạng.

  Đồng chí Hoàng Văn Thức, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Đông kiến nghị: Có chế độ hỗ trợ nông dân huyện Yên Châu nói chung và nông dân xã Chiềng Đông nói riêng về cây con giống vì bà con rất khó khăn về kinh tế, muốn chuyển đổi trồng ngô sang trồng cây ăn quả thì giá bây giờ trung bình là 30.000/1  cây, với 1000 m2 thì trồng khoảng 500 cây với số tiền lên đến 15.000.000 đồng, số tiền đó là rất lớn nên cần có chính sách hỗ trợ bà con. bản Na Pản có đồng chí Chu Văn Thịnh bị giặc bắn chết nên kính mong đại biểu HĐND tỉnh quan tâm làm nhà tưởng niệm đồng chí đó để bày tỏ sự quan tâm đến công lao trong kháng chiến của đồng chí.

  Đại diện Tổ đại biểu số 5, HĐND tỉnh và đại diện UBND huyện Yên Châu  đã giải đáp những thắc mắc, những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Chiềng Đông, đồng thời tiếp thu và tổng hợp đầy đủ để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.                                         

                                                            Lừ Chương

 • Phiên họp thứ nhất - UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu dự phiên họp thứ nhất UBND huyện đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2016, tham gia ý kiến vào các dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  Ý kiến của các đại biểu tán thành với nhận định đánh giá của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm: Tuy có gặp nhiều khó khăn về thiên tai nhưng các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã được triển khai thực hiện đồng bộ và cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra, kinh tế phát triển đúng hướng, lúa xuân tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2015, gieo trồng 17,272 ha ngô xuân hè, thu hoạch được 620 tấn chè búp tươi, 6.279 tấn quả các loại, chuẩn bị các điều kiện để trồng mới 346 ha rừng, tích cực phòng, chống thiên tai sản xuất công nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 40 tỷ 674 triệu đồng, thương mại dịch vụ phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 11.650.000 đồng bằng 75,2% dự toán tỉnh giao. Đời sống dân cư an sinh xã hội được đảm bảo, công tác đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Công tác thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao, thể thao và du lịch có nhiều đổi mới. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được đảm bảo. Đại biểu dự Phiên họp cũng thẳng thắn nêu vấn đề sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chưa bền vững, lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng triển khai còn chậm, đời sống của một bộ phận dân cư nông thôn còn khó khăn.

  Dự phát biểu tại Phiên họp Bí thư huyện ủy Quản Thị Dung ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2016, đồng chí nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần bám sát các chỉ tiêu đề ra đầu năm, phối hợp chặt chẽ cùng tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất phát triển, quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

  Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ một lần nữa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, tập trung giải quyết những tồn đọng, còn vướng mắc trong nhân dân. 

  Đ/c Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định cho các thành viên UBND huyện

                                Trần Đóa, Lừ Chương

                                                       

 • Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện Yên Châu khóa XX được tổ chức trong ngày 19/7/2016,  tại Kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND huyện từ Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XIX đến Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XX; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ thứ 2 - HĐND huyện Yên Châu khóa XX; Tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Quyết toán ngân sách địa phương năm 2015, phương án phân bổ nguồn kết dư nguồn ngân sách năm 2015.

  Toàn cảnh Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định và phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Theo đó, thu ngân sách trên địa bàn 12.954 triệu đồng, đạt 51,82% kế hoạch tỉnh giao. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, sản lượng lúa vụ xuân đạt 4.280 tấn, sản lượng các loại đạt trên 6.000 tấn. Gieo trồng trên 17.000 ha ngô xuân hè, trồng mới 190 ha cây xoài ghép, nhãn ghép, mận hậu, chuối. Các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất và đề ra 3 giải pháp lớn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 26 tỷ đồng. Trồng mới 350 ha rừng, vận động nhân dân ký cam kết  chuyển đổi 146 ha đất trồng ngô sang trồng xoài, nhãn, mỗi xã đạt thêm một tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Pằn được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2016.

  Tại Kỳ họp, HĐND huyện Yên Châu đã nhất trí thông qua 7 Nghị quyết về các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại 6 tháng cuối năm 2016, phê chuẩn quốc toán ngân sách năm 2015, phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2015, phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư năm 2017. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện, một số Nghị quyết khác của HĐND huyện. Cũng tại Kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã bầu bổ sung 01 Ủy viên UBND huyện khóa XX theo Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện. 

  Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bỏ phiếu bầu bổ sung 01 Ủy viên UBND huyện khóa XX

  Đ/c Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tặng hoa đồng chí Lừ Văn Chung, Quyền Trưởng phòng Dân tộc trúng chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX

  Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Quản Thị Dung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tạo tiền đề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), phải có sự lãnh, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, năng động, sáng tạo của các cấp chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các ngành, sự đồng thuận của toàn dân. Do vậy, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở cần tập trung tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, chỉ đạo khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông - lâm nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn lực xây dựng xã Chiềng Pằn được công nhận đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016.

  Đ/c Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu bế mạc Kỳ họp 

                               Trần Đóa, Ngọc Sơn

   

 • Đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mường Lựm

  Chiều ngày 30/3/2016, đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác đến làm việc với lãnh đạo xã và Bí thư, Trưởng bản 12 bản của xã Mường Lựm để kiểm tra đợt 2 công tác chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2016 của xã Mường Lựm.

  Tại Hội nghị lãnh đạo xã Mường Lựm đã báo cáo nhanh kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó công tác chuẩn bị cho bầu cử được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. UBMTTQ xã Mường Lựm đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 theo đúng hướng dẫn, hội nghị đã nhất trí lập danh sách sơ bộ 44 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi  cư trú đối với người ứng cử. Trong quý I/2016, xã Mường Lựm đã thực hiện gieo cấy 57 ha lúa chiêm xuân, chuẩn bị điều kiện để sản xuất cây trên nương với diện tích trên 434 ha. Công tác khuyến nông được đẩy mạnh, trong quý đã tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 91 người, khám chữa bệnh cho 43 lượt người. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hà Như Huệ yêu cầu cán bộ và nhân dân xã Mường Lựm đẩy mạnh và thực hiện nghiêm công tác kiểm soát và bảo vệ rừng trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ để trên địa bàn xã không còn tình trạng phụ nữ bị dụ dỗ bỏ nhà đi. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang trồng cây ăn quả có hiệu quả, chuyển mạnh sang trồng cây mận hậu. Thực hiện ngay công tác trồng rừng tại khu vực đầu nguồn của bản Pá Khôm. Thực hiện tốt, đúng quy trình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Lừ Chương

 • Đ/c Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011- 2016

  Tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức chiều ngày 15/3/2016, đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bỏ phiếu theo luật định việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Trịnh Thế Bình do chuyển công tác khác; giới thiệu đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy khoá XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đại biểu HĐND bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện. Kết quả với số phiếu tín nhiệm cao đồng chí Hà Như Huệ, Phó Bí thư huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  Phát biểu nhận chức vụ Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hà Như Huệ đã cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND huyện, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các vị đại biểu HĐND huyện để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

                                Phạm Tuyết, Trần Thị Đóa

   

 • Yên Châu triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  Sáng ngày 22/3/2016, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

  Hội nghị đã hướng dẫn và thống nhất một số nội dung quy trình các bước thực hiện xét duyệt chế độ chính sách theo Quyết định số 49/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, những đối tượng có đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến, gồm 3 mức: Dưới 01 năm, mức trợ cấp là 2 triệu đồng; đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp là 2,7 triệu đồng; từ đủ 2 năm trở lên, mức trợ cấp là 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng trên sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí theo quy định. UBND huyện Yên Châu giao cho các địa phương, đơn vị cần tập trung quán triệt sâu sắc Kết luận của Bộ Chính trị, Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, các thông tư và hướng dẫn để việc triển khai, thực hiện được nghiêm túc, chính xác. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân để đối tượng hiểu, hướng dẫn đối tượng kê khai lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt bảo đảm nghiêm túc, chính xác, đúng quy trình.

                                        Hoàng Trang

 • Đ/c Trịnh Thế Bình – Chủ tịch UBND huyện làm việc với đoàn đại sứ của Thũy Sỹ và Canada tại xã Chiềng Pằn

  Sáng ngày 14/01/2015, tại xã Chiềng Pằn đồng chí Trịnh Thế Bình, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp đoàn đại sứ Thụy Sĩ và Canada cùng đánh giá bước đầu kết quả thực hiện dự án "Sáng kiến nghiên cứu các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp về nông nghiệp" giai đoạn 2013 - 2015.

  Dự án  "Sáng kiến nghiên cứu các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp về nông nghiệp” do trung tâm Nghiên cứu phát triển quốc tế Canada tài trợ và trung tâm sinh thái nông nghiệp, học viện nông nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện tại 02 xã Chiềng Đông 113 hộ và Chiềng Pằn 44 hộ. Thời gian triển khai các hoạt động can thiệp tại huyện Yên Châu từ tháng 9/2013 đến tháng 8/2015. Dự án cung cấp gà giống, thức ăn, máng ăn, máng uống cho gà, Cung cấp giống rau, cây ăn quả và tập huấn kiến thức về nông nghiệp, kiến thức dinh dưỡng. Qua thực hiện cho thấy các mô hình vườn rau đa dạng, mô hình thả vườn đạt kết quả tốt, các hộ có trứng gà để cung cấp bữu ăn giàu dinh dưỡng cho các bé và gia đình hàng ngày. An ninh lương thực ở 2 xã triển khai dự án cũng được cải thiện rõ rệt. Theo đánh giá cuối kỳ của dự án, tỷ lệ hộ ga đình thiếu thực phẩm giảm từ 24,8% năm 2013 xuống còn 16,8% năm 2015.

  Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thế Bình cũng nêu lên những khó khăn trong triển khai thực hiện dự án tại huyện Yên Châu vẫn còn những khó khăn nhất định như: Thời tiết thất thường làm ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi, bà con chưa có chuyê môn, kinh nghiệm trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Kết thúc buổi làm việc đoàn đã đến thăm một số mô hình như nuôi gà và trồng rau tại xã Chiềng Pằn.

    Hoàng Trang

                      

 • Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Châu khóa XIX

  Trong 2 ngày 23 và 24/12/2015, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Yên Châu khóa XIX tổ chức thành công kỳ họp thứ 11. Kỳ họp diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở trách nhiệm cao; đặc biệt được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình huyện để cử tri trong huyện theo dõi.

  Đồng chí Vũ Bình Yên - Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

  Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận thống nhất nhận định: Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn được duy trì và phát triển; giá trị sản xuất duy trì đạt 100,9% kế hoạch, sản lượng lương thực đạt trên 84 nghìn tấn; chăn nuôi phát triển theo hướng tăng quy mô đàn và chất lượng đàn gia súc gia cầm; công tác quản lý chăm sóc bảo vệ rừng được quan tâm số vụ vi phạm giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái; thu ngân sách địa phương đạt 20 tỷ đồng, vượt so với Nghị quyết HĐND huyện; các hoạt động văn hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới trường lớp ổn định, công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, đến nay toàn huyện có 18 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng cao; văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh truyền hình có nhiều tiến bộ; các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc và an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27,77%; công tác phòng chống ma túy trên địa bàn được đẩy mạnh; công tác quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, tuyến biên giới được giữ vững, khu vực nội địa được đảm bảo, không có diễn biến đột xuất.

  Toàn cảnh kỳ họp

  Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 đã được Thường trực UBND huyện Yên Châu giao cho các ngành có liên quan xác minh làm rõ và trả lời cử tri thấu tình đạt lý. Những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp là kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 cũng đã được Thường trực HĐND, các ban của HĐND xem xét giải quyết kịp thời, theo thẩm quyền đúng nguyên tắc, đúng quy định; qua đó, tạo điều kiện cho việc điều hành ngân sách của UBND huyện nhanh chóng, kịp thời, đúng luật.

  Các đại biểu phát biểu tại kỳ họp

  Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của đại biểu HĐND dự kỳ họp và ý kiến tiếp thu, giải trình của Thường trực UBND huyện, tại kỳ họp này đại biểu HĐND huyện đã tập trung trí tuệ, xem xét thống nhất thông qua 8 Nghị quyết quan trọng:

  Một là, Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo Quốc phòng an ninh năm 2016.

  Hai là, Nghị quyết về mục tiêu phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.

  Ba là, Nghị quyết phê chuẩn phương an phân bổ chi  tiết nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế và nguồn vốn bổ sung ngân sách cấp tỉnh năm 2016.

  Bốn là, Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2016 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2016.

  Năm là, Nghị  quyết thông  qua chương trình khảo sát, giám sát năm 2016 của HĐND huyện.

  Sáu là, Nghị  quyết về bãi bỏ một phần và bãi bỏ toàn bộ 02 Nghị quyết của HĐND xã Chiềng On.

  Bảy là, Nghị quyết của HĐND về giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.

  Tám là, Nghị  quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011- 2016.

  Nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện, phần trả lời chất vấn của Thường trực UBND huyện và các ngành chức năng tại kỳ họp được đánh giá là ngắn gọn, đúng trọng tâm; người trả lời câu hỏi đã có trách nhiệm trong việc nhận trách nhiệm về tập thể cá nhân trong việc giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời với việc đưa ra những giải pháp, thời gian cụ thể để khắc phục.

  Chủ tịch HĐND huyện Vũ Bình Yên bế mạc kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, HĐND huyện yêu cầu cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn  phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu KT - XH mà nghị quyết HĐND huyện đã thông qua.  

   

  Trần Đóa, Phạm Tuyết, Hoàng Dương, Hoàng Trang, Lừ Chương

   

   

 • Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp xã, cấp huyện thuộc Chương trình 135

  Chiều ngày 29/12/2015, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp xã, cấp huyện thuộc chương trình 135; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và khai mạc Hội nghị.

  Nội dung tập huấn rất thiết thực và quan trọng đối với cán bộ xã trongviệc thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2015 như: Nghiệp vụ thanh toán vốn; công tác quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng, duy tu và bảo dưỡng công trình; hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư và thực hiện một số chính sách dân tộc. Trong quá trình tập huấn, các học viên đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận các nội dung liên quan đến nội dung tập huấn, đặc biệt là những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương đều được báo cáo viên trao đổi, giải đáp, làm rõ. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu một số kiến nghị như: Cần triển khai chương trình sớm hơn và phân bổ nguồn vốn về địa phương sớm và kịp thời hơn, nhất là hỗ trợ về sản xuất như phân bón, giống, cần đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình nước sạch cho bà con thuộc hỗ trợ của chương trình 135. Kết thúc đợt tập huấn, các học viên đều nắm vững được cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư, trình tự, cách lập hồ sơ và thủ tục thanh quyết toán vốn; quy trình quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng, duy tu và bảo dưỡng công trình; cách lập kế hoạch đầu tư công trình khi được giao làm chủ đầu tư từ đó nâng cao được năng lực quản lý của cán bộ cấp xã.

  Hoàng Trang

 • Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2016

  Thực hiện Kế hoạch số 48KH-BDT ngày 18/8/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La về việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Sơn La;

  Ngày 27/10 đến 28/10/2016, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện. Tham gia lớp tập huấn gồm có 82 đại biểu là Trưởng bản (phó Trưởng bản), ban Mặt trận bản và những hộ nông dân sản xuất kinh doanh tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các bản đặc biệt khó khăn.

  Toàn cảnh buổi tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 tại huyện Yên Châu

  Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghiên cứu một số chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Xây dựng phương án phát triển sản xuất cho hộ gia đình và nhóm hộ (giảm nghèo bèn vững).

  Chuyên đề 2: Kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Chuyên đề 3: Các nội dung về bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc, kỹ thuật trồng các loại cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây ngắn ngày.

  Chuyên đề 4: Liên kết trong sản xuất kinh doanh và tiêu thủ sản phẩm.

  Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về quản lý, tiến độ khoa học kỹ thuật (phục vụ sản xuất, đời sống trong hoạt động thực tiễn tại địa phương), xây dựng đội ngũ trưởng bản, người có uy tín, có đủ năng lực quản lý cộng đồng, nắm bắt kịp thời ở cơ sở, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

  Phòng Dân tộc huyện

   

 • Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Trong các ngày 19 và 20/12/2017, tại trung tâm hội nghị huyện Yên Châu, HĐND huyện khóa XX long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 5, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La dự và chỉ đạo kỳ họp. Trước giờ khai mạc đại biểu dự kỳ họp đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm và thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

  Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX

  Kỳ họp thứ 5 này, đại biểu HĐND huyện sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại năm 2017, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân làm cơ sở quyết định những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018. Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị, các xã, thị trấn, xem xét ban hành nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018. Phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư mới năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 xem xét quyết định những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Khai mạc kỳ họp đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: HĐND huyện khóa XX khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ cuối năm 2017. Tại kỳ họp này, HĐND huyện có nhiệm vụ xem xét, quyết định một số nội dung nhiệm vụ quan trọng sau đây: Một là tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017, xem xét các báo cáo chuyên đề về tình hình ngân sách địa phương năm 2017; công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp; công tác tòa án thi hành án năm 2017. Trên cơ sở đó quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018; phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018. Hai là thảo luận và quyết định ban hành 6 nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018; Phương án phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018; phê chuẩn và bổ sung các công trình đầu tư mới năm 2018 thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ba là xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án huyện báo cáo kết quả giám sát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước và sau kỳ họp thứ 4; các báo cáo giám sát về giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước. Bốn là thông qua việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện bổ sung Nghị quyết 09/NQ-HĐND của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2018, kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong năm 2018.

  Ngay sau khai mạc đại biều dự kỳ họp đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại năm 2018 do đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày, báo cáo nêu rõ: Sự quyết tâm, nỗ lực và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu, đã khắc phục khó khăn đạt được một số kết quả quan trọng. Trong tổng số 23 chỉ tiêu dự báo có 22 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra đầu năm chỉ có 01 chỉ tiêu không đạt về trồng rừng năm 2017, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 ước đạt 1.389,3 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch. Đặc biệt năm 2017 trên địa bàn huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản đối với nguồn vốn ngân sách huyện. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể, toàn huyện có 22 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó: 15 hợp tác xã thành lập mới, 07 hợp tác xã đã chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012. 38 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn toàn huyện. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện ổn định, an toàn, hiệu quả. Tập trung huy động ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các đối tượng chính sách với lãi suất cho vay ưu đãi. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện cả năm 42 tỷ 500 triệu đồng, đạt 123,19% dự toán tỉnh giao, bằng 117,32% Nghị quyết HĐND huyện giao và tăng 54,26% so với năm 2016. Chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; thực hiện các chế độ, chính sách.

  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 906,1 tỷ đồng, bằng 106,6% so với kế hoạch, tăng 12,1% so với thực hiện năm 2016; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản theo giá hiện hành đạt 1.204,5 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 82.241 tấn, đạt 102,5% so với kế hoạch, giảm 3,7% so với năm 2016. Chăn nuôi được duy trì và phát triển tổng đàn và sản lượng sản phẩm chăn nuôi cơ bản đáp ứng nhu cầu trong huyện. Tổng số gia súc, gia cầm là: 432.026 con. Đến 31/10/2017 các xã trên địa bàn toàn huyện thi công được 205 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 116,898 km theo Nghị quyết số 115 của HĐND tỉnh. Duy trì 01 xã đạt 19/19 tiêu chí, 13 xã đạt từ 05-14 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản ước đạt 998 tỷ đồng đạt 100,4% so với kế hoạch, tăng 5,2% so với năm 2016. Hoạt động thương mại phát triển khá, thị trường hàng hoá, dịch vụ cơ bản đáp ứng các hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân; xúc tiến thương mại, quản lý thị trường được tăng cường; chất lượng dịch vụ được nâng lên.

  Tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều ước toàn huyện còn 7.286 hộ nghèo, chiếm 39,28%, còn 1.367 hộ cận nghèo, chiếm 7,37%. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không có dịch lớn xảy ra. Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình y tế: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,7% (tăng 5,6%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện giáp biên của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Nhân dân các dân tộc 02 bên biên giới có quan hệ láng giềng thân thiện, không xảy ra vụ việc nào gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại, tình hình ổn định,...

  Tại kỳ họp đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 qua hoạt động tiếp xúc của các tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp; thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; báo cáo hoạt động của HĐND huyện; Ban kinh tế xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát thuộc lĩnh vực của ban và công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình về kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm công tác của ban năm 2018. Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế của Ban pháp chế HĐND huyện. Sau tiếp thu các ý kiến tham gia của Ban pháp chế và các vị đại biểu dự kỳ họp, đại diện  Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cụ thi hành án dân sự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018.

  Dưới sự chủ trì của chủ tọa kỳ họp đại biểu dự kỳ họp đã sôi nổi thảo luận tham gia đề nghị chỉnh sửa một số số liệu và câu từ trong dự thảo để đảm bảo đúng quy định của luật và một số nội dung khác. Tiếp thu ý kiến thảo luận tại kỳ họp và các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tại tổ. Chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và bổ sung số liệu, chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết đúng theo quy định của luật. Đại biểu HĐND huyện đã nhất trí thông qua 10 dự thảo Nghị quyết đó là: Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về dự toán chi ngân sách huyện năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện về phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư mới năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; Dự thảo Nghị quyết về thông qua kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 thuộc thẩm quyền của HĐND. Nghị quyết của HĐND huyện về Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, việc thực hiện các ý kiến nghị của Thường trực HĐND tại các kỳ họp. Dự thảo Nghị quyết về bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/6/2017 của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2018 về bổ sung nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ cuối năm 2018. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND trong năm 2018.

  Phiên chất vấn của đại biểu HĐND và trả lời chất vấn của Thường trực UBND huyện và các thành viên UBND được đánh giá là đúng và trúng những vấn đề mà cử tri  quan tâm. Trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND về tình trạng buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ giải trình: Kết quả xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích 56/554 trường hợp chiếm 10,1% so với trường hợp vi phạm, cụ thể xử lý đạt 100% ở xã Yên Sơn và xã Chiềng Khoi, xã Tú Nang 20,8%, xã Sặp Vạt 29,8%, xã Phiêng Khoài 25,8%, Chiềng On 78,6%, các xã chưa xử lý gồm xã Lóng Phiêng, Chiềng Tương, Chiềng Sàng, Mường Lựm, Chiềng Đông, Chiềng Hặc, Chiềng Pằn và Viêng Lán. Đối với các trường hợp lấn chiếm đã xử lý 6/10 trường hợp, trong đó Chiềng Đông xử lý 100%, xã Lóng Phiêng chưa xử lý. Về thời gian vi phạm chủ yếu từ năm 2002 đến nay, có trường hợp vi phạm từ năm 1996 như ở xã Chiềng Hặc. Về trách nhiệm của các cấp, các ngành để xảy ra tình trạng trên: Đối với UBND các xã, thị trấn chưa giám sát chặt chẽ địa bàn không thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, đặc biệt là chưa kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, việc kiểm tra phát hiện, xử lý ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm. Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường chưa tham mưu kịp thời cho UBND huyện hướng dẫn các xã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện và chỉ đạo xử lý các hộ sử dụng đất đai sai mục đích, lấn chiếm. Đối với trách nhiệm của các cá nhân, đối với Chủ tịch UBND các xã nơi để xảy xa vi phạm: Theo khoản 2, điều 208 Luật đất đai 2013 quy định: Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, phát hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm nhưng Chủ tịch UBND các xã chưa thực hiện, chưa có biện pháp đình chỉ, xử lý và tổng hợp báo cáo để xin ý kiến giải quyết; Đối với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chưa kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổng hợp, báo cáo thường xuyên và đôn đốc hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ các vi phạm về đất đai do đó vẫn để còn tình trạng lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích như đại biểu HĐND huyện đã nêu; Về hướng giải quyết, xử lý trong thời gian tới: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành thực hiện luật đất đai, thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tăng cường công tác chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý đất đai theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tập trung xử lý các hộ vi phạm lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành, thực hiện các quy định của luật đất đai hiện hành, chỉ đạo UBND xã, thị trấn công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, nghiêm túc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định quản lý đất đai trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, công khai các danh mục, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công đã được công bố, đặc biệt là các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức thực hiện nghiêm thủ tục về đất đai. Trên cơ sở rà soát tổng hợp, thống kê các trường hợp sử dụng sai mục đích, phân loại đất sử dụng sai mục đích đề xuất các giải pháp để xử lý. Đối với các hộ vi phạm sử dụng đất sai mục đích về đất lâm nghiệp để làm nhà ở, yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trường hợp phù hợp với quy hoạch, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, trường hợp không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đề nghị UBND các xã xem xét từng trường hợp cụ thể để rà soát điều chỉnh quy hoạch đất ở để đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân. Đối với các hộ vi phạm sử dụng đất sai mục đích trong đó đất nông nghiệp yêu cầu các xã hướng dẫn nhân dân đăng ký chuyển mục đích, không phải xin phép, đăng ký tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện để điều chỉnh hồ sơ địa chính; đối với các hộ vi phạm đất lâm nghiệp sử dụng vào mục đích nông nghiệp, hiện nay huyện đang triển khai rà soát điều chỉnh 3 loại rừng, đề nghị UBND các xã phối hợp với UBND huyện, đơn vị tư vấn rà soát trường hợp để tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây công nghiệp, cây ăn quả; đối với diện tích đất lâm nghiệp đã có rừng, yêu cầu các xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm, tiếp tục vận động nhân dân trả lại đất lâm nghiệp rừng tái sinh.

  Ý kiến chất vấn của cử tri bản Mệt, bản Khá, xã Sặp Vạt về việc thủy điện Sập Việt chưa giải quyết dứt điểm thỏa đáng những vướng mắc phát sinh khi thủy điện Sập Việt tích nước làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ đã làm rõ trách nhiệm của UBND huyện trong việc thuê đơn vị tư vấn xác minh cụ thể chính xác thiệt hại của nhân dân dưới mốc 245 làm việc với thủy điện Sập Việt yêu cầu thủy điện Sập Việt đền bù thiệt hại cho nhân dân. Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện nói: Tiếp tục đôn đốc, yêu cầu Công ty thủy điện Sập Việt phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện các nội dung đã cam kết với UBND huyện và UBND xã Sặp Vạt. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty thủy điện Sập Việt, UBND xã Sặp Vạt tổ chức kiểm tra, xác minh các vị trí mốc 245, tài sản thiệt hại của nhân dân để đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Sập Việt bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân theo đúng quy định. Chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Sặp Vạt nói chung và khu vực thi Công thủy điện Sập Việt nói riêng, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến việc hỗ trợ bồi thường thiệt hại phát sinh của dự án thủy điện Sập Việt không để xảy ra điểm nóng. Chỉ đạo xã Sặp Vạt rà soát, thống kê xác định lại các tài sản nhân dân thiệt hại, thống kê toàn bộ diện tích đất 5% do xã quản lý mà công ty chưa hỗ trợ, lập phương án hỗ trợ theo đúng quy định của nhà nước.

   

  Đ/c Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn

  Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã đề nghị UBND huyện cần tổ chức hội nghị đối thoại giữa các hộ dân bị thiệt hại với UBND huyện, UBND xã Sặp Vạt và lãnh đạo công ty thủy điện Sập Việt để có phương án giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

  Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đồng chí Trần Văn Hoàng trả lời ý kiến chất vấn của cử tri bản Tà Làng, xã Tú Nang liên quan đến việc một số hộ tự ý san ủi, lấp hành lang suối Sập và suối cạn làm lấp mồ mả của hộ dân khác trong bản chưa được giải quyết dứt điểm: Sau khi có báo cáo của UBND xã Tú Nang, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với UBND xã, các hộ gia đình kiểm tra thực tế đưa ra hướng giải quyết, nhưng đối tượng vi phạm không chấp hành. Vụ việc đã kéo dài 8 tháng UBND xã đã  giải quyết 3 lần, bản hòa giải 1 lần nhưng không thành. Với trách nhiệm là tham mưu về quản lý nhà nước về đất đai, phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất hướng giải quyết: Đối với đất đai, đề nghị UBND xã Tú Nang hoàn thiện biên bản xác định hành vi vi phạm, lập biên bản xử phạt hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ lên UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường và hoàn thiện hồ sơ thu hồi trình UBND huyện thu hồi diện tích là 8.160m2. Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và tham mưu quyết định thu hồi diện tích 8.160m2 giao cho UBND xã Tú Nang quản lý sau khi nhận hồ sơ gửi UBND xã; về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm luật đất đai theo Điều 6 Luật xử phạt hành chính là 2 năm, vì vậy vụ việc này vẫn nằm trong thời hiệu đủ điều kiện xử lý vi phạm hành chính. Đối với việc xâm hại mồ mả đề nghị UBND xã chỉ đạo Công an xã giải quyết theo quy trình và trình tự; về thời gian giải quyết, xác định đây là vụ việc đổ đất đá xuống tà luy suối và ven suối là hành vi chiếm đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tú Nang, khả năng khôi phục lại như ban đầu là rất khó khăn, trách nhiệm và thẩm quyền thuộc UBND xã Tú Nang được quy định tại Điều 35, 36 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, khoản 1, khoản 2, Điều 218 Luật đất đai, do vậy thời gian giải quyết phụ thuộc UBND xã và thái độ của đối tượng vi phạm tuy nhiên phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp, đôn đốc UBND xã tập trung giải quyết, trường hợp không khắc phục được đề nghị UBND xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thu hồi diện tích đất lấn chiếm lòng suối.

  Cũng tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ ý kiến chất vấn của cử tri về tình trạng lạm thu và sử dụng nguồn thu xã hội hóa tại các trường học chưa đúng theo quy định. Việc phản ánh của cư tri là đúng và có cơ sở, những sai phạm của một số trường học trên địa bàn xã Tú Nang và xã Chiềng Đông, UBND huyện đã giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra, thanh tra. Qua kiểm tra, thanh tra cho thấy các trường đã cơ bản thực hiện thu, chi nguồn thu đóng góp của học sinh theo quy định của nhà nước. Nhưng cũng có một số trường còn sử dụng nguồn này chưa đúng mục đích, nội dung này UBND huyện đã đề ra hướng giải quyết: UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính cho chủ tài khoản và kế toán các nhà trường. Hướng dẫn thật kỹ các nhà trường trong việc thu chi ngoài ngân sách. UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, làm tốt công tác thanh tra các trường học, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND huyện cũng mong muốn được tiếp nhận các ý kiến nghị của cử tri về việc thực hiện các chế độ chính sách ở cơ sở.

  Với trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn, đồng chí Lê Hồng Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đã làm rõ thực trạng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc có xảy ra vi phạm trong quản lý các di tích. Hiện nay trên địa bàn huyện Yên châu có 9 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trong đó 2 di tích cấp quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh, mới có 2 di tích là cho ban quản lý còn lại chưa có ban quản lý, kinh phí đầu tư cho công tác quản lý chưa có, trách nhiệm của chính quyền địa phương có di tích chưa cao. Để làm tốt hơn công tác quản lý các các di tích trên địa bàn đồng chí Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đề xuất: Một là ngay trong tháng 01/2018 phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tham mưu UBND huyện ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã có di tích thành lập Ban quản lý di tích và việc giao trách nhiệm cho bản trông nom, đồng thời cũng đề nghị có nguồn kinh phí để cho Ban quản lý và người trông nom. Hai là nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành tại địa phương trong công tác tuyên truyền bảo vệ di tích. Ba là công tác thanh tra kiểm tra tiến hành thường xuyên, liên tục và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm trong việc lấn chiếm đất của di tích theo quy định của pháp luật. Bốn là trong quý I/2018 phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại một số di tích, nhất là di tích cầu sắt Yên Châu, nếu có sự lấn chiếm đất di tích thì sẽ tham mưu để thu hồi đảm bảo nguyên trạng di tích.

  Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, sự điều hành có nhiều đổi mới của chủ tọa kỳ họp. Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành những nội dung mà kỳ họp đề ra. Để thực hiện có hiệu quả, các chỉ tiêu nghị quyết mà kỳ họp đã đề ra, trong thời gian tới, trong nội dung bế mạc kỳ họp Chủ tịch HĐND huyện Quản Thị Dung kêu gọi cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện ra sức đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Một là UBND huyện, các cơ quan tư pháp huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ban ngành đoàn thể tổ chức phổ biến, thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết đã được HĐND quyết nghị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018. Thứ 2 thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu làm tốt công tác giám sát thực hiện tốt và phát huy hiệu quả các nghị quyết của HĐND. Ba là UBND huyện và các cơ quan thuộc UBND huyện, các cơ quan thuộc UBND huyện làm tốt công tác tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bốn là các vị đại biểu HĐND huyện sớm báo cáo kết quả của kỳ họp đến cử tri, thường xuyên lắng nghe và phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri... 

   Nhóm phóng viên Đài TT-TH huyện

 • Triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

  Sáng 12/01/2016, UBND huyện Yên Châu tổ chức tập huấn về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND và Luật tổ chức chính quyền địa phương cho các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND, Trưởng các phòng, ban, ngành, tổ chức chính chị - xã hội của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 15 xã, thị trấn.

  Toàn cảnh hội nghị

  Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu các nội dung về sự cần thiết trong xây dựng Luật; những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Trong đó, nêu rõ việc phân loại đơn vị hành chính; thay đổi cấu trúc, thẩm quyền của chính quyền địa phương,...

  Về Luật bầu cử gồm những quy định chung; một số điểm mới như quy định thiết chế bầu cử; điều chỉnh thời gian tiến hành bầu cử; định rõ tuổi đi bầu và ứng cử; số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trình tự bầu cử; xử lý những hành vi vi phạm pháp luật bầu cử; các điều khoản thi hành; tổ chức tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử. Lớp tập huấn đã trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng trong công tác bầu cử để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng trình tự thủ tục, đúng pháp luật.

    Trần Đóa, Lừ Chương

   

 • UBND huyện Yên Châu biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa",  gia đình chính sách, người có công tiêu biểu

  Sáng ngày 27/7/2017, UBND huyện Yên Châu đã tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), dự Hội nghị có đồng chí Tòng Thế Anh - Phó Bí thư  thường trực Huyện ủy, đồng chí Mè Duy Chinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu và đại diện các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện. Trước giờ Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Châu để tưởng niệm và tri ân công lao to lớn các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

  Nghi thức đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Yên Châu

  Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong những năm qua, phong trào Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng của huyện Yên Châu đã không ngừng phát triển. Hiện nay, huyện Yên Châu có 334 người có công và thân nhân người có công được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Trong đó, 89 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh; 121 người hoạt động kháng chiến và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 4 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; còn lại là thân nhân gia đình liệt sỹ, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trong 5 năm (2013 - 2017), huyện đã thực hiện chi trả các khoản trợ cấp cho người có công với số tiền gần 7 tỷ đồng; hỗ trợ 8,84 tỷ đồng xây nhà ở cho 221 gia đình có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trợ cấp mai táng phí hơn 1,1 tỷ đồng; điều chỉnh mức trợ cấp cho 345 đối tượng người có công theo Nghị định 20/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng... Vào các ngày lễ, tết, Ngày Thương binh Liệt sỹ hằng năm, UBND huyện đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các gia đình có công.  Riêng năm 2016, huyện đã chuyển quà của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh và tặng quà cho gần 506 lượt người có công với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Với hơn 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện, đã hỗ trợ các gia đình có công tu sửa, nâng cấp, xây dựng nhà ở mới.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tòng Thế Anh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và các tổ chức cá nhân trong phong trào đền ơn, đáp nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay trên địa bàn huyện cũng còn nhiều gia đình chính sách cuộc sống còn khó khăn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Châu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm tư tưởng của Đảng và Bác Hồ về chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đồng chí nói: Nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ tôi đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đặc biệt là việc quan tâm hơn nữa một cách thiết thực và có hiệu quả đối với gia đình chính sách về vật chất cũng như tinh thần, trước hết là đối với các gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, triển khai sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi để thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội góp phần tích cự vào việc xây dựng quê hương, đất nước.

  Cũng trong Hội nghị này, UBND huyện Yên Châu tặng giấy khen cho 05 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

   

  Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

  Lừ Chương

   

   

   

   

 • Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Ngày 05/4/2017, HĐND huyện Yên Châu khóa XX tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 -2021. Đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và quán triệt Hội nghị.

  Với mục đích giúp cho đại biểu HĐND cấp xã nắm vững kiến thức, thực hiện hoạt động của người đại biểu dân cử đạt hiệu quả cao hơn. Trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5/4/2017, 399 đại biểu HĐND cấp xã của huyện sẽ được trang bị kiến thức qua 5 chuyên đề: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND. Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. Qua các chuyên đề về kỹ năng hoạt động, đại biểu HĐND nắm và hiểu một cách sâu sắc các kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND, từ đó, tuỳ vào từng điều kiện cụ thể, tuỳ vào vị trí công tác của mình để thực hiện tốt nhất trọng trách của người đại biểu nhân dân. Phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, nhất là kiến thức, kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, là dịp để đại biểu HĐND giao lưu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn của người đại biểu dân cử.

                     Hoàng Trang